Tag Archives: גיוס חרדים

הטובים שבטובים || למעלה מ100חרדים התגייסו היום לחיל האוויר

היום התגייסו לחייל האוויר עשרות רבות של חיילי שחר כחול – הפרוייקט הייחודי לשילוב חרדים במערך הטכנולוגי של חיל האוויר. זוהי אחת מקבוצות האנשים הנחשבים כבעלי איכותיות גבוהות במיוחד מה שנחשבו בעבר הכיפות הסרוגות יוצאי ישיבות ההסדר היום אילו החרדים. איכות זו מבוססת על היותם בני מעמד חברתי שורשי, חינוך חרדי, שהשתלב בתלם הישראלי התואם את הנרטיב הלאומי, מהתלמוד וההלכה ליחידות… המשך לקרוא הטובים שבטובים || למעלה מ100חרדים התגייסו היום לחיל האוויר

קראו עוד