Tag Archives: בת 65 ילדה

הניקה בנים שרה || לאחר 46 שנות נשואין ילדה למז”ט את בנה הבכור

לאחר 46 שנות נישואין, בגיל 65 נולד לבסוף לחיה שרה ושמואל בנם הבכור. ברכתו של הרבי מנדבורנא זצ”ל ואמצעים רפואיים מתקדמים אפשרו את “הנס”, לאם שלום ולתינוק שלום. הרבה אמונה וכוח רצון סייעתא דשמיא  וברכתו של הצדיק עשו את שלהם. ובשעה טובה נפקדה חיה שרה שחר בזש”ק. העיר בני ברק למודת הנסים והנפלאות שברה בשעה טובה שיא נוסף שיא גיל ההורות.… המשך לקרוא הניקה בנים שרה || לאחר 46 שנות נשואין ילדה למז”ט את בנה הבכור

קראו עוד