Tag Archives: ברכות מעין שבע

ברכה מעין שבע || אצל הרבי ה”בית ישראל” זה לא היה כך, וכולם באו בזמן.

ישראל גרינהויז || שזה פשוט מקסים. הם היו יכולים להחליט שצריך לסיים את ההכנות לשבת מוקדם, שצריך להדליק נרות 20 דק’ לפני הזמן, שהעושה מלאכה אחר כך אסור להשתמש בה, שמי שמתפלל ביחידות תפילתו תועבה, הם יכלו. אבל הם ידעו שהם מסודרים, יש להם “שטעלע”, ההכנות שלהם לשבת זה רק בשביל לצאת ידי חובת מצוות הכנה, שוקי לרר מגיע לצלם את… המשך לקרוא ברכה מעין שבע || אצל הרבי ה”בית ישראל” זה לא היה כך, וכולם באו בזמן.

קראו עוד