Tag Archives: בית המקדש

הר הבית || מכתב לראשון לציון הר”י יוסף, מי התיר לומר על טהור טמא ועל המותר אסור.

לכבוד הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף, אדשה”ט באה”ר | תמהנו מרעות  תשש כוחנו מצרות. ילמדנו רבנו. האין מחלוקת לשם שמים בהלכה, הללו אוסרים והללו מתירים ולכל אחד יש על מה שיסמוך בפסיקתו? ומדוע יוציא צד אחד דיבה על חבירו ויאמר שעובר על ההלכה? האם ירצה שכך יאמרו על קולות שברר מרן ומדוע על תלמידי חכמים אחרים מותר להוציא לעז? הלא גמרא ורמב”ם מפורש אנו… המשך לקרוא הר הבית || מכתב לראשון לציון הר”י יוסף, מי התיר לומר על טהור טמא ועל המותר אסור.

קראו עוד

לפנים משורת הדין | ההבדל בין מנטליות של יראת שמים למנטליות של גאווה ושחצנות.

מנחם נאבת | מה שאנו צריכים לספר לעצמנו בתשעה באב. יום של אבלות הוא יום שבו אנו מתבוססים בדם. אין תקווה. אין מנוס. זה הדם שהבאנו על עצמו בגאווה ובשחצנות שלנו, בשפת הצדק והזכויות, בשפה של אי הוויתור, בשפה של העיקרון. כאן אנחנו נמצאים. המציאות נחרבת. מציאות מפורקת. כל אחד חי לעצמו. כל אחד הוא אנטיפת, מציאות של ‘שנאת חינם’. לא… המשך לקרוא לפנים משורת הדין | ההבדל בין מנטליות של יראת שמים למנטליות של גאווה ושחצנות.

קראו עוד

בָּכוֹ תִבְכֶּה בַּלַּיְלָה | 1,947 שנים לחורבן בית שני. העם היהודי, זוכר ומתאבל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס הערב לאסון שפקד את העם היהודי בחורבן בית המקדש הראשון והשני ולצום תשעה באב שהחל הערב ונדחה השנה ביום אחד בגלל השבת. והבהיר כי ירושלים המאוחדת תשאר לעד תחת ריבונות ישראל, נמשיך לבנות את ירושלים, להגן עליה ולדאוג לשגשוגה “הערב אנו מציינים את צום תשעה באב, בו העם היהודי זוכר את האסון שפקד אותנו בחורבן בית המקדש,… המשך לקרוא בָּכוֹ תִבְכֶּה בַּלַּיְלָה | 1,947 שנים לחורבן בית שני. העם היהודי, זוכר ומתאבל.

קראו עוד

בשנאת חינם נחרב הבית || באהבת חינם, הוא ייבנה בקרוב.

מסר עוצמתי לכולנו בקטע מתוך שיחה ערב תשעה באב של הרב רפאל רובין בנושא הפילוגים שנוצרו בתוכנו כעם והשנאת חינם. ועל הצורך הדחוף באהבת חינם שאנחנו צריכים מיידית לאמץ בין אדם לחברו כפתרון לבעיה.. כי כנראה שכחנו את העיקר! מספרים בדרך מליצה: פרופסור איינשטיין ואשתו יצאו לכמה ימי קמפינג. בנו אוהל וישבו לאכול, לאחר ארוחה דשנה איחלו זה לזה לילה טוב… המשך לקרוא בשנאת חינם נחרב הבית || באהבת חינם, הוא ייבנה בקרוב.

קראו עוד