Tag Archives: בחצרות קדשינו

ברוך דיין האמת || המקובל מבני ברק הרב ליאון, הלך הבוקר לבית עולמו.

״נפלה עטרת ראשנו״ אוי נא לנו כי חטאנו״. יתומים היינו ואין אב המומים ומזועזעים, שבורים ורצוצים, אבלים ודווים, על הסתלקותו של אבינו רוענו עטרת ראשנו מחזיר העטרה המקובל הצדיק שקירב ליבם של אלפי ישראל לאביהם שבשמים והרביץ תורה ויראת שמים לאלפים ולרבבות במסירות נפש, עמודא דצלותא חסידא קדישא ופרישא הצדיק רבי אליהו ליאון לוי זצוק״ל ראש ישיבת תיקוני אליהו ומעייני… המשך לקרוא ברוך דיין האמת || המקובל מבני ברק הרב ליאון, הלך הבוקר לבית עולמו.

קראו עוד