Tag Archives: אחד עשר יום לעומר

היום אחד עשר יום לעומר | נצח שבגבורה

קח שליטה על העוצמה האישית שלך לאחר שראינו את החסד שבגבורה, אזרנו אומץ להשתמש בגבורתנו, וגם למדנו להעריך את היופי בדמויות הגיבורים האמתיים – אנו פונים בהתלהבות ללכת בדרכם של הגיבורים ולהפוך את העולם היום… אבל רגע, זהירות! בשלב הזה, יש צורך באיזון נכון. יש בנו המון גבורה וכוח, אנרגיה אדירה, ועלינו ללמוד לשלוט בה. השליטה קשורה לספירת הנצח, שכן… המשך לקרוא היום אחד עשר יום לעומר | נצח שבגבורה

קראו עוד