Tag Archives: אחד ושלשים יום לעומר

היום אחד ושלשים יום לעומר | אהדה, חום, הארת פנים

  הילה של הוד – תפארת שבהוד לאחר שלמדנו על ההודאה במקום הזולת (חסד שבהוד) ועל הגבלת האני שלנו (גבורה שבהוד), אנו פוגשים את התפארת שבהוד – הפאר והיופי המיוחד שיש בספירת ההוד. למעשה, תפארת והוד הם מושגים קרובים, מלים נרדפות (כפי שראינו ב”הוד שבתפארת”), ובכל זאת יש הבדל ביניהם: התפארת היא היופי בדבר עצמו, ואילו ההוד הוא כמו מעטפת זוהרת… המשך לקרוא היום אחד ושלשים יום לעומר | אהדה, חום, הארת פנים

קראו עוד