Tag Archives: אדמו”ר

בצלאל כהן || המנגנון דרכו מתגבשת העמדה החרדית…

מהו המנגנון שדרכו מתגבשת העמדה החרדית בנושאים שונים ושמעצב את הנורמות בקהילה החרדית. כשאנחנו חושבים על שינויים לטוב ולמוטב, אנו מעוניינים לדעת איך הם עשויים או עלולים להתחולל. בשאלות אלו עוסקים כמובן גם גורמים מחוץ לקהילה החרדית, המבקשים להשפיע על העמדות או הנורמות בקהילה החרדית בנושאים שונים. אני מבקש לשתף אתכם באופן שבו אני רואה את הדברים, לשם כך אשרטט… המשך לקרוא בצלאל כהן || המנגנון דרכו מתגבשת העמדה החרדית…

קראו עוד

גבריאל חזות || מהו תפקידו של הרב בימינו.

מהו תפקידו של הרב בימינו? יש להבחין בין שני תפקידים (בתפקוד הרב) הדורשים ‘כישורים’ שונים  א – מקור מידע מוסמך להלכה, לאמונה, למחשבת ישראל, לפרשנות , ועוד. ב – דוגמה ומופת. משרה השראה רוחנית בהתנהלותו היום יומית, בבריחתו מן הכבוד, ביצירת קשרים אישיים, במוסריותו הגבוהה, בהיותו גשר לכל יהודי, בפתיחת ביתו לכל מי שצריך זאת……ועוד ועוד… Share on: WhatsApp

קראו עוד

הרבי מסערט ויז’ניץ || הסבא המתוק של חיפה.

ישראל גרינהויז, ליבי ליבי על חיפה | לא חשבנו עליו כרבי של מופתים, כגאון, כמפורסם, רק סבא מתוק. הרבי מויז’ניץ. הסערטער. והוא היה מתוק. בלי קולות וברקים, אדם. האדם השלם. מאור פנים תמידי, לכל אדם, בכל מצב. בטיש תמיד היו מגיעים גם כמה ליטוואקעס, מודרניים מ”מעונות גאולה” הסמוכה. הם לא היו חסידים בסתר, הם פשוט אהבו אותו. והוא אהב אותם, את כולם.… המשך לקרוא הרבי מסערט ויז’ניץ || הסבא המתוק של חיפה.

קראו עוד

אבד חסיד מהארץ || האדמו”ר מסערט ויזניץ מחיפה, הלך הלילה לעולמו.

בשעות האחרונות עם היוודע דבר פטירתו של האדמו”ר מסערט ויזניץ הרב אליעזר הגר זצוק”ל אבל כבד ירד על העולם החרדי בארץ ובעולם. האדמו”ר בשנותיו האחרונות היה מאוד חלש. ואולם הוכרע לבסוף מדום לב ונפטר בביתו שברמת ויזניץ בחיפה. האדמו”ר נסתלק לגנזי מרומים בפתע פתאום נסתלק בשנת ה91 לחייו, למגינת חסידיו ומעריציו והיהדות החרדית, האבל והצער מורגשים הייטב בעיר חיפה ובמרכזי החסידות בארץ. לאות… המשך לקרוא אבד חסיד מהארץ || האדמו”ר מסערט ויזניץ מחיפה, הלך הלילה לעולמו.

קראו עוד