פרשת האזינו || “יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ” כיצד הגיעו הגוזלים לכנפי הנשר.

baby-eagles

יצחק אלחנן פדידה | בפרשתנו, שהיא פרשה אחת לפני סיום החומש כולו, ישנם יסודות חשובים ויקרים. היא נקראת “שירת האזינו”. הקב”ה ציוה את משה ללמד את בני ישראל את השירה הזאת, הדק היטב היטב הדק. בפרשה הקודמת קראנו את הפסוק על כך . “וְעַתָּה כִּתְבוּ לָכֶם אֶת הַשִּׁירָה הַזֹּאת וְלַמְּדָהּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שִׂימָהּ בְּפִיהֶם לְמַעַן תִּהְיֶה לִּי הַשִּׁירָה הַזֹּאת לְעֵד בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל” (דברים ל”א, י”ט). למה זה היה כל כך חשוב ללמד את בני ישראל את השירה הזאת? ועוד, על מה היא עדה בדיוק?

אנחנו נעמוד בעזרת ה’ על שני יסודות מהחשובים ביותר ביהדות. אלו שני יסודות שכל אדם חייב לדעת אותם כדי להכיר את מעמדו ומקומו הנכון ולפעול בהתאם. השירה הזאת מלמדת אותנו את הנהגתו של הקב”ה איתנו לאורך כל הדורות. כולנו היינו שמחים ומעוניינים לדעת את סודות הבריאה וההנהגה, ואילו כאן הקב”ה משתף אותנו בגלוי בדרך שבה הוא ינהל את העולם ויתנהג עימנו. היא העד של הקב”ה על כך שהוא לא יביא עלינו דבר ואפילו הקטן ביותר, שהוא לא כתב אותו לפני כן והזהיר אותנו מפניו. ולא רק, אלא הוא גם הסביר לנו בצורה מפורטת מה עלינו לעשות וכיצד עלינו לנהוג כדי להינצל וכדי לחיות חיים טובים ומתוקנים. מה הם אותם שני יסודות וכיצד נוכל להיעזר בהם כדי להתקדם?

הפסוקים מתארים את חסדיו וטובותיו של הקב”ה עמנו. התורה מספרת כיצד הוא הוציא אותנו ממצרים ולקח אותנו לו לעם. היא מוסיפה ואומרת את הדברים שהוא העניק לנו במדבר. אחד מהתיאורים של התורה ביציאת עם ישראל ממצרים הוא הדמיון לנשיאה על כנפי נשרים.

“כְּנֶשֶׁר יָעִיר קִנּוֹ עַל גּוֹזָלָיו יְרַחֵף יִפְרֹשׂ כְּנָפָיו יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ”.

יש ביאור נפלא בדברי רש”י הקדוש על ההשוואה בין הנשר וגוזליו לבין הקב”ה ועם ישראל. “נִהגם ברחמים ובחמלה כנשר הזה רחמני על בניו ואינו נכנס לקינו פתאום עד שהוא מקשקש ומטרף על בניו בכנפיו בין אילן לאילן בין שוכה לחברתה כדי שיעורו בניו ויהא בהן כוח לקבלו”.

כנפי נשרים

אין רחמן יותר מהקב”ה. הוא מתנהג עם ישראל ברחמים עצומים. המון סבלנות ואורך רוח, המון אריכות אפיים וחמלה, ים של אהבה ושל נדיבות שפך הקב”ה על עם ישראל. זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד מקרים. גם במקרים שהם היו מכעיסים לפניו הוא סבל וסלח להם. תמיד שהם ביקשו דבר כלשהו הם מיד קיבלו אותו. הוא קיים כל הבטחה שהוא הבטיח גם להם וגם לאבות הקדושים אברהם, יצחק ויעקב. כך נוהג הנשר עם בניו. הוא כל כך מרחם עליהם והוא רוצה לתת לגוזליו אוכן ולהגן עליהם, והוא מוכן אפילו להסתכן בעצמו על מנת שהם יהיו מוגנים ושמורים. הוא עושה את זה בדרך מאוד ייחודית.

“כשבא ליטלן ממקום למקום אינו נוטלן ברגליו כשאר עופות, לפי ששאר עופות יראים מן הנשר שהוא מגביה לעוף ופורח עליהם לפיכך נושאן ברגליו מפני הנשר, אבל הנשר אינו ירא אלא מן החץ לפיכך נושאן על כנפיו, אומר מוטב שיכנס החץ בי ולא יכנס בבני. אף הקב”ה, “וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים” (שמות י”ט, ד’), כשנסעו מצרים אחריהם והשיגום על הים היו זורקים בהם חצים ואבני בליסטראות, מיד “וַיִּסַּע מַלְאַךְ הָאֱלֹהִים וגו’ וַיָּבֹא בֵּין מַחֲנֵה מִצְרַיִם וגו'” (שמות י”ד, י”ט – כ’).

eagle-527392_640זאת אומרת שהנשר פשוט מוסר את עצמו על גוזליו. אין שום עוף שיכול לאיים עליו מלמעלה כמו שהוא מאיים על שאר העופות. האיום היחידי עבורו הוא מבני אדם היורים חצים עליו מלמטה. הנשר מעדיף שהגוזלים יהיו על כנפיו ולא ברגליו, כדי שיהיו שמורים מהחצים. הדמיון שמתארת התורה בין הנשר לבין הנהגתו של הקב”ה הוא מסירות עצומה עבור הילדים שלו. זהו הדבר היקר לו ביותר.

כאן אנו עומדים על אחד מהיסודות החשובים ביותר שאנו צריכים לדעת וליישם. הרב שמשון רפאל הירש זצ”ל כותב בפרושו על התורה דבר מרתק. זה מאוד רלוונטי ונוגע לכל אחד מאיתנו עד מאוד.

התשובה שלו עונה על השאלה כיצד הגיעו הגוזלים לכנפי הנשר.

המעלה של הנשר היא שהוא מוכן לשאת אותם על כנפיו אבל אין בכוחו להרים אותם על הכנפיים. להבדיל מזה שהוא היה בוחר לאחוז בהם ברגליו, אז שם הוא היה מסתדר בכוחות עצמו. מכאן לומד הרב הירש יסוד עצום.

הקב”ה מוכן לתת לנו הכל ולרחם עלינו, לרומם אותנו ולשאת אותנו על כנפי נשרים,

בתנאי שאנחנו נעלה בכוחנו וביוזמתנו על הכנפיים שלו. אם הגוזלים לא היו עולים על הכנפיים של הנשר אז עם כל הרצון הטוב שלו והמסירות הוא לא היה יכול להעניק להם את מה שהוא מעדיף. זה חייב לבוא מהם.

זהו יסוד ענק. אנחנו נקבל מאת הקב”ה הכל בתנאי שנעשה את הצעד הראשון. ברגע שאנחנו נאפשר לקב”ה להיטיב לנו אז הוא יכול להיטיב לנו. הוא יכול לרצות, הוא יכול לקוות אבל הוא חקק בבריאה שבידינו תהיה הבחירה לקבל ממנו טובה. בדיוק כמו הגוזלים של הנשר שחייבים לעלות על הכנפיים שלו בכוחות עצמם. אם הם ישכילו לעלות, הנה מה טוב ומה נעים, ואם לא, אז ההשלכות יהיו בהתאם ובאשמתם. זה מוזכר בעוד מקום בפרשה שלנו היסוד הזה.

“צוּר יְלָדְךָ תֶּשִׁי וַתִּשְׁכַּח אֵל מְחֹלְלֶךָ” (דברים ל”ב, י”ח). פירוש הפסוק הוא, שהצור שלנו, בכוח והחוזק שהוא עצם קיומנו זה הקב”ה, והוא מכונה צור. הוא ילד אותנו, הוא ברא אותנו והוא מחייה אותנו. פירוש המילה תשי היא גם שכחה וגם החלשה. רש”י מביא את שני הפירושים. כנראה בגלל שהמשך הפסוק אומר מפורש ותשכח אל מחללך, בחר רש”י להוסיף את דברי חז”ל שהמילה תשי מסמלת גם החלשה, כלומר להתיש. וכי אנחנו יכולים חלילה להחליש את הקב”ה? שימו לב לדברי חכמינו המובאים ברש”י. “ורבותינו דרשו, כשבא להיטיב לכם אתם מכעיסין לפניו ומתישים כוחו מלהטיב לכם”.

ישנו חוק שחקק הקב”ה בבריאה. כך היה רצונו וכך הוא החליט.

בידינו לקבוע את ההנהגה שלו עמנו. כשאנחנו עושים מעשים טובים ויש לנו מידות טובות הוא יכול להיטיב לנו.

זה קצת מטעה ולכן נפרט. הוא תמיד יכול להיטיב אם הוא רוצה, זה ברור. הוא רצה שהמעשים שלנו יהיו קשורים לתוצאות שנשיג, להשפעות שהוא ישפיע, דווקא כדי שניטיב את מעשינו. כשהפסוק אומר שאנחנו יכולים להחליש אותו, הכוונה היא, שאנחנו יכולים למנוע ממנו מלהיטיב ולגרום לו להיות כאחד שלא יכול לתת. העוז והכוח שאנחנו נותנים לו על ידי המעשים הטובים שלנו הם אלו שמאפשרים לו להמשיך ולשפוך עלינו את השפע העצום והגדול שהוא רוצה לתת לנו כל כך.

לכן זה מאוד מתאים למשל הנשר. בדיוק כמו הנשר כך גם הקב”ה. כמו שהנשר יכול להגן על ילדיו רק בתנאי שהם יסכימו וישכילו לעלות על כנפיו ולהיעזר בו, כך גם הקב”ה עם כל היכולת הבלתי מוגבלת, יכול לתת לנו אם אנחנו מאפשרים לו לתת על ידי שינוי המידות והמעשים שלנו.

זה יסוד עצום. צריכים וחייבים לזכור ולדעת את היסוד הזה.

השפע קיים והוא מקיף אותנו מכל כיוון. אנחנו חייבים להכשיר את עצמנו כדי להיות ראויים לאותו שפע

ברגע שהאדם מוכן לקבל ברכות וישועות מאת ה’, אין כל מעכב ומונע שיכול לעצור בעד השפע הזה לרדת עליו. אנחנו לא יכולים לסמוך על אחרים שיעשו עבורנו את העבודה. אנחנו לא יכולים לסמוך על המזל ועל הגורל, מסיבה אחת. הקב”ה הפקיד בידינו את המזל שלנו ואת הגורל שלנו. כשהכנה פוגשת הזדמנות קוראים לה מזל, אתם זוכרים את המשפט הזה? עלינו מוטלת חובת ההכנה. עלינו להכשיר את עצמנו, כביכול לעלות על כנפי הנשר, ורק אז נוכל לדעת מה באמת גזר עלינו הקב”ה.

איזו עוצמה ואיזה כוח אדיר הפקיד בידינו הקב”ה. זהו דבר מאוד מעודד, לדעת שבידינו להשפיע על הנהגתו, ומצד שני זהו דבר מאוד מחייב, כי על ראשנו יהיו כל התוצאות וההשלכות של מעשינו. שתי הידיעות הללו, שעלינו לעשות מעשה ראשונים, ושבידינו להשפיע על הנהגת ה’,

אלו יסודות חיוניים שאנו לומדים מפרשת השבוע, פרשת האזינו.

עבודת ה’ שאנו עסוקים בה קשורה בקשר ישיר לתוצאות שאנו משיגים בחיים. כל הברכות וכל הישועות עתידות לבוא עלינו אם נעשה מעשים טובים ונהפוך להיות אנשים טובים. מה אנחנו רוצים להשיג בחיים? בריאות, פרנסה, חיים ארוכים, נחת מהילדים, הצלחה בחברה ושלום. כל הדברים הללו ועוד קשורים למעשים שלנו. הקב”ה מוכן לתת לנו מהם בשפע רב אם נדע לאפשר לו להיטיב עמנו.

ודבר נוסף, חשוב לא פחות, זאת הידיעה שאנחנו חייבים להתחיל. ההשתדלות חייבת להיות שלנו. אנו צריכים ליזום קפיצה על כנפי ה’ כביכול, ולתת לו לשאת אותנו כמו שרק הוא יודע. זה נכון בכל תחום בחיים. אדם ללא יוזמה וללא מאמץ לא יכול להצליח בשום תחום. חכמה מונחת בקרן זווית והזוכים בה הם אלו שמתאמצים לזכות בה. גם בשאר התחומים זה נכון. בנושא הבריאותי ובנושא הפרנסה ואפילו שלום הבית. כל הדברים הללו זקוקים לטיפוח ולהזנה תמידית וקבועה מצדנו. כל מי שמוכן להשקיע בהם, זוכה בכם. כל מי שמחכה שהם יגיעו אליו לבד, יכול להמשיך ולחכות ולהעביר את חייו בכיליון עיניים, ציפייה והרבה תסכול.

אנחנו חייבים לציין ולומר שעדיין אין אנו מובטחים על שום דבר כיון שחשבונות שמים הם מרובים והכל לטובה. אבל, ביחד עם זאת, אנחנו מגדילים ביתר שאת ויתר עז את הסיכויים שנקבל כל טוב מאת הבורא יתברך.

תשאלו את עצמכם מה בדיוק אתם רוצים להשיג ולכו להשיג את זה. הברכה וההצלחה לא תאחר לבוא בעזרת ה’. כי גם אם ה’ רוצה להעניק לנו ברכות כאלו ואחרות הם עדיין ממתין ומחכה לנו שנעשה את הצעד הראשון ואת הקפיצה שתאפשר את ההשפעה שלו.

האתגר השבועי

  1. במה אתם חושקים?
  2. מהו הצעד הראשון שאתם יכולים וחייבים לעשות כדי להניע את גלגלי ההצלחה שלכם?
  3. אל תמתינו למזל שיאיר לכם פנים. תיזמו פעולות ומעשים שיכולים ומסוגלים לקדם אתכם.
  4. תקפידו להיות טובים ולעשות רק טוב והטוב לא יאחר לדפוק על דלתותיכם.

שבת שלום ומבורך!

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות יצחק אלחנן פדידה

יצחק אלחנן פדידה
יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה – מנטור, מאסטר ב- NLP, ייעוץ אישי וזוגי, ייעוץ עסקי, ומגשר, מנכ"ל מסלול לחיים, מחבר הספר פרשה מעצימה.

בדוק גם את זה

עו”ד דוד דרור || עד מדינה זו עדיין לא הרשעה

כמה מילים על מוסד ה’עד מדינה’ בהקשר לחוק הפלילי ולדין העברי. לצערנו הסוגיה הזו הפכה… המשך לקרוא עו”ד דוד דרור || עד מדינה זו עדיין לא הרשעה

כתיבת תגובה