מנותק זמנית

יחסים || כיצד למנף ‘משבר נשואים’ להתחלה חדשה

מנותק זמנית

שבת פרשת ‘כי תשא’, הנושא שלנו היום הינו ‘השברים שבארון’, חכמים מספרים כי ‘לוחות ושברי לוחות היו מונחים בארון הברית’, לכאורה אם נשתמש הלוחות כמשל לחיי האדם וארון הברית לזמן החיים, נשאלת השאלה אם כן,  מה מקומו של ה’שבר’ בחיינו שהיה צריך להניח אותו בתוך הארון לצד הלוחות החדשים השלמים? חזי גרין מחבר ‘ הרומנטיקה שבפרשה’ לוקח אותנו למסע לגילוי מהותם של הלוחות השבורים בחיינו ומגלה לנו מחדש את כל הזהב

אין יותר שלם מלב שבור

נערך ע”י יחזקאל גרין

מי שבר את הלוחות?
מפקח משרד החינוך הגיע לבית ספר ונכנס לכיתה ו 3 הוא פנה לתלמיד דורון ושאל, דורון אתה יודע מי שבר את לוחות הברית? דורון: נשבע לך אדוני המפקח זה לא אני! המפקח פנה למורה ואמר מפקח: אתה לא מבין מה קרה עכשיו שאלתי את דורון מי שבר את לוחות הברית והוא אמר שזה לא הוא. המורה: תקשיב אדוני המפקח אני מכיר את דורון כבר כמה שנים ואם הוא אומר שזה לא הוא זה לא הוא. המפקח המזועזע הלך לחדר המנהל וסיפר לו על מה שקרה בכיתה. המנהל לא היה כול כך מבוהל ואמר בוא לא נעשה מזה עניין כמה זה עולים הלוחות האלו…

שבורים
בפרשתנו מסופר על חטא העגל כשמשה רבנו ירד מהר סיני וראה את בני ישראל סוגדים לעגל הזהב, משה רבינו שבר את לוחות הברית. לאחר מכן משה עולה להר לבקש רחמים מלפני ה’. ה’ נותן לנו הזדמנות שניה ומצווה את משה ”פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על- הלוחות הראשונים אשר שיברת” משה כותב את עשרת הדיברות מחדש ומעניק לנו את לוחות הברית מחדש.

השאלות
1) מדוע מלכתחילה משה שובר את הלוחות? מעשה שאינו ראוי לעשות ללוחות שמיימיים שנכתבו באצבע אלוקית… אם בני ישראל אינם ראויים, ניתן להחזירם חזרה ליצרן – הבורא ולא לנתץ אותן.
2) חז”ל מלמדים אותנו שלוחות ושברי לוחות הראשונים בארון הקודש בבית המקדש. ישנו כלל בתורה שאין קטגור נעשה סנגור. דוגמא לכך היא שאסור לכהן גדול לעשות את עבודת יום כיפור בבגדי זהב בכדי לא להזכיר את עוון עגל הזהב. אז מה ההגיון לשמור את שברי לוחות בתוך ארון הברית ובכך להזכיר את חטאם של בני ישראל לפני המקום?
3) כשהתורה מספידה את משה רבנו בפסוק האחרון – ”ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל” מסביר רש”י: “ולכל היד החזקה – שקבל את התורה בלוחות בידיו: ולכל המורא הגדול – נסים וגבורות שבמדבר הגדול והנורא: לעיני כל ישראל – שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם, שנאמר (לעיל ט, יז) ואשברם לעיניכם, והסכימה דעת הקב”ה לדעתו, שנאמר: “אשר שברת” (שמות לד, א), יישר כחך ששברת”
זאת אומרת ששבירת הלוחות שקולה במקביל למתן תורה, קריעת ים סוף, וכל שאר הניסים שנעשו במדבר, ואולי גם חשובה יותר מהם מזה שהקב”ה אמר למשה רבנו ישר כחך ששיברת.

אמנם חז”ל מסבירים את מעשהו של משה רבנו שנעשה בכדי לבטל קיטרוג מעל בני ישראל כפי שמובא ברש”י: “משל למלך שהלך למדינת-הים והניח ארוסתו עם השפחות. מתוך קלקול השפחות יצא עליה שם רע. עמד שושבינה וקרע כתובתה. אמר: אם יאמר המלך להורגה, אומר לו – עדיין אינה אשתך”. אז אפשר להבין את הצורך של משה לשבור את הלוחות, אבל לתת לו על זה צל”ש?! ולמנות זאת בין ההשגים הכי גדולים של משה? ובכך לחתום את התורה?

בשביל להבין זאת אנחנו צריכים לבחון לעומק את המסר הנפשי הפסיכולוגי הטמון באפיזודה זו של שבירת הלוחות…

המסר הכי חשוב של היהדות
בעצם משה לא שבר את הלוחות מתוך כעס או איבוד שליטה על המצב. ליהפך שבירת הלוחות היתה תחילתו של תהליך ריפוי. לפני חטא העגל האדם יכל למצוא את ה’ רק בתוך עולם של שלימות חיים רוחנית.
עכשיו לאחר החטא כשהתקווה לכאורה אבדה, ניתן למצוא את ה’ באותן פיסות השברים שנותרו מחלום מקסים שנופץ לרסיסים.
משה מלמד את עם ישראל את המסר הכי חשוב של היהדות.. האמת אינה בנוייה על שלימות חיים רוחנית, אלא גם מפיסות שבורות של נפילות וטעויות אנושיות. כי גם הלוחות השבורות טעונות באורו האינסופי של ה’.
זה ההסבר מדוע חז”ל מלמדים אותנו שלוחות ושברי הלוחות בארון בקודש הקודשים.

ישנו כאן את המסר הכי חזק של היהדות –

מהשברים של חייך את/ה יכול ליצור את קודש קודשים שלך.

זו אם כן הסיבה מדוע ה’ מודה למשה רבנו על שבירת הלוחות – ישר כחך אשר שיברת כי שברי הלוחות מייצגים שהאמת לא נמצאת תמיד בשלימות האלוקית אלא ברסיסי החיים שלנו.

אין יותר שלם מלב שבור

ישנם זמנים שהשם חפץ שנתחבר אליו כאנשים שלמים בצלילות הדעת וברגשות חיוביים. אך ישנם רגעים עמוקים עוד יותר בהם ה’ חפץ שנחפש אותו מתוך השברים המנופצים של חיינו.

אנחנו מקווים ומתפללים שתמיד נוכל לחיות ולהנות ”מלוחות שלמים”, אבל כשאנחנו נתקלים בלוחות שבורים, אל לנו לדחותם או לברוח מהם אלא להפך… בעדינות עלינו לאסוף אותם אחד אחד לחבק אותם ולהביאם לקודש הקודשים. ישנה אימרה חסידית מפורסמת ”אין יותר שלם מלב שבור’-

לפעמים אנו חושבים שה’ אוהב אותנו ברגעי התעלות ושלמות רוחנית ונפשית. אך מה קורה ברגעים של מאבק נפשי פנימי הקורע אותנו מבפנים? מה קורה כשמתמודדים עם דכאונות, חרדות, כעסים, התמכרויות, בילבולים, כאב ויאוש?

אולם מה קורה כשהאדם מנהל מאבק בין האם אם לחיות חיי קדושה אלוקיים כשה’ נמצא במרכז החיים לבין חיי חולין נטולים כל קדושה ואמונה? ללא יהדות?

הישג חייו של משה
ההישג של משה בשבירת הלוחות הוא בכך שהראה לנו שהאמת האלוקית וקדושה חקוקה בתוך תחושת הזרות והריחוק של האדם מה’. מתוך אותם מאבקי נפש ובילבולים, קדושה אלוקית חדשה יכולה להתפרץ. התורה בוחרת לסיים את התורה בשבירת הלוחות כי ההישג הכי גדול של משה רבנו הוא היכולת להראות לאנושות שמהשברים שלנו ניתן להפוך לקודש קודשים. אור ושמחה נמצאים בשברי הקדושה כי לוחות ושברי לוחות נמצאים בארון.

שבת שלום לכולם ממני יחזקאל גרין

הארה חשובה; המאמר ברובו מבוסס על שיחתו של הרב יוסף יצחק יעקבסון השיחה במקורה נכתבה באנגלית.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

רזיאל פריגן || איך מתמודדים עם פרידה?

Share on: WhatsAppנשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם תגובות

כתיבת תגובה