הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

הרב חיים קארו, שוחט מוסמך, יוצא נגד מנהג שחיטת עופות ל”פדיון כפרות” וקורא לכולנו להרוויח מצווה מכופלת.

בימים אלו של עשרת ימי תשובה, יש סגולה לעם ישראל להרבות בתפילה, צדקה ותשובה, לצאת זכאים בדין שמים ביום הכיפורים ולזכות בשנה מבורכת וטובה. בערב יום הכיפורים עושים “פדיון כפרות” – מחילה על החטאים וסליחה על העוונות, חרטת החטא על העבר וקבלת הטוב על העתיד.

לפעמים בלי להתכוון במקום לבוא לתקן יוצאים מקלקלים.

יש הנוהגים לעשות כפרות עם תרנגול זכר לכל אחד מבני הבית גדולים וקטנים, ותרנגולת נקבה לכל אחת מבנות הבית. מסובבים את העוף מעל הראש שלוש פעמים, ולומר : “זה כפרתי, זה חליפתי”, ועוד מספר פסוקים, שוחטים את התרנגול לאלתר וגורמים בזה שאם נגזר חלילה על האדם גזר דין לא טוב, הוא עובר לתרנגול, ובכך האדם ניצל מהגזרה הרעה.


מסורת זו אינה מקובלת כיום והיא נגד דעתם של רבני וחכמי ישראל היוצאים חורמה נגד שחיטת העופות לכפרות. כיוון ש”פדיון כפרות” הינו מבוסס רק במנהג ולא בחובה. ולהבדיל ממנהג “פדיון כפרות” שהינו מנהג , צער בעלי החיים הוא ציווי מן התורה. וכבר נכתב בספר דברים : “לא תחרש בשור ובחמור יחדיו”. בספר שמות : “כי-תראה חמור שנאך רבץ תחת משאו…עזב תעזב עמו”, ופרשו חז”ל: שנאך, אפילו רשע או גוי, משום צער בעלי חיים.

המקור להפסיק לערוך כפרות בעופות מופיע כבר בפסק של מרן רבי יוסף קארו, בעל השולחן ערוך “שזהו מנהג שטות… שיש לבטל מנהג זה”.

אליו מתווסף, זקן המקובלים, הרב יצחק כדורי, ע”ה, שאמר : “שמעדיף הוא את הצדקה, אין כל סיבה להתאכזר על בעל-חיים. איך עושים מצווה על ידי דבר שהוא לא טוב?”. צריך להבין, שהתרנגולים אשר נועדו לכפרות, מגודלים בתנאים של צפיפות נוראית. הם מובלים דחוסים בארגזים למשאיות בתנאים קשים, לעתים קרובות נאלצים להמתין שעות ארוכות ללא אוכל ומים עד לשחיטתם, ולאחר השחיטה חלקם ממשיכים לגסוס ולפרפר בייסורים עד למותם.

גם בכיר הפוסקים הספרדים, הרב עובדיה יוסף זצ”ל, הביע הסתייגות מהמנהג. הוא דיבר בעיקר על חוסר המקצועיות של השוחטים הן בדיני ההלכה, עמידת סכין השחיטה ואופן השחיטה עצמה, חוסר ידע ומומחיות זה גורם לחשש גדול מפני אכילת טריפות.

הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שלא ריחם על עגל שיועד לשחיטה, ובעקבות זאת קיבל ייסורים משמיים. ייסורים אלו חלפו רק כאשר למד לכבד את בעלי החיים וגילה רחמנות כלפי גורי חולדות ששפחתו רצתה לזרקם לאשפה, אז עצר רבי ואמר פסוק נפלא מספר תהילים : “ורחמיו על כל מעשיו”. דווקא

בזמננו שקיים מתח באוויר, רוחות מלחמה נושבות בפתח, אין דבר הזקוקים לו יותר מרחמים. אם אנחנו נלמד לרחם, אולי גם עלינו ירחמו מהשמים…

לכן מוטב לתת כסף לצדקה במקום לשחוט תרנגול, כך נמנעים מעוון “צער בעלי חיים”, ובנוסף, זוכים במצווה גדולה לפרנס עניים וידוע שאין מצווה גדולה מזו. כבר אמרו חז”ל : “צדקה תציל ממוות”.

גמר חתימה טובה !

הכותב; הרב חיים קארו, רב קהילה בעיר מעלה אדומים. הפועל בארץ ובחו”ל, במטרה לקדם את ערכי היהדות בפעילויות חינוכיות ותרבותיות להעמקת הקשר בחברה הישראלית, תוך הפצת הרעיון החברתי והלאומי, שהיהדות שייכת לכולם ולא רק לדתיים.

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

מחפשים אותך מתכנית מנהיגות חרדית-ישראלית

קול קורא תכנית מנהיגות חרדית-ישראלית החברה למתנ”סים וקבוצת חי”ש – חרדים ישראלים מזמינים אתכם להצטרף… המשך לקרוא מחפשים אותך מתכנית מנהיגות חרדית-ישראלית

כתיבת תגובה