שיחות לקראת שבת על פרשת תזריע

טולהאמנם הכל תלוי בי? היתכן שגם כביכול הקב”ה בעצמו תלוי בהחלטה שלך ליטול שליטה על חייך? התשובות לפניך.הרב המנטור יצחק פדידה בספרו פרשה מעצימה עונה על השאלה הזו ועל השאלות המתבקשות ומורה לנו את הדרך לממש את הפוטנציל  הגלום בהבנה הזו.

תורת האימון
זהו ספר על התפתחות אישית. בכל עולם האימון וההתפתחות האישית, היסוד שמוזכר ללא הרף, שמהווה את הבסיס להתקדמות ולצמיחה, הוא היסוד שהאדם אחראי למעשיו ולתוצאות אותן הוא מקבל. גם אנחנו דיברנו לא מעט על היסוד הזה ועל האמונה שהאדם חייב לאמץ אם ברצונו לחולל שינוי בחיים ולשפר את איכות החיים שלו, היסוד שמצביע על כך שתמיד אפשר לשנות.
אנחנו אנשים מאמינים והתורה היא חיינו ואורך ימינו. כיצד מסתדר היסוד הזה עם היסוד שהקב”ה מנהל את העולם ומנהיג את כל הבריות מגדול ועד קטן? הכל מאיתו יתברך. אין אדם נוקף אצבע קטנה אפילו ללא השגחה פרטית. אם כן, מהו החלק שלנו ומהו חלקו של ה’? איך אפשר לומר שהתוצאות שאנו משיגים בחיים הן נגזרת של המעשים שלנו ולא של גזרתו יתברך?
זהו אחד הדברים היפים שיש ביהדות. כיון שהתורה היא תורת חיים אין פינה שהיא לא מסבירה ומאירה לנו. אין חלק, אפילו קטן, שנשאר באפילה ונותר לא מוסבר או לא מובן. לנו, ציבור המאמינים ולומדי התורה, יש יתרון גדול מאוד על כל האחרים גם בתחום האימון וההתפתחות האישית. אצלנו זה מתחבר לתורה ולמצוות, לתכלית החיים ולקב”ה וזה לעולם לא מופרד. אין לנו פעולות מיותרות, פעולות סתמיות, מטרות חלולות או מטרות תלושות. הכל מחובר לעבודת ה’ ולתכלית הבריאה. כל דבר מקבל את המעמד שלו ואת החלק שלו ביצירת העולם והאדם ולית אתר פנוי מיניה.
אין לנו התפתחות אישית נפרדת. אין לנו דבר שאינו מהווה חלק מהשלם. הכל נכלל בתוכו. ההסבר העמוק על השילוב בין מעשי האדם לבין הנהגתו של הקב”ה הוא מרתק. הוא מעמיד אותנו על המקום המיוחד והנכון בעבודה האישית שלנו. האדם הוא יציר כפיו של הקב”ה. הוא יודע תמיד מה קורה עם האדם ומה עובר עליו. הבורא יתברך, אחראי על כל מה שעובר על האדם ואינו לוקח ממנו את היכולת לבחור ולצמוח בכוחות עצמו.

כשאנחנו מדברים על צמיחה, מימוש עצמי, רצוננו להשיג מטרות ולהצליח. היכן נכנס הקב”ה לתמונה? האם נוכל להשיג דבר ללא עזרתו וללא רצונו? האם ישנה מטרה שלא נוכל להשיג עם הוא ירצה בכך? אנחנו מאמינים שהוא טוב וכל מעשיו טובים ובעלי תכלית טובה עבורנו. כל הברכות הן ממנו. הוא רוצה ומעוניין רק לתת ולהעניק ולראיה לכך, הרי הוא יצר את העולם בעבור התכלית הזאת. שיהיו בעלי הטבה שיתענגו מטובתו. היכן כל הטוב הזה נמצא? מדוע אנו רואים שישנם אנשים שמלאים כל טוב ואחרים לא כל כך? אם ה’ רוצה רק בטוב אם כן מדוע יש רע בעולם? ואיך כל זה קשור להתפתחות אישית?

הנהגת המצורע
כל אדם שרואה על גופו נגע, צריך לפנות אל הכהן כדי שיטהר או יטמא אותו. ” אָדָם כִּי יִהְיֶה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ שְׂאֵת אוֹ סַפַּחַת אוֹ בַהֶרֶת וְהָיָה בְעוֹר בְּשָׂרוֹ לְנֶגַע צָרָעַת וְהוּבָא אֶל אַהֲרֹן הַכֹּהֵן אוֹ אֶל אַחַד מִבָּנָיו הַכֹּהֲנִים” (ויקרא, י”ג, ב’). הכהן מתבונן באותו נגע ובוחן האם זה נגע טהור או שמא מדובר בנגע טמא. ברגע שהכהן מחליט שהאדם טמא ישנן מספר הנהגות שהוא מחויב לבצע. הוא מצווה שבגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע כדי שכולם ידעו שהוא טמא ויסורו ממנו וישמרו מרחק. מהי הסיבה שהוא נענש בצורה הזאת? מדוע הוא צריך להיות בודד וכולם צריכים להתרחק ממנו?
אומרים חכמים שהצרעת מגיעה בעוון לשון הרע. הדיבורים הלא טובים של האדם הן אלו שגרמו לו להיות מצורע וטמא. אותו אדם שהרבה לדבר על אחרים דברים שאינם הגונים וגרם להם נזק, כגון ריחוק ופירוד מחבריהם, הוא צריך להיענש באותה מידה. “וכלל גדול בכל הדברים”, כותב ספר החינוך במצוה קע”א, “במידה שאדם מודד, בה מודדים לו”. כלומר, העונש הוא מכוון ומדויק לפי מעשיו של האדם.
מהי הכוונה שמודדים לאדם לפי מה שהוא מודד, לפי מעשיו? האם זה אומר שהקב”ה מעניש את האדם כמו שאדם, להבדיל, מעניש את חברו שפגע בו? אנשים נוטים להעניק לאחרים את היחס ואת ההתנהגות שהם מקבלים מהם.

האם גם הקב”ה נוהג איתנו כך?
“ופרוש דבר זה לא ידעוהו רבים”, מוסיף ספר החינוך. הרבה מאוד אנשים טועים לחשוב שהנהגת ה’ דומה להנהגתם של בני האדם. אנשים לא מבינים את הכלל הגדול הזה, במידה שאדם מודד מודדים לו, כמו שצריך וכפי כוונתו האמיתית. התשובה שנותן ר’ אהרון הלוי מברצלונה בספרו, היא אחת מהיסודות הגדולים ביותר ביהדות. ולא רק, אלא גם בהתפתחות אישית ואימון היסוד זה תקף ועוד איך. תתארו לעצמכם שנוכל להבין, לפי כוחנו כמובן, את הנהגתו של הקב”ה איתנו וכיצד הוא מתנהג לטוב או למוטב עם כל אחד ואחת. אנו נדע מהו מקור הטוב שאנו מקבלים ומהו שורש הרע שמגיע לעולם ח”ו. דבריו עמוקים, רחבים ונפלאים. אל תסתפקו בקריאה אחת, התועלת היא עצומה.

אור השמש
“כי אין עם ה’ ברוך הוא כי אם טובה וחסד ורחמים לעולם, ובכל עת ובכל שעה טובו מוכן אל כל הראוי לקבלו”. זהו היסוד הראשון שמכיל ומקפל בתוכו הכל. הקב”ה הוא רק טוב וממנו יוצאים רק דברים טובים. בכל רגע אדם יכול לקבל טובה מאת ה’ אם רק יכין את עצמו כראוי. אין מניעה מצד ה’ לעולם. מניעה ועיכוב יכולים להיות רק מצד המקבלים, שאלו בני האדם. תדמיינו לעצמכם, אדם שנמצא בבית ולא נהנה מאור השמש כיון שחלונותיו סגורים. השמש קיימת, השמש מחממת, השמש מאירה והוא אינו נהנה מזה. בידו לפתוח את חלונות ביתו וליהנות מאורה ולהתחמם מקרניה. אין שינוי בשמש. השמש לא עושה אפליות. היא מאירה ומחממת בשווה לכולם. מי שנחשף אליה מקבל את כל התועלות הללו ומי שלא שנחשף אליה הוא בידו מרחיק מעצמו את כל התועלות שיכלו להגיע אליו. כך בדיוק מתנהג עמנו הקב”ה. ממנו תמיד יוצא רק טוב לכולם בשווה, ומי שמוכן לכך נהנה ומי שחסר את ההכנה חסר את הטובה, והמניעה היא מצדו ולא מצד ה’.
אם כן, למה התכוונו חכמים שאמרו שבמידה שאדם מודד בה מודדים לו? האם לא לכך שה’ נותן לאדם מה שמגיע לו? התשובה היא כן ולא. כלומר, האדם מקבל מה שמגיע לו אבל הוא בעצמו האחראי לכך ולא ה’. ה’ אחראי לכך בצורה עקיפה כיון שכך הוא ברא את הבריאה וחקק את חוקיה. “ומה שאמרו זיכרונם לברכה, אצלו ברוך הוא, במידה שאדם מודד בה מודדים לו, הכוונה לומר, כי כפי מעשה האדם אם לטובה ואם להיפך, יתכן לקבלת הגמול”. האדם מכין את עצמו לקבל את מה שמגיע לו לפי מעשיו הוא. כל פעולה שלנו פועלת בנו ומכשירה אותנו או ח”ו להיפך, לקבל את מה שאנו מכינים את עצמנו לקבל. ממש כדוגמת חלונות הבית ואור השמש. סגירת החלונות אוטמת את השפע שלא יכנס לבית ופתיחת החלונות מאפשרת לשפע להגיע אלינו. הפעולות שלנו לא יוצרות שפע, כי השפע קיים, ה’ מוכן מיד להיטיב לכולם בשווה אם רק יהיו מוכנים מיד יקבלו את כל מה שהכינו את עצמם אליו.
“כי לעולם באותו העניין שישים כל מחשבותיו ויעשה מעשיו, בדוגמתו ממש תמשך עליו הברכה או ההיפך”. מי ששקוע בטוב מקבל טוב ומי ששקוע בדברים אחרים זה מה שהוא יקבל בדיוק. מי הגורם? האדם הוא הגורם. הקב”ה נתן בידינו את היכולת למשוך את הנהגתו עמנו כפי מעשינו. “וכן אמר הכתוב: “כִּי לֹא עִנָּה מִלִּבּוֹ וַיַּגֶּה בְּנֵי אִישׁ” (איכה ג’, ל”ג), וכתיב גם כן: כ”ִּי לֹא אֵל חָפֵץ רֶשַׁע אָתָּה” (תהילים ה’, ה’). כלומר, שה’ יתברך לא יחייב בריה מחפצו בחיוב, כי הא-ל הטוב חפץ בטוב לעולם”.

הוא מביא על זה משל לאדם שהולך בדרך ישרה ונקיה מאבנים. ויש לדרך גדר קוצים משני הצדדים, ואדם אחד עבר צמוד לגדר וקיבל מכה. אין לנו לומר שה’ היה חפץ במכתו אלא הוא גרם את זה והביא את זה על עצמו כשהוא לא נזהר מספיק ללכת בדרך הישרה והסלולה. “האדם הוא שמחייב את עצמו בנטותו מן היושר ויסיר מגופו ההכנות המכשירות אותו לקבל הטובה”.

מימוש עצמי
כך היהדות מובילה אותנו להתפתחות ולצמיחה האישית שלנו. אין פירוד בין מעשי האדם לבין הנהגתו של הקב”ה בעולם. כל מה שאנו יכולים וראויים להשיג, ה’ רוצה שנשיג ונקבל בתנאי שנהיה ראויים. גם המצורע שנענש בריחוק מבני אדם הביא את זה על עצמו בכך שהוא הפריד בין אנשים אחרים וגרם לפירודם. זהו ההסבר שהרבה לא יודעים ומבלבלים אותו, שהאדם מקבל את מה שהוא מכין. זהו לא עונש בדוגמת בני אדם שמחזירים למי שפגע בהם אלא מדובר בהכנה של כלי שמכיל בדיוק את מה שהוא יכול ומסוגל להכיל. זוהי כל עבודתנו בעול וזוהי בדיוק התפתחות אישית, הכנת הכלי. כל ברכה וישועה שאנו רוצים בה ושנקבל, תגיע אלינו מאת ה’ יתברך. הוא מצדו מוכן תמיד להשפיע ועלינו מוטלת העבודה להכין את עצמנו בצורה הנכונה לקבלת השפע.
תנסו לחשוב על הדברים הטובים שאתם רוצים לראות יותר מופיעים בחייכם. מצד שני, תחשבו על כל הדברים שהייתם מעוניינים לסלק מחייכם. האם יכול להיות שהיה לכם חלק ותפקיד מרכזי בהבאת הדברים הללו? מה עשיתם או מה לא עשיתם כדי להביא על עצמכם את הדברים הללו? אנחנו חייבים להזכיר יסוד חשוב מאוד שמוזכר במקורות ומהווה חלק בלתי נפרד מהיסוד שלמדנו. ישנם מספר דברים שאנו לא יודעים ולא מבינים למה הם מתרחשים. יש מקורות שמפרטים את כל הסיבות שמסוגלות להביא על האדם את מה שבא עליו. מומלץ מאוד לעיין בספר ‘דרך ה’ לרמח”ל שם הוא מפרט את כל יסודות האמונה וגם את הסיבות הללו. אמנם אנחנו ציינו ודיברנו על הדבר המרכזי שאת רובנו הגדול הוא מעסיק ומכוון, מעשי האדם.

השפע קיים ובכל רגע ממש ניתן להכיל אותו. ההנהגה של הקב”ה מכוונת ישירות למעשים שלנו. כל מה שעלינו לעשות כדי לראות את מה שאנו חפצים לראות, זה להכין את כלי הקיבול. דברנו רבות ועוד נדבר על הכנת הכלי שלנו לקבלת השפע מאת ה’ יתברך. בכל מחשבה, דיבור ומעשה אנו עלולים ומסוגלים להתכוונן לאור המאיר של הקב”ה. מניעה ממעשים מזיקים וביצוע של מעשים נכונים יצרו בנו את האישיות הטובה והמתאימה להיות מוארת באורו יתברך. כי מין דבק במינו והטוב דבק בטוב.

האתגר השבועי
כתבו את הדברים הטובים שקבלתם עד היום. רשמו את הדברים שהייתם רוצים להיפרד מהם.
כתבו האם וכיצד היה לכם חלק בהבאת הדברים הללו עליכם.

רשמו מה הם הדברים שסייעו לכם בקבלת הטובות והברכות והמשיכו לבצע אותם. הוסיפו לרשימה את הדברים שמנעו מכם טובה וברכה והימנעו מהם.

כתבו כיצד תהפכו את עצמכם מיום ליום לכלי קיבול לקבלת השפע מאת ה’ יתברך.
שבת שלום ובהצלחה

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

הרב חיים קארו, שוחט מוסמך, יוצא נגד מנהג שחיטת עופות ל”פדיון כפרות” וקורא לכולנו להרוויח… המשך לקרוא הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

כתיבת תגובה