תיקון “ליל שבועות” || מנחם נאבת סוגר חשבון עם הפולקלור הנחמד

תיקון ליל שבועות
עמידה נוכח האל באמצעות תודעה של מחויבות ושל אחריות

מי שיודע לדבר גם על אקטואליה, גם על נושאי שיח משותפים ומגוונים בין חברות, על זהות יהודית, על המרחב הישראלי, שוב אינו יודע לדבר את שפת בית המדרש הפנימית, הוא כל הזמן מדבר על הזהות שלו ואף פעם לא מדבר את הזהות שלו. בתי מדרש מתרוקנים. רב כלשהו שיבקש למסור שיעור פופולרי על הלכות שחיטה או דיונים בענייני בשר בחלב, יאופיין כפרימיטיבי, כי הוא לא מדבר על הדברים ‘הגדולים’, ‘האוניברסליים’, ‘הקולקטיביים’. שוב לא מבינים את משמעותו של בית המדרש ושל יושבי בית המדרש, אנשים ההוגים בתורת ה’ יומם ולילה ששמים את כל מרצם בעבודת השם סביב ההלכה והסוגיות הבוערות שלה. ההלכה נתפסת יותר ויותר כפולקלור נחמד, 

מאת: מנחם נבאת, אברך כולל בעברו תלמיד פונוביז

אז זאת האופנה היום: להשמיץ ולבוז לארגון צוהר שמארגן ערב ישראלי של ‘תיקון ליל שבועות’ ולא מזמין דוברים רפורמים וקונסרבטיביים להשתתף בזה. הארץ רעשה וגעשה: הדרת 7 אחוזים מהאוכלוסייה, הדרת דעות ‘אחרות’, הדרת יהדויות לגיטימיות שאינן אורתודוכסיות, המונופול האורתודוכסי על היהדות בחסות ארגון הפותח את עצמו לציבור, וכו’ וכו’.

דומה שההכשר ליהדות נכונה וראויה היום יכול לבוא רק מיהדות ‘מתחשבת’ שעומדת כל היום בהכלה ובהידברות עם מייצגים אחרים שלה. רצית להיחשב גם דתי וגם מוסרי, גם דתי וגם נאור, גם דתי וגם מבין עניין, גם דתי וגם רחב אופקים, עליך לסמן את יהדותך בהכרח בסימן האפור והמטושטש של ערך הלגיטימיות, ערך האחרות, ערך ה’כולם אותו דבר’, ערך ה’אין לאף אחד מונופול על היהדות’, ‘כל אחד והיהדות שלו’, ‘פרשנויות אינסופיות ליהדות’, וכן הלאה. לא יישרת קו עם ערכי היהדות הבסיסיים הללו הרי שאתה שייך למגירת הדתי הפרימיטיבי, החשוך, הגזען, המתנשא, המיושן והמדכא. בקיצור: האורתודוכס.

משום שבטוטליטריות המחשבתית הפסבדו נאורה הזו, אין מקום לערכים השוכנים מחוץ לעניין הבסיסי של המרחב הציבורי הפתוח. זאת האג’נדה המוקצנת של חסידי ‘זכויות אדם’, הם תמיד כאן בכדי לעמוד על זכותם של כולם לעשות מה שבראש שלהם, אבל אין כל משמעות אצלם לערך כלשהו שהמובן שלו הוא אקטיבי, חיוני, חובות אדם. הכל רק זכויות. המלחמה היחידה שראויה להתקדש נגד מאן דהו היא המלחמה בלוחם נגד הזכויות, המלחמה במי ששולל את לגיטימיות דרכו של האחר. אלו הערכים ‘הרוחניים’ האופנתיים העכשוויים: רוחניות העוסקת כל היום בדיבור על הכלה ועל הידברות ועל ‘גוונים בחברה הישראלית’, ועל ‘קולות שונים של יהדות’, בסימנים ניו אייג’יים הודיים, עטורי מקדשים ופסלים, חוויות מיסטיות וייחודים שלִימִים ברהמנים בשם כל ישראל והבודהא.

יהדות שסימן ההיכר שלה הוא שמירת תורה ומצוות בצורה המסורתית שלהן, עמידה נוכח האל באמצעות תודעה של מחויבות ושל אחריות, תודעה של פרוזה שתפילתה היא תפילת חובה שחרית מנחה וערבית ואיננה תפילה ניו אייג’ית של ראשי חודשים שסימן ההיכר שלה הוא נשים עטורות בתפילין בכותל חדורות להט רוחני עמוק עד כדי חטיפת ספר תורה מרוב אהבה, תשוקה וצמא, שבת שעיקרה במעשה, בשביתה ממלאכה בפועל, בהקפדה על פרטי דינים של בורר, של בישול ושל הוצאה שאיננה שבת של היי סביב החוויה הסוציאלית של המנוחה עטורת כוס יין לקידוש, עוגב ומקהלה סביב ארון קודש כל כך קדוש, מלבב ומשכר. יהדות כזו אין לה לגיטימיות. היא יהדות פרימיטיבית, חשוכה, התקועה אי שם בבוץ של המאה ה18. היא יהדות יבשה של צייתנים אוויליים שמעולם לא פתחו את עיניהם אל המרחב הפתוח, אל המים הטהורים החיים המפכים ממעיינות תהום רבה של הרוח, השלווה, האהבה, המיסה, לחם הקודש והפרעונים. כל מה שהם יודעים לעשות זה לציית ציות עיוור לרבנים חשוכים, פרימיטיביים, שרק רמסו נשים, העסיקו עבדים כל היום, עסקו בשאלות כבדות משקל איך לרצוץ את ראשם של בני גזע עמלק, וגויים בכלל, שלא לדבר על ערבים, וכל תודעת חייהם הייתה מכוונת לאיזו תקיעוּת אנטי אינטלקטואלית מובהקת שכל האינטרס שלה הוא בכלל אינטרס כלכלי של שליטה ורווחים באמצעות המוסדות הדתיים.

להיפתח או לנסות להבין את המשמעות של יהדות אורתודוכסית המתעקשת לשמור מצוות קלה כבחמורה, זה כמובן לא יעלה על הדעת. ניו אייג’יות עדכנית מסוגלת להבין רק את ההינדו ואת הבודהא, מקסימום את האיסלאם, -כי הוא כיום בסימן האחר הרדיקלי של החלש והמדוכא על ידי השלטונות המערביים הטוטליטריים-. נו באמת, איך אפשר להבין יהדות אורתודוכסית שכל מהותה היא אי הבנה לליבו הקסום של האחר, שכל מהותה היא התכחשות לכוחות ולזרמים הרוחניים הצוננים והחיוניים המפכים בלחש ובצניעות, תחת משטר הדיכוי האורתודוכסי של הרבנות ספוגת הנפוטיזם והרשעות, התכחשות להתחדשויות הרוחניות בנות זמננו שמה ביקשו בסך הכל? רק להתחתן כמו שהם רוצים ולהתפלל בהשתפכות הנפש באופן שוויוני!

אבל למה עלה הנושא הזה? כי ישנה הסוגיא של צוהר. כחלק מדת הקודש של הישראליות המתחדשת יש ערך כל כך קסום בארגוני ‘ליל תיקון שבועות’ שהפכו מלילות של לימוד תורה, ללילות של ‘עיסוק בזהותנו היהודית/ ישראלית/ דמוקרטית’, רבי שיח סביב ‘מצוקת האחר בחברה החרדית’, ‘שוויון בנטל לאור התנ”ך’, ‘סוגיות פמיניסטיות בקריאה תלמודית ביקורתית’, ‘איך נוכל לחיות ביחד’, ‘יהודי ופלסטיני, היתכן?’, ‘גלות וגאולה: משיח על סוס לבן או הרצל בבאזל’, ‘בין הרב לעיתונאי, על אלימות והדחקה בחברות שמרניות’, וכמובן, נו, איך שכחתי, ‘מיניות כבושה בחצרות הרבנים’, וקצת גם מאבק חברתי מוסרי, ‘רבנות וחופשיות, בין אזרחות לנפוטיזם’. ועוד כהנה וכהנה, לילות שבועות קסומים ברחבי הארץ שמזמינים אותנו שוב ושוב לשנן את ערכי היסוד שרכשנו/ עומדים לרכוש.

ואם ליל שבועות הפך מלילה של לימוד תורה, סביב הגמרא, (-סליחה, שכחתי שיש כאן גם מאבק מזרחי מתחדש, אז לילה של קריאת תיקון וקטעי זוהר), הגמרא העתיקה, האותיות המיושנות העוסקות בשאלות של מוקצה, של טומאה וטהרה, של תשלומי נזיקין, של גזילה וגניבה, של מיגו והפה שאסר, תורה לשמה סביב הלכה ואגדה, מוסר ומחשבה, סביב שיעורים על חובת הזהירות, השמירה, על תיקון המידות, הפך ללילה ישראלי לבן של הרצאות אקטואליה על החברה בישראל ושיח מגזרי אקטואלי אובססיבי ואינסופי, אין פלא.

כי הרפורמים והקונסרבטיבים שייכים לעולם הישראלי בדיוק באותה מידה, ואם בערבים פתוחים של כלל ישראליות עסקינן, אז למה באמת הם לא כאן. הממלכתיות הדתית לאומית המוקצנת העוסקת ללא הרף בהנגשת התורה לעם ובפתיחת השפה היהודית לישראליות, מוצאת את עצמה בפני שוקת שבורה. להיפתח אל הישראליות ללא כחל ושרק, אז זה באמת ללכת עד הסוף. אם בישראליות עסקינן, אם בחוויה כלל ישראלית, באמת שאין שום סיבה מוצדקת שרפורמים לא יטלו בה חלק. צריך להיות הוגן.

ובסופו של דבר, חשוב מאוד לדבר על אקטואליה ועל ישראליות, זה מכונן וחיוני כאן במדינה. במרחב הציבורי שלנו אנו חייבים להיות/ להתווכח/ להתדיין, עם כל ישראלי באשר הוא, אורתודוכסי, חילוני, רפורמי או ערבי. אוי לנו אם נתחפר בעמדות שלנו ולא נחשוב על המרחב המשותף והקולקטיבי שאנו נמצאים בו. לא על כך הביקורת. הביקורת היא על כך שאנו מדברים כל היום רק ‘על’ ולא ‘את’. נעשינו סריסים. אנו לא מצליחים לדבר ברצינות ‘את’ היהדות. אנחנו חייבים תמיד לדבר ‘עליה’. זאת מחלת האקטואליה. אנו אובססיביים של אקטואליה וצרכנות תקשורת. כל מה שממלא בית מדרש מודרני היום זה עיון בשאלות ‘מרתקות’ העוסקות בפמיניזם דתי/ חילוני, במיניות, במסורת יהודית וביחסי חברה ישראליים ובין דתיים. בקיצור: כל הנושאים ‘הבוערים’. כי בכך אנו מדברים על. על הזהות שלנו. מי שמדבר כל הזמן על הזהות שלו הוא מי שאיבד אותה. כפי שאומר לוינס.

נוצרת כאן דיכוטומיה כואבת מאוד. מי שיודע לדבר גם על אקטואליה, גם על נושאי שיח משותפים ומגוונים בין חברות, על זהות יהודית, על המרחב הישראלי, על המדינה וצורתה וכו’ וכו’, שוב אינו יודע לדבר את שפת בית המדרש הפנימית, הוא כל הזמן מדבר על הזהות שלו ואף פעם לא מדבר את הזהות שלו. בתי מדרש מתרוקנים. רב כלשהו שיבקש למסור שיעור פופולרי על הלכות שחיטה או דיונים בענייני בשר בחלב, יאופיין כפרימיטיבי, כי הוא לא מדבר על הדברים ‘הגדולים’, ‘האוניברסליים’, ‘הקולקטיביים’. שוב לא מבינים את משמעותו של בית המדרש ושל יושבי בית המדרש, אנשים ההוגים בתורת ה’ יומם ולילה ששמים את כל מרצם בעבודת השם סביב ההלכה והסוגיות הבוערות שלה. ההלכה נתפסת יותר ויותר כפולקלור נחמד, או למצער כמחויבות ארכאית, אפשי ואפשי אבל מה לעשות, (מקור לא אכזב לדיונים אקטואליים בוערים כמו ‘מחויבות להלכה בעידן מודרני’, ‘הלכה ושוויון’ וכו’). הזהות היהודית שוב לא נחווית ונתפסת במרחבים הללו של תרבותה. אבל מצד שני, אנשי בית המדרש של ימינו נעשים יותר ויותר מנותקים מן המשמעות החיונית והמעשית של ההלכה והמצוות, הם לומדים תורה שהופכת להיות יותר ויותר טכנית, אוספים של הלכות פסוקות ומכאניות שאין להם דבר עם תורת חיים ועם האתגרים הגדולים של הקיום האנושי. זה הצד השני של הדיכוטומיה. שלא לדבר על מרחב ציבורי משותף, שלא לדבר על דיאלוג ועל פתיחות. זאת דיכוטומיה מעוותת.

והתוצאה של הדיכוטומיה הזאת היא טשטוש כל המושגים. אז מה שיודעים לארגן בלילי שבועות אין זה אלא רב שיח ישראלי קיבוצי עם עיתונאים אנשי בידור ורבנים, אבל יחד עם זאת להדיר משם רפורמים וקונסרבטיביים. ומן הצד השני נשמע מיד את זעקות הזעם המוסרניות והצדקניות של אנשי הנאורות המתקדמים שיבוזו ויקללו את כל המדירים ויכנו אותם כסגורים. והם צודקים. שיח ציבורי פתוח צריך להיות פתוח באמת. רציני. אין משמעות לשיח ציבורי עם הציבור ‘שלנו’. אבל מן הצד השני, שוב לא יודעים לארגן לילות לימוד, -או בעצם למה לארגן-, פשוט ללמוד, גמרא, משנה, תנ”ך, פוסקים. זה כבר לא אִין. זה מיושן, ובעיקר משעמם, משעמם את כולם. כי זה לא אקטואלי. זה לא קשור למה שאנו עלולים לקרוא בוויינט. אין באמת שיח מכונן. אין באמת לימוד מכונן. נותרנו עם הוויה ריקה. או אורתודוכסים שמכירים רק חיים טכניים של הלכה. או אורתודוכסיים שיורדים אל וויינט ואל ההווי האקטואלי, מדברים על ושוכחים את, או רפורמים ונאורים שעומדים מנגד ומקללים את הפרימיטיביים.

בקיצור, לא נוכל להיות רציניים יותר?

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה