ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד.

 

יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

לכל מה שהאדמה נותנת יש מחיר, ויכול להיות שהמחיר כבד מדי.

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל תשע”ה 2015 יתחיל ב- יום שלישי, 21 באפריל בערב ויסתיים ב-יום רביעי, 22 באפריל בערב.

יום זה הוא יום זיכרון גבורתם ועוז נפשם של מייטב בנינו לוחמי צבא-הגנה לישראל שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של עם ישראל במדינת ישראל וללוחמי מערכות ישראל שנפלו למען תקומת ישראל, ולהתייחדות עם זכרם ולהעלאת מעשי גבורתם.

אופיו של יום הזיכרון:

ביום הזיכרון תשמע בכל רחבי המדינה דומיה של שתי דקות בהן תשבות כל עבודה ותיפסק כל תנועה בדרכים; הדגלים על הבניינים הציבוריים יורדו לחצי התורן; יקוימו אזכרות ועצרות-עם; ייערכו טקסי התייחדות במחנות צבא-הגנה לישראל ובמוסדות חינוך; תכניות השידורים יביעו את ייחודו של היום.

מנהגי יום הזיכרון:

נוהגים לענוד על דש הבגד ביום הזיכרון מדבקה, עם תמונת פרח דם-המכבים האדום.

דגל ישראל מונף בחצי התורן בטקס אזכרה ממלכתי בבית עלמין צבאי ביום הזיכרון.

בימים שלקראת יום הזיכרון מציבים חיילי צה”ל דגלון של מדינת ישראל על קברו של כל אחד מחללי צה”ל בבתי

הקברות ברחבי הארץ. הרמטכ”ל מציב דגלון שכזה על קברו של החלל האחרון שנקבר עד אותו מועד בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

סמוך ליום הזיכרון מקבלות משפחותיהם של חללי מערכות ישראל איגרת משר הביטחון בתוך מעטפה מיוחדת המעוצבת במיוחד ליום זה, וכן מתנה צנועה (לרוב – ספר על ארץ ישראל).

דגלי ישראל מורדים לחצי התורן.
בתי העינוגים דוגמת מסעדות, בתי קפה ובתי קולנוע נסגרים בערב יום הזיכרון.

נוהגים להדליק בבית נר זיכרון. מוסדות ציבור רבים נוהגים להציב בכניסה למבנה מנורה גדולה בדמות שלהבת אדומה, סמל ארגון יד לבנים.

רבים נוהגים לפקוד את טקסי הזיכרון וכן את בתי יד לבנים ביישובים השונים, ולעיין שם בספרי ההנצחה המתארים את החללים.

סמלו של יום הזיכרון הינו פרח דם המכבים, הצומח על פי המסורת בכל מקום בו נפלה טיפה מדמם של המכבים. משרד הביטחון מנפק מדבקות עם תמונת הפרח והן מחולקות בטקסי הזיכרון השונים ונענדות על דש הבגד.

אמצעי התקשורת מקדישים בערב היום וביום הזיכרון עצמו מקום נכבד לכתבות וסרטים העוסקות בנופלים ובהתמודדות עם השכול. כל ערוצי הבידור, הסרטים ואף ערוצי תעודה וקניות בכבלים ובלוויין מופסקים. ערוץ 33 משדר לאורך כל יום הזיכרון את שמותיהם של החללים לפי תאריך נפילתם החל משנת 1860, הנחשבת על פי משרד הביטחון כתחילת ההתחדשות של היישוב העברי בארץ ישראל ומניין הנופלים נספר החל משנה זו.

אירועי יום הזיכרון

ערב יום הזיכרון

חיילים במשמר כבוד בטקס בליל יום הזיכרון, בבנייני האומה בירושלים

הבמה בטקס יום הזיכרון השנתי ברמת הכובש

טקס זיכרון לחללי ההגנה האצל והלח”י שנפלו בקרבות לכיבוש מבצר אפק ראש העין והסביבה
ערב יום הזיכרון נפתח בטקס המתקיים בבית יד לבנים בירושלים בשעה ארבע אחר הצהריים. בשעה שמונה בערב נשמעת ברחבי הארץ צפירת זיכרון בת דקה אחת, המתחילה רשמית אירועי יום הזיכרון.

אירוע מרכזי נערך ברחבת הכותל בירושלים בהשתתפות נשיא מדינת ישראל, הרמטכ”ל ובני המשפחות השכולות, ובו מודלקת אבוקת זיכרון. אחריו מתקיימים טקסי זיכרון במרבית היישובים בארץ. אחד מהטקסים הגדולים נערך על ידי ארגון “זוכרים” בהשתתפות משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי ועיריית ירושלים.

בחלק מהיישובים נוהגים לערוך בערב יום הזיכרון, לאחר הטקס הרשמי, ערב שירי לוחמים ושירי זיכרון, כגון האירוע “שרים בכיכר” הנערך בכיכר רבין בתל אביב.

יום הזיכרון
ביום הזיכרון, בשעה 11 לפני הצהריים, נשמעת ברחבי הארץ צפירת דומיה בת שתי דקות, שלאחריה מתקיימים טקסי זיכרון בכל בתי הקברות הצבאיים. האזכרה המרכזית מתקיימת בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בנוכחות נציגי מדינות זרות, נשיא המדינה, ראש הממשלה והרמטכ”ל. בשעה 13:00 נערך טקס אזכרה ממלכתי לחללי פעולות האיבה, ברחבת אנדרטת חללי פעולות האיבה שבהר הרצל בירושלים.

בטקסים בבתי הקברות הצבאיים נוהגים להוריד את הדגל לחצי התורן ולקרוא תפילת “יזכור” מיוחדת ליום זה. נישא נאום של נבחר ציבור, חזן קורא את תפילת “אל מלא רחמים” בגרסה לזכר חללי צה”ל, מניחים זרים ברחבת האנדרטה מטעם מוסדות וארגונים שונים ומסיימים לרוב במטח ירי כבוד של חיילי צה”ל.

אירועים נוספים מתקיימים באנדרטאות השונות, בבתי יד לבנים, במוסדות חינוך, בבסיסי צה”ל, באתרי זיכרון ובמוסדות ציבור. בטקסים אלו נוהגים להציג מסכת בזמר ובקטעי קריאה לזכר הנופלים.

“פתיחה לקדיש – אחרי מיטתם של הרוגי ארץ ישראל”.

מלך בשר ודם שיוצא למלחמה על אוייביו, מוציא חיילותיו, להרוג וליהרג. ספק אוהב את חיילותיו ספק אינו אוהב את חיילותיו, ספק הם חשובים בעיניו, ספק אינם חשובים בעיניו, ואפילו חשובים בעיניו, חשובים הם כמתים, שכל היוצא למלחמה, מלאך המוות כרוך בעקבו ומתלווה לו להורגו. פגע בו חץ או סייף או חרב או שאר מיני כלי משחית ונהרג, מעמידין אחר במקומו ואין המלך מרגיש בחסרונו, שאומות העולם מרובים וגיסות שלהם מרובים. נהרג אחד מהם, יש לו למלך הרבה כנגדו.

שמואל יוסף ש"י עגנוןאבל מלכנו, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מלך חפץ בחיים, אוהב שלום ורודף שלום ואוהב את ישראל עמו ובחר בנו מכל העמים. לא מפני שאנו מרובים, חשק ה’ בנו, כי אנו המעט מכל העמים, ומתוך אהבתו שאוהב אותנו ואנו מעטים, כל אחד ואחד מעמנו חשוב לפניו כלגיון שלם, לפי שאין לו הרבה להעמיד במקומנו. נפקד חס-ושלום אחד מישראל, בא פחת בלגיונותיו של המלך ובאה תשישות- כח כביכול במלכותו יתברך שהרי מלכותו חסרה לגיון אחד מלגיונותיו ונתמעטה חס ושלום גדולתו יתברך.

לפיכך מתפללים אנו ואומרים אחר כל מת מישראל – “יתגדל ויתקדש שמיה רבא”. יגדל כח ה’ ולא יבוא תשות – כוח לפניו יתברך ויתקדש בעולמות שברא כרצונו ולא נפחד על עצמנו אלא מהדר גאון קדושתו יתעלה. וימליך מלכותיה שתתגלה ותראה מלכותו בשלמות ולא יתמעט ממנה חס ושלום. בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב, שאם מלכותו גלויה בעולם ושירה בעולם ותשבחות הרבה בעולם, ונחמה גדולה בעולם, וישראל קדושים אהובים בעולם, וגדולתו גדלה והולכת ומתרבה ואינה מתמעטת לעולם.

אם כך אנו מתפללים, ואומרים אחר כל אדם שמת, קל וחומר על אחינו ואחיותינו הנאהבים והנעימים בני ציון היקרים הרוגי ארץ ישראל שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך ועל עמו ועל ארצו ועל נחלתו. ולא זו בלבד, אלא כל הדר בארץ ישראל הוא מלגיונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שהפקידו המלך שומר בלפטרין שלו. נהרג אחד מלגיון שלו, אין לו כביכול אחרים להעמיד במקומו.

לפיכך אחינו כל בית ישראל, כל המתאבלים באבל הזה, נכוון את לבנו לאבינו שבשמים מלך ישראל וגואלו ונתפלל עלינו ועליו כביכול “יתגדל ויתקדש שמיה רבא, בעלמא די ברא כרעותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה”. וכן עלינו ועל כל ישראל – אמן.
וכן כל הפרשה כולה.ונזכה ונחיה ונראה עין בעין “עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל” אמן.-

הסופר שמואל יוסף ש”י עגנון ב- “ספר המדינה” שלו, המשולב בחיתומו של חיבורו “סמוך ונראה”.

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

הוצאת כל התחבורה הבינעירונית מרחובות העיר לתחנה מרכזית אחת בצפון בני-ברק ותחנה אחרת בדרך ליציאה… המשך לקרוא בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

כתיבת תגובה