קורח || עשיר, חכם, בעל רוח הקודש אבל בסוף מת מקנאה!

מת מקנאה

מה גורם לענק רוח כמו קֹורַח לצאת למאבק נגד “הנבחרים” מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן? ומה יש לאדם שיש לו הכל לרצות את ההנהגה והגדולה לעצמו? לכאורה קנאה וצרות עין. אם כן נשאלת השאלה האם הקנאה היא טבע רע שגורם לאדם נזק, או אולי היא הקטליזטור המניע שלנו להתפתחות ולהשתלמות עצמית?

פרשת “קֹרַח” | מאת: אהרון זאב שצמן

“וַיִּקַּח קֹרַח… וְדָתָן וַאֲבִירָם … וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן … וַיָּקֻמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה, וַאֲנָשִׁים מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם”
הקב”ה נטע באדם את הרצון לקבל לעצמו, כדי שיוכל להטיב לו. ללא רצון לקבל, לא תהיה לאדם תחושת חסר, וללא תחושת החסר, לא ייווצר לאדם העונג, בעת שנותן לו הקב”ה את המילוי.
הקנאה והרצון לגדלות, זוהי שאיפה טבעית הקיימת באדם, אולם “רצון עצמי לקבל” הוא פוטנציאל בלבד, אשר יכול לדרבן את האדם להישגיות והצלחות, או יכול גם להביא אותו לידי תאווה ללא גבול, ולהרס עצמי.

“וַיִּקַּח קֹרַח” – מלמד שכל רצונו היה לקחת לעצמו את הכבוד והגדולה של מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן. וזו קנאה חומרית, שהיא שורש כל הרע בעולם, הבסיס לכל המחלוקות, וכל המלחמות שבין אנשים ובין עמים – הקנאה, היא הרצון לקחת לעצמו קניין כלשהו, או מעמד, השייך לאחר (כסף, רכוש, קרקע, נשים, מעמד, תפקיד, כבוד …). בניגוד לסתם תאווה, שהיא רצון להשיג לעצמו יותר, בעל הקינאה רוצה לקחת לעצמו דווקא את השייך לאחר, ובתוך כך גם להותיר את השני חסר.

מסביר רש”י: “מה ראה קרח לחלוק עם משה?”
“נתקנא על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת, על פי הדבור” (רשי, במדבר פרק טז)

“קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ” לא באמת חיפשו לשפר את ההנהגה, כדי להטיב לעם ישראל, כל שעניין אותם היה השררה לעצמם, הרצון לתפוס את השלטון לעצמם בכוח.
קֹרַח קינא באהרן ורצה להיות הכהן הגדול במקומו, שותפיו של קֹרַח – דָתָן וַאֲבִירָם, וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת, מבְּנֵי רְאוּבֵן, רצו להשיב לשבט רְאוּבֵן את הבכורה וההנהגה, והשאר שחברו אל קֹרַח, הָחֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם נְשִׂיאֵי העֵדָה, היו בכורים, ורצו לקחת מבני שבט לוי את עבודת הקודש במשכן, ולהשיבה לכלל בכורי ישראל (כפי שאכן היה לפני חטא העגל).

קֹרַח חשב לעצמו, כי מידית עם ישראל נכנסים להתנחל בארץ ישראל, ותכנן להשתלט על ההנהגה, מיד לאחר שמשה ימות. אולם משחזרו המרגלים, ונגזר על עם ישראל ארבעים שנות נדודים נוספות במדבר, הבין קֹרַח, כי הנהגתו של משה תמשך עוד זמן רב, ולכן יצא, בעת ההיא, כנגד משה ואהרון. המרגלים טעו בכך שראו ברוחניות את העיקר, ורצו שעם ישראל ישאר במדבר ללמוד תורה, קֹרַח חשב תחילה כמותם, ולכן כל עוד והיו במדבר קיבל על עצמו שמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הם גדולים ממנו רוחנית, וראויים ממנו להנהגה הרוחנית. אולם משהבין קֹרַח שטעו המרגלים, ושהכניסה לארץ ישראל היא בעצם העיקר (המעשה בפועל, ולא הלימוד במדבר), חשב לעצמו כי לענייני המעשה הוא יהיה מנהיג ראוי יותר ממֹשֶׁה וְאַהֲרֹן הרוחניים, ולכן החליט שזהו זמן מתאים ביותר לקחת מהם את ההנגה, ולהעבירה אליו.

“וַיַּקְהֵל עֲלֵיהֶם קֹרַח אֶת כָּל הָעֵדָה”
כאשר האדם רואה בחומר כלי לצבירת כוח לעצמו, הוא מרכז את כל האמצעים להשגת מטרותיו, הכשרים ושאינם כשרים, וגם במחיר הפגיעה בחפים מפשע.
זהו קֹרַח, שמכוח קנאתו, לא בחל בלהפיץ דברי ליצנות ושקר כנגד משה ואהרון, וכך הצליח לשכנע את ראשי השבטים ללכת אחריו. התנהגותו הייתה בניגוד גמור למהות הטהורה, הנדרשת מכהן גדול, ומכאן שלא פעל לְשֵׁם שָׁמַיִם, אלא, כל מטרתו הייתה לגדל את עצמו, כוחו וכבודו.
אַהֲרֹן, לעומת קֹרַח, נבחר ישירות על ידי הקב”ה, והיה כל חייו נלחם במחלוקת, ועליו נאמר “אוֹהֵב שָׁלוֹם וְרוֹדֵף שָׁלוֹם, אוֹהֵב אֶת הַבְּרִיּוֹת וּמְקָרְבָן לַתּוֹרָה” (משנה אבות א יב).

“אֵיזוֹ הִיא מַחֲלוֹקֶת שֶׁאֵינָהּ לְשֵׁם שָׁמַיִם, זוֹ מַחֲלוֹקֶת קֹרַח וְכָל עֲדָתוֹ” (משנה מסכת אבות פרק ה משנה יז)
לכאורה צריך היה להיכתב “מַחֲלוֹקֶת קֹרַח וְמֹשֶׁה”, אבל המחלקות האמיתית הייתה בתוך עדתו של קֹרַח, בינם לבין עצמם. הקנאה העבירה אותם על דעתם – עוד לא הספיקו להחליף את השלטון בישראל, וכבר היו רבים בינם לבין עצמם, מי יזכה ובאיזה תפקיד. קבוצה זו התאפיינה במערכת של אינטרסים אישיים, וגם בהרבה קנאה פנימית.

מסביר רש”י: “ולא טיפשים היו, שכך התרה בהם (ששמעו מפי משה שכולם אובדים, ורק אחד נמלט), וקבלו עליהם לקרב (להקריב את הקטורת אף על פי כן), אלא הם חטאו על נפשותם (וזה היה חטאם)” (רשי, במדבר פרק טז)
אש המחלוקת לא הניחה לאיש מהם לוותר על המחשבה, שהוא זה הראוי ביותר להיות הכהן הגדול החדש, ואף על פי שידעו כי רק אחד יבחר והשאר ימותו, לא היו מוכנים להודות בטעותם ולוותר – וכידוע, סופם היה שנשרפו חיים.

“והנה בזה מובן קנאת הנחש, שנתקנא באדם הראשון קודם החטא, ונתגרה בו להחטיאו, כי נתקנא מכתונת אור שלו, שראה שיש עליו אור מקיף גדול… והוא (הנחש) אין לו אחיזה באור מקיף…והנחש היה ערום, כנודע” (בן איש חי, שנה ראשונה בראשית)
הסיבה שרוב בני האדם מקנאים בחבריהם נעוצה בשורש הקנאה. כבר בגן עדן הנחש הקדמוני, התקנא באור הרוחני המקיף, שהיה סביב גופו של האדם הראשון, וחמד אותו גם לעצמו. מרגע שהכשיל את האדם, ואכל האדם מעץ הדעת, נכנס היצר הרע לתוכו, וכך הפכה הקנאה להיות גם היא חלק מנפש האדם. מאז, מדור לדור, מתגלגלת הקנאה בבני האדם, ועדיין לא הצליחו להביא אותה לידי תיקונה.

“וקַיִן, קנא את הֶבֶל על נוקבא יתרה (אישה נוספת) שנולדה עם הֶבֶל” (זהר)
“וַיְהִי בִּהְיוֹתָם בַּשָּׂדֶה – … כי קַיִן נתקנא בהֶבֶל, בחושבו כי הוא סיבה להשפלתו, כי באמצעותו הוכר אופלו, וחשב, כי כשלא יהיה הֶבֶל במציאות, יתרצה ה’ בקַיִן, כי אין עוד אחר לבחור בו, וחשב להורגו” (אור החיים, בראשית)
גם בדור השני לאנושות, קנא קַיִן באחיו, הֶבֶל, על שנולד עם שתי תאומות, בעוד שהוא נולד רק עם תאומה אחת, וכן קנא קַיִן על שהעדיף הקב”ה את מנחתו של הֶבֶל, ולא את שלו. קנאתו יצאה משליטה, והרצון לקבל לעצמו את התאומות של הֶבֶל, וכן את אהבתו הבלעדית של הקב”ה, הביאו את קַיִן לבסוף, לרציחתו של הֶבֶל.

מסביר האר”י הקדוש: “ודע, כי קֹרַח בן יצהר, הוא מבחינת הרוח של קַיִן מצד הרע שלו, … כי נתלבש זה הרוח הרע של קַיִן בו, ולכן, היה מקטרג להֶבֶל אחיו … וקֹרַח חשב, כי בו יתוקן קַיִן הבכור, ולכן נתגבר על משה, שהוא הֶבֶל. וטעה בזה, כי אין תקון קַיִן בקֹרַח ” (האר”י, שער הגלגולים, הקדמה לג)
אותה הקנאה השורשית הרעה, שלא תוקנה בנפש האדם הראשון ולא בבניו, התגלגלה בקֹרַח, וגם הוא לא הצליח לתקנה, איבד את השליטה, ויצא כנגד משה.

הקנאה הרעה מתעוררת, כאשר חושב האדם, כי לאחר יש יותר ממנו, ובקנאתו הוא רוצה לצמצם את הפער: לפעול כדי שיעבור השפע מן האחר אליו, או, חמור מכך, להקטין את האחר, רק כדי לפגוע בו, ובלבד שלא תהיה לו עוד סיבה לקנא בו.
האדם המקנא בטוח, כי הוא ראוי יותר להיות הבעלים של אותו נכס, רכוש, מעמד, או בת זוג …השייכים כרגע לחברו, ולכן רוצה לנכס אותם לעצמו, ובתוך כך ישמח לראות שחברו ייוותר חסר.
)ידועה הבדיחה, על האדם שהמלך הבטיח להגשים לו כל משאלה, ובלבד שיידע, כי שכנו יקבל כפול מכל בקשה שיבקש לעצמו. לאחר מחשבה, ביקש האדם מהמלך, שיוציא לו את אחת מעיניו בכדי שלשכנו יוציאו שניים).

“הַקִּנְאָה וְהַתַּאֲוָה וְהַכָּבוֹד, מוֹצִיאִין אֶת הָאָדָם מִן הָעוֹלָם” (משנה אבות ד כא)
קנאה, חומריות, היא קנאה רעה (הקנאה נמשכת מעין הרע), המביאה לידי אי שקט, ורצון לפעול כנגד האחר בתחבולות, או באלימות, ומכך נולדת שנאה, נקמה ואף שפיכות דמים. פעולותיו הרעות של המקנא, יוצרות בעולם תהודה שלילית, וסופו, שהאנרגיה השלילית שיצר תשוב אליו, ותוֹצִיא אותו מִן הָעוֹלָם.

“הַמְעַט מִכֶּם, כִּי הִבְדִּיל אֱלֹקֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְכֶם מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל…וַיַּקְרֵב אֹתְךָ, וְאֶת כָּל אַחֶיךָ בְנֵי לֵוִי, אִתָּךְ, וּבִקַּשְׁתֶּם, גַּם כְּהֻנָּה”
טבעו של האדם הוא, שלא להסתפק במועט, הקנאה מתעוררת, כאשר חושב האדם, כי מקורות השפע סביבו מוגבלים, ואז לוטש את עניו אל השפע השייך לחברו, ורוצה לקחת ממנו לעצמו.
אושר ממקורות חיצוניים (חומר, תאווה, או כבוד), הוא אושר קצר מועד, התלוי בכך שיצליח האדם להשיג לעצמו מילוי מחודש תוך זמן קצר, ובמינונים הולכים וגדלים. כיוון שתמיד יהיה לבסוף גבול, לכמות השפע, התאווה, או הכבוד שיוכל להשיג לעצמו האדם, הקנאה הוא מנגנון הרסני, ולכן היא מוֹצִיאָה אותו מִן הָעוֹלָם.

“לא מי שהוא עשיר היום – עשיר למחר, ומי שהוא עני היום – עני למחר” (שמות רבה, פרשה לא).
הקנאה החומרית היא אשליה חסרת הגיון. בעולם, בו קובע הקב”ה לבדו את כמות השפע והעושר, שיקבל כל אדם ואדם, החומר והמעמד הם רק זמניים בחזקתו של האדם, וניתנו לו רק לצורך תיקונו באותה השעה, לכן אין איש יכול באמת לקחת מחברו את השפע שנקצב לו (אין שתי שערות יונקות מאותו השורש – “אין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימא” – יומא לח, ב). זו הסיבה בגינה קבעו חז”ל את כלל האושר הידוע – “אֵיזֶהוּ עָשִׁיר, הַשָּׂמֵחַ בְּחֶלְקוֹ” (מסכת אבות פרק ד)

“וַיֹּאמְרוּ אֲלֵהֶם רַב לָכֶם כִּי כָל הָעֵדָה כֻּלָּם קְדֹשִׁים”
קֹרַח ועדתו (חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם, נְשִׂיאֵי עֵדָה) מייצגים את אותם כוחות, בלתי מתוקנים, בנפש האדם, שעניינם הוא הרצון לקבל את השייך לאחר. קֹרַח ועדתו באו, כביכול, בתירוץ של רצון בקדושה (“כֻּלָּם קְדֹשִׁים”), רצו, כביכול, לקחת חלק בעבודת הקודש, אבל בפועל רצו לעצמם תפקידים בכירים בעם ישראל וכבוד.

היצר הרע הפנימי שבאדם, ממציא לאדם תירוצים שונים של קדושה, העיקר להכשיר את השרץ, הקרוי קנאה. האדם נותן לעצמו הסברים טובים, מדוע הוא ראוי יותר לקבל את השייך לחברו, אולם בפועל זהו רק יצרו הרע, המכשיל אותו בעבירה.

“מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם יצחק ויעקב” (תנא דבי אליהו רבה, כה)
תהליך התיקון של האדם בעולם הזה, הוא לנתב את טבעו המתקנא בחבריו, ולהמירו מקנאה חומרית רעה ומשחיתה, בקנאה רוחנית, שהיא הרצון להגיע לידי גדולה רוחנית.

בניגוד לקנאה החומרית, הקנאה הרוחנית היא טובה, ואף רצויה לאדם. ברוחניות אסור לאדם להיות שמח בחלקו, אדרבא, עליו לגלות קנאה בתלמידים חכמים, ולשאוף להיות כמותם, ולעשות את מיטב ההשתדלות, כדי לבנות לעצמו עולם רוחני עשיר ביותר.

“קִנְאַת סוֹפְרִים תַּרְבֶּה חָכְמָה” (בבא בתרא)

המקורות למילוי רוחני, הם פנימיים ואינסופיים, ובאים מלימוד תורה, התעמקות בדברי חוכמה, וממעשי חסד ונתינה. כדי להגיע לגדלות רוחנית, חייב האדם להתייגע ולהשקיע, לבנות את נכסיו הרוחניים בכוחות עצמו, ואינו יכול לגזול אותם מאדם אחר. המילוי הרוחני בא ממקורות פנימיים בלבד, ולכן הוא אינו יכול להיעלם או להילקח מהאדם, אלא נצבר לזכותו, מזין אותו לאורך זמן, וממלא אותו באושר ושמחת חיים תמידיים (בעולם הזה, ולעולם הבא).

“וְאֵשׁ יָצְאָה, מֵאֵת ה’, וַתֹּאכַל אֵת הַחֲמִשִּׁים וּמָאתַיִם אִישׁ, מַקְרִיבֵי, הַקְּטֹרֶת”

הקנאה היא כמו אֵשׁ: כשהיא חומרית, יש לה את היכולת לשרוף את האדם ואת אושרו, וכשהיא רוחנית, ואֵשׁ התורה בוערת בקרבו, היא מדרבנת את האדם להשגיות והתפתחות, מאפשרת לו לתקן את העולם, ולממש בו את תיקונו.

“וַתִּפְתַּח הָאָרֶץ אֶת פִּיהָ, וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת בָּתֵּיהֶם, וְאֵת כָּל הָאָדָם אֲשֶׁר לְקֹרַח, וְאֵת כָּל הָרְכוּשׁ.”
קֹרַח לא ידע לעצור עצמו בזמן. קנאתו הביאה אותו לקיצו, והחומר בלע אותו, את חבריו ואת רכושם, והוציא אותם מן העולם.

“וַיְקַנְאוּ לְמֹשֶׁה, בַּמַּחֲנֶה, לְאַהֲרֹן, קְדוֹשׁ ה’, תִּפְתַּח אֶרֶץ, וַתִּבְלַע דָּתָן, וַתְּכַס, עַל עֲדַת אֲבִירָם” (תהילים פרק קו)

הָאָרֶץ” היא החומר – ואדם הדבק בקנאה החומרית, רק לשם גדולתו העצמית, סופו שהחומר בעצמו, יהיה זה שיכלה את אושרו, ויבלע את חלומותיו. בכל אחד מאיתנו קיים כוח קנאה כמו זה של “קֹרַח”, כוח הרוצה להקטין את האחר, ולקחת את הגדולה לעצמו – זו הקינאה הרעה, שכל עניינה להחריב את האחר.

משימתו של עם ישראל, היא להנחיל לעולם את הקנאה הטובה (“קִנְאַת סוֹפְרִים”), קנאה המגבירה את הטוב והחסד בעולם, אשר ניתן להשיגה רק מתוך ניהול חיים רוחניים בדרך התורה, קידוש החומר ומעשי חסד.
תפקידנו להיות הכוח המניע את העולם אל עבר הגאולה, להיות אלו, המורים את הדרך לכל עמי העולם, כיצד לוותר על קנאתם הרעה ודבקותם בחומר, ולדרוש את דרך האמת הרוחנית.

בזכות שנתקנא איש בלימודו ובחסדיו של אחיו, ונרבה בצדקה ובתורה בישראל, נכין עצמנו לקבל פני משיח צדקנו, ונזכה לגאולה האמיתית והשלימה, במהרה בימנו ממש.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

יצחק אלחנן פדידה | תתבוננו בחיים האישיים שלכם. שימו לב אילו פעולות אתם מבצעים ללא… המשך לקרוא פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

כתיבת תגובה