“בני עמי בחרו בדרך השבת” || שבת שלום ומבורך, לכל בית ישראל.

לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא כדי שיעסקו בהם בתורה הקדושה ירושלמי (שבת פרק טו). לכן כולנו בשבת אחר סעודת שחרית קובעים מדרש לקרות בנביאים ולדרוש בדברי אגדה, ואסור לקבוע סעודה באותה שעה. (שלא נמשך בסעודות ארוכות ונפסיד את לימוד התורה בשבת.  שולחן ערוך אורח חיים סימן רצ

מובא במדרש אמרה תורה לפני הקב”ה רבש”ע כשיכנסו ישראל לארץ זה רץ לכרמו וזה רץ לשדהו אני מה תהא עלי אמר לה יש לי זוג שאני מזווג לך ושבת שמו שהם בטלים ממלאכתם ויכולים לעסוק בך : משנה ברורה

וידוע מה שנאמר בשם המקובלים, שגדול הפועָל הנעשה מעסק התורה ביום שבת, אלף פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול. רבינו יוסף חיים בספרו בן איש חי (שנה שניה פרשת שמות)

וצריך לעסוק בשבת בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, שהם רומזים לשם קודשא בריך הוא ושכינתה, ובשבת יחוד קודשא בריך הוא ושכינתא, וגם בזכות התורה אנו נגאלין, כי גאולה זו היא בזכות משה רבנו עליו השלום והוא תבע יקרא דאורייתא. אלו הן שלשה פשעי ישראל בעניין חילול שבת בדבור. ועל ארבעה, מה שאינם שואלים ודורשים בהלכות שבת מפי ספרים או מפי סופרים, המה כשלו ונפלו בהרבה איסורי שבת ומחללין שבת גם בלא דעת, כגון באיסורי שבות ואיסורי מוקצה ואיסור צידה ואסור ברירה ואיסור ליבון, וכן בעניין חימום המאכל, ובפרט בשמחות וגיל רבה המכשלה, וצריכים מנהיגי הקהילות לעמוד בפרץ, וכהנה רבות אשר מי שלא יבוא לדרש אלהי”ם, גם כי יזקין לא ידע שיש איסור בדבר. וכבר כתב בספר החסידים (סימן קנד), שכשם שאמרו (מגילה לב א) שואלין ודורשין בהלכות פסח, כך חיובא רמיא לדרש ולתור לדעת הלכות שבת ולעבר עליהם לפחות פעם אחת בשנה. וחיובא רמיא על הדרשנים לדרש לעם את חוקי אלהי”ם ואת תורותיו ולשומעים ומקימים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב: פלא יועץ – שבת

הזוהר הקודש מדבר בשבחו ומעלתו של המחדש חידושים ביום השבת שהוא נחת לאבותיו שכבר נפטרו והינם בגן עדן העליון.

ובספרו ”יסוד ושורש העבודה” מביא הרב אליעזר זיסקינד זצ”ל שגם אדם שאינו יכול לחדש חידושים, ילמד בשבת דברים חדשים ויועיל לו למאוד, ועוד כתב שם, שגם הנהגה שמקבל אדם עליו ביום שבת נחשב כחידוש, ויש כוח לאותה קבלה שמקבל האדם ביום שבת שתתקיים בידו, כי השבת שולח ברכותיו לכל אשר יעשה בו.

אם כן הרי לנו נתיב נוסף להחלץ ממייצר היצר, והוא לאמץ את יום השבת ולקחתו ליום של התעלות בתורה ויראת שמים, ומובטח הוא זה שיתברך ממנו לכל ימות השבוע להיות גיבור וחזק הכובש את יצרו. אור לנתיבתי – נתיב השבת.

אדרבה חייב אדם לחדש חידושי תורה כמ”ש בזוהר דבמוצאי שבת בחזרת נשמה יתירה למקומה שואל אותה הקב”ה מה חידוש אמרת בתורה כו’ ובמח”ב בשם דעת חכמה בשם האר”י שאם מחדש בתורה מעטרין לאביו באותו עולם לכן נסמך כיבוד למצות שבת, ומי שאינו בר הכי לחדש ילמוד דברים שלא למד עד הנה. שערי תשובה סימן רצ

ומקור הברכה הנאמר בשבת הוא על עניני החומר, וקל וחומר על עניני הרוח, שהרי תכלית השבת היא למען נעלה ברוחנו וכל עונג הגוף שנצטוינו עליו בשבת הוא כאמצעי להתרוממות הנפש המתרוממת מתוך שמחה, אם כן העונג בשבת הוא להביאנו לשמחה שתביאנו להתרוממות הנפש לידבק בה’, אם כן עונג הגוף בשבת הוא כאמצעי למטרה – התרוממות הנפש ודביקותה בבורא. אם כן אם השבת מקור הברכה לעניני החומר בכל עסקינו בשבוע בגלל היותנו מכבדים את האמצעי למטרה שהוא עונג הגוף בשבת, על אחת כמה וכמה שנבורך ממקור הברכה – שבת – על המטרה שהיא התרוממות הנפש בכל השבוע להתברך בהצלחה בתורה ודביקות בה’,

ולכן ככל שתרבה בשבת בתורה ודביקות כן תזכה לכל השבוע הבא להצלחה מרובה בעבודתך הרוחנית.

נפשי בשאלתי שו”ת חלק ב

מתוך האתר – רק תורה

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין חדשות חרדים

מסובין חדשות חרדים

מסובין – חדשות חרדים. רשת חברתית חרדית ליצירת תוכן וסגנון חיים של חרדים בישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, על פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

אודי הרשלר || יום כיפור – יום הבירור הגדול

“שני שעירי יום הכפורים – מצותן שיהיו שניהן שוין: במראה, ובקומה, ובדמים, ובלקיחתן כאחד” (משנה… המשך לקרוא אודי הרשלר || יום כיפור – יום הבירור הגדול

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *