פרשת “תּוֹלְדֹת” || להנות מחיי יצירה, ומגילוי של רובד רוחני חדש בתורה,

nature

אהרוֹן זאב שצמן | היצר הטוב והיצר הרע מתקוטטים בקרביו של האדם ללא הרף (“בְּקִרְבָּהּ”), ושניהם מנסים לשלוט בו. כוח ה”עֵשָׂו” שבאדם הוא היצר הרע, ושורשו בגוף החומרי ובנפשו הבהמית. כוח הרע נוצר מצד יצריו הגשמיים של האדם, ומושך את ליבו אחר החומר, ואחר התאוות (הרצון לקבל לעצמו). כוח ה”יַעֲקֹב” שבאדם, הוא היצר הטוב, ושורשו בנשמתו הטהורה, שהיא ניצוץ מהקב”ה. כוח זה מושך את ליבו של האדם אל עבר הרצון להשפיע שפע לאחר, הרצון לתת ולהידמות לבורא, הרצון לצקת קדושה בחומר, לקדש כל תאווה לעבודתו, ולעשות רצונו.

האם זו הסיבה שבעטיה יַעֲקֹב ועֵשָׂו (הטוב והרע) מתקוטטים בבטנה של רִבְקָה? ולאור התובנות מהפרשה האם ניתן לשפר את חיינו בכך שנעזור לכוח הטוב שבקרבך, לגבור הרע הפנימי, ולהכניעו?

“וַיִּתְרֹצְצוּ הַבָּנִים, בְּקִרְבָּהּ … שְׁנֵי גֹיִים בְּבִטְנֵךְ, וּשְׁנֵי לְאֻמִּים, מִמֵּעַיִךְ יִפָּרֵדוּ, וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ, וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר”
רִבְקָה אימנו בהריון, ובבטנה מתחוללת מלחמה בין התאומים (יַעֲקֹב, ועֵשָׂו), היא אינה מבינה את פשר ההשתוללות הזו בתוך גופה, ועל כן מבקשת תשובות – “וַתֵּלֶךְ, לִדְרֹשׁ אֶת ה'”.

היצר הטוב והיצר הרע מתקוטטים בקרביו של האדם ללא הרף (“בְּקִרְבָּהּ”), ושניהם מנסים לשלוט בו.
כוח ה”עֵשָׂו” שבאדם הוא היצר הרע, ושורשו בגוף החומרי ובנפשו הבהמית. כוח הרע נוצר מצד יצריו הגשמיים של האדם, ומושך את ליבו אחר החומר, ואחר התאוות (הרצון לקבל לעצמו).
כוח ה”יַעֲקֹב” שבאדם, הוא היצר הטוב, ושורשו בנשמתו הטהורה, שהיא ניצוץ מהקב”ה. כוח זה מושך את ליבו של האדם אל עבר הרצון להשפיע שפע לאחר, הרצון לתת ולהידמות לבורא, הרצון לצקת קדושה בחומר, לקדש כל תאווה לעבודתו, ולעשות רצונו.

מסביר רש”י – “וַיִּתְרֹצְצוּ – כשהיתה (רִבְקָה) עוברת על פתחי תורה… יַעֲקֹב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי עכו”ם (עבודה זרה), עֵשָׂו מפרכס לצאת” (רש”י, בראשית כה, כב)
כך גם בנפש האדם, כשעובר על פתחי תאוות והוללות, כוח יצרו הרע רוצה לפרוץ ולשלוט בו, לסחוב אותו אל הקלקול, ואילו כאשר באה לידיו הזדמנות לחסד, לנתינה, או נמצא במקום של קדושה, יצרו הטוב רוצה לצאת, להשתלט על מעשיו, ולהביא אותו לידי עשיית טוב.

נאמר עליהם – “וּלְאֹם מִלְאֹם יֶאֱמָץ” – אומר רש”י: “לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל”.
“אֵין שְׁנֵי מְלָכִים מִשְׁתַּמְּשִׁים בְּכֶתֶר אֶחָד” (חולין ס ב) – היינו, אין היצר הרע והיצר הטוב יכולים למלוך יחד על ליבו של האדם. אם הרצון בחומר ובתאוות גובר, ומשתלט על לב האדם, אזי נדחק הצידה הרצון להטיב ולהשפיע, ואם נותן האדם כוח לרוחניות שבו, וממליך עליו את היצר הטוב, נדחק אז היצר הרע אל הצד, ולא יכול לשעבד אליו, ולהביא עליו צרות.

“וְרַב יַעֲבֹד צָעִיר” (הגדול יעבוד עבור הקטן)
או כפי שהגדיר זאת שלמה המלך: “טוֹב יֶלֶד מִסְכֵּן וְחָכָם, מִמֶּלֶךְ זָקֵן וּכְסִיל” (קהלת ד)
כדי לעזור לייצר הטוב לנצח דרושה עבודה: ה”רַב” הוא היצר הרע (המֶּלֶךְ הזָקֵן – הרב בשנות גילו מהיצר הטוב), כיוון שנצמד לאדם מיד כשנולד, מיד שיוצא לאוויר העולם מפתח בטן אימו (“לפתח חטאת רובץ”). ואילו היצר הטוב, ה”צָעִיר” בגילו בשנים (היֶלֶד), ניתן לאדם רק בגיל 13, גיל בר המצווה (או 12 לבנות).

אדם, הרודף אחר התאוות וכנוע ליצריו – יצרו הרע, מולך בו והופכו ל-“כְסִיל”, העושה רצונו, מבלי שיעצור לחשוב על ההשלכות, ואילו אצל האדם המתוקן, היצר הרע הוא זה הנשלט, והוא משרת את רצונו של היצר הטוב, ועל כן אדם זה קרוי בפי שלמה המלך – “חָכָם”.

אדם חייב שיהיה לו ייצר רע כדי שירצה לקבל חומר לעצמו – אולם מרגע שבחר לתקן את מידותיו, הוא מנצל את יצרו הרע (הרצון לקבל), רק כדי למשוך אליו את השפע החומרי (כביכול במטרה לספק את תאוותיו), ומרגע שמושג אצלו השפע, נכנס מיד לפעולה יצרו הטוב, ומשתמש באותו השפע שהשיג, כדי “לתדלק” דווקא את מעשיו הטובים, ולהזין את רצונו להשפיע שפע לאחרים.

כדי להבין כיצד מנצל היצר הטוב את היצר הרע, ואיך ניתן להפוך תאווה חומרית לכוח השפעה טוב, מביא הרב אשלג את “משל הסעודה”:
אדם רעב מגיע להתארח בבית חברו, שהכין לכבודו סעודה – “והנך מוצא, שהגם שהרעב והתיאבון הוא כלי קבלה, המיוחד לאכילה (שתאוות האכילה של האדם הרעב, היא לכתחילה הסיבה לקיום הארוחה), והאדם ההוא (האורח הרעב), היה לו רעבון ותאבון, במידה מספקת לקבל סעודת חברו (היה האורח בהחלט די רעב, כדי שיוכל לאכול בהנאה סעודה שלמה).
עם כל זאת, לא היה יכול לטעום אצלו אף משהו, מחמת הבושה (האורח חש שלא בנוח לקבל מחברו ארוחה בחינם, ועל כן, אינו רוצה לאכול, מבלי שיוכל גם הוא להחזיר טובה לחברו).
אלא כשחברו מתחיל להפציר בו (שיאכל משהו), והוא הולך ודוחה אותו (האורח טוען כביכול שאינו רעב), הרי אז התחיל להתרקם בו (באורח) כלי קבלה חדשים על האכילה (אצל האורח נוצר רצון חדש לאכול – לא רק כדי לספק את תאוות האכילה של עצמו, אלא רצון חדש, לאכול גם כדי לרצות את חברו המארח, לגרום לו עונג בכך שיאכל מארוחתו).
כי כוחות ההפצרה של חברו, וכוחות הדחייה שלו, בעת שהולכים ומתרבים, סופם להצטרף לשיעור מספיק, המהפכים לו (הופכים את הכוונה בלב האורח הרעב) ממדת הקבלה למדת השפעה” (פתיחה לחכמת הקבלה הרב אשלג – אות טו)

האורח, שהיה בו יצר בהמי גופני לאכילה, הצליח לעצור את תאוותו, עד שהפך את רעבונו לכוח של קדושה. האכילה אצל האורח, הפכה מרצון של “סיפוק תאווה עצמית”, למנוף, שמטרתו היא, רצון חדש – גרימת תחושת עונג אצל חברו המארח, בשעה שנהנה לראות את חברו אוכל, ושובע מהסעודה שהכין עבורו.

האמת, שהמארח היה נהנה בכל מקרה לראות את חברו אוכל, על כן ההבדל הנוצר הוא רק במחשבתו של האורח, הסועד – הבחירה החופשית של האדם היא, האם ליהנות מתאוות העולם באופן בהמי בלבד, או גם לצקת מחשבה של קדושה בכל הנאה חומרית, ולכוון את מעשיו, שבתוך הנאתו, ישיג גם את הנאתו של האחר.

כך מנצל היצר הטוב (הצעיר והחכם) את היצר הרע (הזקן והכסיל) שעובד לבסוף עבורו – בזכות היצר הרע ורצונו של האדם לקבל לעצמו בלבד, מושך אליו האדם שפע מאת הקב”ה (הארוחה), אולם לפני שמשתמש בשפע זה, רק לשם סיפוק תאוותיו החומריות, משתלט על ליבו יצרו הטוב, ועושה שימוש בשפע, שקיבל האדם, לשם קדושה.

כאשר אדם יוצק מהות מחשבתית חדשה לרצונו הטבעי לקבל, וממלא תאוותיו מתוך רצון לגרום נחת רוח לבוראו, או לענג את חבריו, הוא מרוויח בכך גם את ההנאה החומרית, וגם את ההנאה הרוחנית, הבאה מצד כוח ההשפעה שהפעיל. פעולה זו נקרית “קידוש החומר”, ומבטיחה, כי הנאתו של האדם בעולם החומר תהיה שלימה ומספקת (למשל: מברך על האוכל לפני ואחרי, נותן צדקות מהכסף שהרוויח, עושה חסדים בזמנו הפנוי, מלמד אחרים מהחכמה שצבר, משפיע יחס טוב לסובביו…).

הקב”ה יצר את כל החומר בעולם במחשבתו – הפך מחשבת נתינה לחומר, ואנו נדרשים לתקן את רצונותינו החומריים באותו האופן, רק בכיוון ההפוך – ליצוק אל החומר בחזרה את “מחשבת הנתינה”, בעת השימוש בו. כך אנו מתקנים את עצמנו בעולם הזה, והופכים את המילוי החומרי, הניתן לנו, ממתנת חינם מביישת, לשכר ראוי, המגיע אלינו, בזכות אותה היגיעה המחשבתית.

“וַיֵּצֵא הָרִאשׁוֹן אַדְמוֹנִי, כֻּלּוֹ כְּאַדֶּרֶת שֵׂעָר, וַיִּקְרְאוּ שְׁמוֹ, עֵשָׂו” – מסביר רש”י: הכל קראו לו כן, לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה” (רש”י, בראשית כה, כה).
עֵשָׂו נולד עשוי, יצא מן הבטן מוכן, עם שיער, ציפורניים ושיניים, כמי שמשדר לעולם – אני מושלם, ואיני צריך להשתנות, או לשנות בעצמי מאומה.
כפי שטוענים רבים – “טוב לי איך שאני, ולא רוצה לתקן”, והרי זוהי עצתו של היצר הרע, שכל מטרתו להכשיל את האדם, ולגזול ממנו את חייו לעולם הנצח.

“וַיְהִי עֵשָׂו אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד, אִישׁ שָׂדֶה, וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם, יֹשֵׁב אֹהָלִים”
“אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד, אִישׁ שָׂדֶה” – זהו איש, אשר תמיד נמצא בחסר, ולעולם אינו מלא. הוא תר כל הזמן אחר עיניו, ומחפש לצוד לעצמו את התאווה החומרית הבאה. מהותו היא הרצון לקבל הנאה ותענוג אינסופיים ללא קדושה, להשביע את עצמו לטעום ולחוות ללא גבול. כיוון שסיפוקו של עֵשָׂו מגיע רק מגורמים חיצוניים לו (“אִישׁ שָׂדֶה”), מיד כשבא על סיפוקו, הוא מואס בתאווה שהשיג, וכבר רוצה לצוד לעצמו את הסיפוק הבא – אושרו מבוסס על מילוי של חסרים חומריים, והחומר לעולם אינו מספיק לו (“אֹהֵב כֶּסֶף לֹא יִשְׂבַּע כֶּסֶף” – קהלת ה ט).

“וְיַעֲקֹב אִישׁ תָּם, יֹשֵׁב אֹהָלִים” – “תָּם” = שלם – זהו איש, אשר תמיד מצוי במילוי פנימי, מחובר לנשמה שבו, לניצוץ שנטע בו בורא עולם. היצר הטוב שולט בליבו, ועל כן הוא אינו מחפש את האושר בגורמים חיצוניים לו, ואינו תלוי בחוויה הגשמית הבאה, או במילוי החומרי שישיג לתאוותיו.

האושר אצלו מגיע מעשייה רוחנית רציפה, מיצירה, מגילוי של רובד רוחני חדש בתורה, מנתינה, מצדקה, מעזרה לאחרים, וממימוש החסר של סביביו תחילה. הוא תמיד שמח ושלם בחלקו החומרי, ורצונו לצקת מחשבה חיובית בכל פעולה גשמית שעושה (הפיכת הרצון לקבל לעצמו, הבא מצד גופו, לכוח ההשפעה לאחרים, המגיע מצד נשמתו).

“יֹשֵׁב אֹהָלִים” (“אַשְׁרֵי יוֹשְׁבֵי בֵיתֶךָ, עוֹד יְהַלְלוּךָ סֶּלָה”- תהילים פד) – יושב באוהלה של תורה, אדם שאינו צריך לזוז ממקומו, הוא בוטח בקב”ה בטחון מלא, ועל כן רק עושה השתדלות בענייני חומר, והקב”ה מנגד דואג לכל מחסורו.
לעומתו ” אִישׁ יֹדֵעַ צַיִד, אִישׁ שָׂדֶה”, החייב להיות כל היום במרדף ודאגות אחר פרנסתו, כי כל ביטחונו הוא רק בכוחו שלו, ובעוצם ידיו.

“וַיֹּאמֶר עֵשָׂו אֶל יַעֲקֹב, הַלְעִיטֵנִי נָא מִן הָאָדֹם הָאָדֹם הַזֶּה, כִּי עָיֵף אָנֹכִי”
המרדף אחר תענוגות החומר מתיש את האדם, וללא מזון רוחני לנשמתו, הוא חש עייף ממירוץ החיים (“כִּי עָיֵף אָנֹכִי”).
“הַלְעִיטֵנִי נָא” – ” אפתח פי ושפוך הרבה לתוכה” (רש”י, בראשית כה, ל). היצר הרע רוצה לקבל סיפוק מיידי, את כל הנאות בבהמיות פה ועכשיו וללא גבולות, ואין לו רצון לדחות סיפוקים, או למתן את תאוותיו. (רוצה את התבשיל “נָא”, שאינו מבושל די צרכו).

“וְהִנֵּה שָׂשׂוֹן וְשִׂמְחָה, הָרֹג בָּקָר וְשָׁחֹט צֹאן, אָכֹל בָּשָׂר וְשָׁתוֹת יָיִן, אָכוֹל וְשָׁתוֹ כִּי מָחָר נָמוּת” (ישעיהו כב יג)
“וַיֹּאמֶר עֵשָׂו, הִנֵּה אָנֹכִי הוֹלֵךְ לָמוּת, וְלָמָּה זֶּה לִי, בְּכֹרָה” – עֵשָׂו אינו מעוניין בבכורה, מבחינתו בסוף החיים מתים (אין עולם הבא, אין דין ואין דיין), ולכן רוצה לצוד כמה שיותר הנאות ותאוות עוד בחייו. למעמד הבכורה אין שום ערך בעניו, ואינו משתווה להנאות החומריות המידיות שהוא יכול להשיג לעצמו כעת (“וְיַעֲקֹב נָתַן לְעֵשָׂו, לֶחֶם וּנְזִיד עֲדָשִׁים, וַיֹּאכַל וַיֵּשְׁתְּ, וַיָּקָם וַיֵּלַךְ, וַיִּבֶז עֵשָׂו, אֶת הַבְּכֹרָה”).

ההבדל בין צדיק לרשע הוא היחס ליום המיתה – הרשע ינסה ביום זה להפיק מקסימום הנאות שיוכל, ינסה למצות את תאוותיו האחרונות, ויהיה עצוב על שלא הספיק לקחת לעצמו עוד. ואילו צדיק ינסה ביום המיתה לאסוף עוד ועוד מצוות, ויהיה עצוב שלא הספיק לעשות די, ולתת מעצמו עוד למען האחרים.

“וַיִּשָּׁבַע לוֹ, וַיִּמְכֹּר אֶת בְּכֹרָתוֹ לְיַעֲקֹב”, וניתן גם לקרוא את הפסוק כך “וַיִשְׂבָּע לוֹ…” – שכל עניינו של עֵשָׂו היה לשבוֹע מהאכילה, ולא רצה את המשימות הרוחניות המחייבות את “הבכורות” (רש”י – “אמר עשו מה טיבה של עבודה זו, אמר לו כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה”)
אומר שלמה המלך: “תַּחַת שָׁלוֹשׁ, רָגְזָה אֶרֶץ … וְנָבָל, כִּי יִשְׂבַּע לָחֶם” (משלי פרק ל) – “אֶרֶץ” היא משל לחומר, וכאשר ישראל אינם מקדשים את החומריות בחייהם, אז הם כנועים ליצרם הרע, והם בחזקת “נָבָל”, הדומה ל”עֵשָׂו”.

“פִּזַּר, נָתַן לָאֶבְיוֹנִים, צִדְקָתוֹ, עֹמֶדֶת לָעַד… רָשָׁע יִרְאֶה, וְכָעָס, שִׁנָּיו יַחֲרֹק וְנָמָס” (תהילים קיב)
סוד האושר של עם ישראל הוא השימוש הנכון בשפע – קידוש החומר בהתאם למצוות התורה, תוך יציקת מחשבה רוחנית, ברכה והודיה בכל פעולה חומרית.

רק על ידי שנכניע את ה”רָשָׁע”, כוח עֵשָׂו הפנימי (היצר הרע), ונחזק בעצמנו את כוח ה”צַדִּיק”, יַעֲקֹב (היצר הטוב, הרצון להשפיע), נוכל לממש את תיקוננו בעולם הזה, ונזכה כולנו להתגלותו של מלך המשיח, ולגאולה האמיתית והשלימה – במהרה בימנו ממש.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

יצחק אלחנן פדידה | תתבוננו בחיים האישיים שלכם. שימו לב אילו פעולות אתם מבצעים ללא… המשך לקרוא פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

כתיבת תגובה