פרשת “נָשֹׂא” || כשהגבר הוא גבר, אזי האישה היא אישה.

 

מסובין יהדות אַהֲרֹן זְאֵב שָׁצְמָן | למה כשהאישה סוֹטָה תחת בעלה, אנחנו תולים את האשמה בבעל? ומדוע המידות הרעות של אנשים אחרים לא הופכת אותך לקדוש? ומהו אם כן הקשר בין האישה הסוֹטָה לנָזִיר המתקדש? וכיצד ההתרחקות מן היין ומן ההוללות מונעת כשלים מוסריים?

“וְכָל תְּרוּמָה לְכָל קָדְשֵׁי בְנֵי יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר יַקְרִיבוּ לַכֹּהֵן – לוֹ יִהְיֶה”
במרכז פרשת נָשֹׂא מובא נושא הבאת התְּרוּמָה לַכֹּהֵן, מיד לאחריו מובא עניין האישה, הסוֹטָה תחת בעלה (אישה נשואה, שהעידו בה, כי הסתגרה בחדר עם גבר זר, למשך זמן, שמספיק כדי לעבור עבירה), ובתום עניין הסוֹטָה מובא עניין הנָזִיר (זה הבוחר מרצונו להתנזר מן היין).
כיוון שהתורה אינה ספר סיפורים סתמיים, קיים לרוב קשר ישיר בין העניין המובא, לזה המובא מיד לאחריו, ובעומקו של הסיפור השלם יש למצוא גם את המסר, שיביא לשיפור חיינו אנו.

“וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו לוֹ יִהְיוּ, אִישׁ אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן, לוֹ יִהְיֶה” (במדבר פרק ה)
עקרון גדול חבוי בפסוק קצר זה. כל אחד מישראל מחויב לתת תרומות ולעשר את כספו, או בימי קדם לתת תרומות ומעשרות מתבואת שדהו. את התרומה והמעשר צריך היה להביא לכוהנים בבית המקדש, וללווים, שזו הייתה פרנסתם (תמורה לכך שעסקו בעבודות הקודש).

“וּלְעוֹלָם אֵין אָדָם מַעְנִי מִן הַצְּדָקָה, וְאֵין דָּבָר רָע וְלֹא הֶזֵּק נִגְלָל בִּשְׁבִיל הַצְּדָקָה” (משנה תורה – הִלְכּוֹת מַתְּנוֹת עֲנִיִּים פֵּרֶק י)
באמצעות תרומת המעשרות מביע האדם את ביטחונו, ואת אמונתו בקב”ה, ואת ההכרה שהוא המקור היחיד לכל השפע בחייו. המעשרות נותנות לאדם שקט בחייו, הוא חש כיצד בזכותם זורם אליו השפע בכל שנה מחדש, ואינו חושש, כי הנתינה תביא אותו לידי חסר.

האדם לומד לראות את הברכה במו עיניו, ולהכיר בכך שהקב”ה הוא בעל הבית הטוב בעולם, המחלק את רוב ההכנסה לפועליו הנאמנים.
באמצעות התרומות והמעשרות, מבין האדם, שהקב”ה הוא האדון היחיד בעולם (ולא הוא), ומודה לו על שמרשה לו לשמור לעצמו 90% מתבואת השדה, ושעליו לתת לכוהנים וללווים רק את ה- 10% הנותרים.

“וְאִישׁ אֶת קֳדָשָׁיו, לוֹ יִהְיוּ”
זהו אדם הרוצה לשמור את כל התבואה לעצמו. הוא אינו מסתפק ב 90% שניתנו לו משמים, אלא רוצה לעצמו גם את הקודשים, את המעשר, שצריך היה לתת לכוהנים (הוא רוצה שקֳדָשָׁיו יִהְיוּ לעצמו).
לאדם זה, יש פגם באמונה ובמידת הביטחון בקב”ה, והוא בטוח, כי השפע, שנוצר בשדהו, הגיע אליו רק תודות לכוחו, כישוריו ולעבודתו הקשה (בזכות שזרע, דישן, השקה, קצר, דש …). הוא אינו מבין למה צריך הכֹּהֵן להיות שותף שלו בשפע, ולקבל 10% מהיבול, בזמן שבפועל הכֹּהֵן לא באמת טרח איתו בעבודות השדה.

למעשה אדם זה מתכחש לקב”ה, ולא רואה בו את מקור השפע בחייו. הוא אינו מקבל את החשיבה הרוחנית, כי דווקא בזכות עבודת הכוהנים והלווים בבית המקדש, יורד אליו השפע מן העולמות העליונים, ושבעצם עבודתו הקשה, היא רק ההשתדלות הגשמית, שחייב הוא לעשות בעולם החומר, רק כדי לעשות מעצמו כלי רוחני מתאים, שיהיה לשפע העליון איכן להתלבש. (“כוהנים, לווים, ישראל” – ראשי תיבות “כלי” – כי רק בזמן שכל אחד אמון על תפקידו על פי התורה, אז נוצר בישראל הכלי הרוחני המתאים, להמשכת השפע האלוקי).

“אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן, לוֹ יִהְיֶה”
מסביר רש”י: “מי שמעכב מעשרותיו ואינו נותנן, לו יהיו המעשרות, סוף שאין שדהו עושה, אלא אחד מעשרה” (רשי, במדבר פרק ה)
לאחר שבחר בשנה מסוימת לשמור לעצמו גם את כל המעשרות (“קֳדָשָׁיו, לוֹ יִהְיוּ”), בשנה הבאה הוא יאבד את רוב השפע משדהו, וכשיקצור שוב את היבול, יגלה, להפתעתו, כי הניב השדה רק עשירית ממה שהיה רגיל בכל שנה.
חלק המעשר, שאמור היה לתת לַכֹּהֵן בשנה החולפת, ולא נתן, זה יהיה החלק היחיד, שיזכה לקבל לעצמו בשנה הבאה – “לוֹ יִהְיֶה” החלק, שצריך היה לתת לַכֹּהֵן (אֲשֶׁר יִתֵּן לַכֹּהֵן), ולא נתן.
אדם זה יעמול קשה על השדה, כמו בכל שנה, אך במקום ליהנות מ 90% מהתבואה – יקבל בסה”כ רק 10% יבול לעצמו (ביחס ליבול שנתן השדה בכל שנים, שבהן עישר את הכנסותיו).

“אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ, וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל”
מיד לאחר עניין התרומה לכהן, דנה התורה באדם הקנאי לאשתו, וחושד בה, על פי עדות ראיה של עדים, כי בגדה בו עם גבר זר (ראו שהתייחדה עם הגבר בחדר סגור, ולא ברור אם הייתה עבירה בפועל).
כדי להשכין שלום בין בעל לאשתו, נתן הקב”ה לישראל את “מבחן הסוֹטָה” – הבעל חייב להביא את אשתו אל בית המקדש, כדי שתעבור טקס מיוחד אצל הכֹּהֵן, במהלכו יתכן ותודה האישה בבגידה (ואז מיד יהיה חייב הבעל לגרש אותה). אולם, במידה ולא תודה האישה בבגידה, תאלץ לעבור מבדק יסודי, על ידי שתיית “מַיִם קְדֹשִׁים”, מים שלתוכם נמחק שמו של הקב”ה (“וְלָקַח הַכֹּהֵן מַיִם קְדֹשִׁים, בִּכְלִי חָרֶשׂ, וּמִן הֶעָפָר, אֲשֶׁר יִהְיֶה בְּקַרְקַע הַמִּשְׁכָּן, יִקַּח הַכֹּהֵן, וְנָתַן אֶל הַמָּיִם”).

במידה והאישה אכן אשמה בניאוף, ולא הודתה בזמן, המַיִם הקְדֹשִׁים יהרגו אותה בעינויים (“וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְאָרְרִים הָאֵלֶּה, בְּמֵעַיִךְ, לַצְבּוֹת בֶּטֶן, וְלַנְפִּל יָרֵךְ”), אך במידה והיא טהורה, וחשד בעלה יתגלה כטעות – לא יוכלו המים להרע לה, אלא להיפך, היא תנוקה מיידית מכל חשד, וכפיצוי תזכה מיד להיכנס להריון מבעלה, ותלד ילד משובח (גם במידה והייתה עקרה).

“וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל” – זהו הרמז לקשר, שבין עניין ההתחמקות מהתְּרוּמָה לַכֹּהֵן, לבין עניין האישה הסוֹטָה:
כלומר יש “בוֹ” (בבעלה) אשמה, שאשתו “מָעֲלָה בוֹ”, ונסתרה עם גבר זר.

כאשר האדם, אינו מביא את מעשרותיו לַכֹּהֵן בזמן, וכתוצאה מכך מפיק שדהו בשנה שלאחר מכן רק 10% ממה שהיה רגיל בו, הוא צריך לבוא לביתו, ולתת לאשתו הסבר, איך קרה שפרנסתם הצטמקה משמעותית לעומת השנים הקודמות.
כל הסבר טכני שייתן לאשתו, לגבי היבול הדל בשדהו, לא ישמע לה הגיוני (שיטפונות, חרקים מזיקים, בצורת…), כוון שמיד תראה ששדות השכנים לא נפגעו כך, ולכן לא יתכן, שרק השדה של בעלה נתן לפתע 90% פחות יבול.

מיד תתחיל האישה לחשוד בבעלה, כי הוא בוגד בה, וכי יתכן ויש לו אישה אחרת, וככל הנראה הוא מבזבז את כל פרנסת הבית על האישה הזו. במצב שכזה תרצה אשתו לנקום בבעלה, מידה כנגד מידה, ועל כן תצא ותִשְׂטֶה תחתיו עם גבר זר, ותמעל בוֹ מָעַל – ומכאן שהאשם להתנהגותה הפרועה של אשתו – התחיל בעצם בוֹ.

מסביר רש”י: “אם אתה מעכב מתנות הַכֹּהֵן, חייך שתצטרך לבא אצלו, להביא לו את הסוֹטָה” (רשי, במדבר פרק ה)
אדם זה פגם בקדושת ביתו, בכך שלא נתן מעשרות לצדקה, רצה לחמוק מלבוא אל הַכֹּהֵן בבית המקדש, כדי שלא להביא לו את חלקו. כיוון שסירב לבוא לראות את הַכֹּהֵן מרצונו החופשי, ולהביא לו את מעשרותיו, יאלץ כעת להזדקק לַכֹּהֵן, שלא ברצונו, ולבוא אליו עם אשתו הסוֹטָה, כדי שיבדוק אותה הַכֹּהֵן עבורו, האם היא עדיין מותרת לו, או אסורה עליו, וחייב לגרשה.
במקום לבוא אל הַכֹּהֵן עם המתנות בשמחה, צריך כעת לבוא אל הַכֹּהֵן עם אשתו הסוֹטָה בעצב.

אצל הקב”ה הכול מידה כנגד מידה. אם האישה מקלקלת ופוגמת בקדושת הבית, כנראה והיא משקפת לבעל את הקלקול, הקיים בו. הקלקול באישה, הוא רק הביטוי במעין מראה רוחנית עבור הבעל – השתקפות למעשיו המקולקלים, באמצעות אשתו.

“אִישׁ אוֹ אִשָּׁה, כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר … מִיַּיִן וְשֵׁכָר יַזִּיר, חֹמֶץ יַיִן וְחֹמֶץ שֵׁכָר לֹא יִשְׁתֶּה”
מיד לאחר פרשת הסוֹטָה מגיע עניין ה”נָזִיר”, אשר בבחירה חופשית החליט להפוך נָזִיר, ולהרחיק עצמו מן היין (משל להתרחקות מכל פוטנציאל ההוללות בעולם הזה).

למה נסמכה פרשת נָזִיר לפרשת סוֹטָה?
מסביר לנו רש”י: “לומר לך, שכל הרואה סוֹטָה בקלקולה יזִיר עצמו מן היין, שהוא מביא לידי ניאוף”

בדור מקולקל, שיש בו רבים שאינם בוטחים בקב”ה, ועל כן אינם מעשרים את הכנסתם, והדור מרובה בנשים, הסוטות ובוגדות בבעליהן – חייב כל יהודי יירא שמיים, לקחת על עצמו קדושה יתרה, כדי לבנות לעצמו חומות הגנה גבוהות ביותר, וכדי ליצור איזון נגדי של קדושה להגנת ישראל.

“מותר אך מיותר”
כאשר אדם רוצה להישמר טהור ולהתרחק מן החטא, ורוצה להבדיל עצמו מדרכי הסביבה המקולקלות, עליו להרחיק עצמו מכל דבר המוגדר “מותר אך מיותר”, אשר לבטח ייתן נשק בידי יצרו הרע, ולבסוף יפיל גם אותו בעבירות הוללות של ממש.

מסביר הרמב”ן שיש להיזהר שלא להיות “נבל ברשות התורה”:
“והעניין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים אסורים, והתירה הביאה איש באשתו, ואכילת בשר ויין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו, או נשיו הרבות, ולהיות בסובאי יין, ובזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכר איסור זה בתורה – והנה יהיה זה – נבל ברשות התורה”. (פירוש הרמב”ן על התורה, ויקרא י”ט, ב)

“ריש לקיש אמר: אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנס בו רוח שטות” (בבלי סוטה דף ג, א)
יין אפשר לשתות בקדושה, ולקדש עליו בערב שבת. אולם שתיית יין סתם כך עם חברים, עשויה להביא את האדם לידי שכרות וקלות ראש, ומשם לידי מעשי שטות וניאוף.
ולמרות ששתיית יין ומשקאות משכרים הותרו לעם ישראל, עדיין ישנם זמנים בהם שתייה לשוכרה בהחלט מיותרת – ובייחוד בזמנים בהם האדם חלש או במשבר, ועל כן קשה לו ביותר לגבור על יצרו. לכן, כאשר הדור מקולקל, והסביבה אינה הולכת בדרך התורה, קל ליפול, ויש להתרחק ממוקשים, ומתאוות מיותרות, גם אם לא נאסרו במפורש בתורה.

“הנָזִיר”, שראה את הקלקולים הרבים בדורו, ובכלל זה ריבוי של נשים, הסוטות תחת בעליהן, בחר מנגד להוסיף על עצמו בקדושה.
הוא בחר מרצונו לאסור על עצמו גם את היין, על אף שהותר לו, כי הכיר בחולשותיו, ורצה להרחיק את עצמו מן האפשרות, שהיין יביא אותו לבסוף לידי חטא.

אדם יירא שמיים בדורנו, המביט סביבו ורואה בקלקולי הדור, צריך להוות דוגמא ולהוסיף בקדושה – עליו להקפיד על מראות עניו, להקפיד על שמירת נגיעה (שלא לגעת בנשים, מלבד באשתו), ולהשתדל בכל כוחו להתרחק ממצבי הבל מיותרים, העלולים להביא אותו לידי קלקול.

כאשר אדם המכיר בהשגחתו המוחלטת של הקב”ה, ורוצה להתחבר אליו באמת, ולעשות רצונו – ראשית הוא תורם בשמחה את מעשרותיו לצדקה, ובמקביל מצמצם מעצמו תאוות ברצון, תוך שמקפיד שלא לתת לתאוותיו פורקן מיידי, גם כאשר אין עליהן איסור מפורש מן התורה. דווקא הצמצום מרצון בדרך התורה, וההתרחקות מחיי התאווה וההוללות, הם הסוד היחיד לחיים טובים, ולתחושת המילוי והשפע כבר בעולם הזה.

בפרשה זו מובאים נושאים, שלכאורה ואין קשר בניהם (מעשרות, סוֹטָה, נָזִיר), אולם בפועל הם נשזרים זה בזה, ומתגלה בניהם קשר חיים מופלא, של סיבה ותוצאה. התורה היא תורת חיים, ולכן עם ישראל נדרשים ללמוד ולעסוק בתורה, כי היא זו המקיימת את העולם בפועל.

“אפקט הפרפר” מתקיים. לכל פעולה שעושה יהודי בחייו הפרטיים, יש גם הלשכות להמשך קיומו של עם ישראל והעולם כולו. כל עוד והיהודים עוסקים בתורה, הדור שומר על טהרתו, והחברה נשמרת מתוקנת – העולם כולו מרוויח, ונשמר מאסונות וממלחמות.
אולם, כאשר ישראל פורצים גבולות ומקלקלים, מיד גם הטבע פורץ גבולות, ואנו עדים בעולם לאסונות, רעידות אדמה, צונמי, סופות ועוד…

עלינו לקדש את עצמנו במותר לנו, לקדש את כספנו במעשרות לצדקה, ולעסוק ולקיים את התורה לשמה, ובזכות זו תרד ותשכון השכינה בכלל בתי ישראל, יבוא בקרוב משיח צדקנו, ונזכה כולנו לגאולה האמתית והשלימה, במהרה בימנו ממש.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

יצחק אלחנן פדידה | תתבוננו בחיים האישיים שלכם. שימו לב אילו פעולות אתם מבצעים ללא… המשך לקרוא פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

כתיבת תגובה