פרשת משפטים || כיצד ננצח בענק את הנטיה ההרסנית שלנו לדחות דברים

clock

יצחק אלחנן פדידה | מה גורם לבני אדם לדחות דברים? התשובה לשאלה הזאת יכולה להיות רבת משקל ויקרת ערך כיון שאז נבין את מעשינו ואת מעשי הסובבים אותנו. השאלה היותר חשובה היא, כיצד ניתן להתמודד עם תופעת הדחיינות? כשנענה על השאלה הזאת נקבל לידיים שלנו את אחד הכלים המעשיים והיעילים ביותר שיכולים ומסוגלים לקרב אותנו אל עבר החלומות שלנו ולהגשים את המטרות השונות שלנו.

כולנו מכירים את התופעה הידועה של מריחת הזמן. ישנם דברים רבים ואפילו חשובים שאנו אמורים לעשות, יכולים לעשות אבל נמנעים מלעשות. לפעמים זה בא לידי ביטוי בהכנת שיעורי בית, לפעמים בחזרה על החומר הנלמד לקראת מבחן חשוב, אצל אחרים זה מופיע במטלות הבית השונות כמו ניקיון או גיהוץ. חלק גדול מהאוכלוסייה נגוע בנגע הדחיינות. יש לנו נטייה לדחות דברים ולהתעלם מהם. ההשלכות יכולות להיות רבות ומזיקות. אם התאריך על גב קופסת הגבינה שלנו פג ואנו נאלצים לזרוק אותה לפח, הפסדנו כמה שקלים. אבל אם נפספס תשלום של דו”ח חנייה או קנס אחר שקיבלנו או אם נעכב את הגשת המסמכים בסוף השנה למס הכנסה, הנזק יכול להיות גדול יותר.

אם כן, כיצד ניתן להתמודד עם תופעת הדחיינות?

בפרשת השבוע הנוכחית נמצאת התשובה. המצוות של הקב”ה הם מדויקות ובנויות ככפפה ליד עבור הנפש שלנו. אין מי שיודע ומכיר את נפש האדם יותר מבורא עולם. כיון שהוא יצר אותנו הוא יודע ומכיר בדיוק כיצד הנפש שלנו פועלת ומה משפיע עליה. בציווים המיוחדים של הקב”ה אנחנו יכולים ללמוד אבחנות יקרות ומועילות על כוחות האדם והתנהגותו.

גדולי ישראל בכל הדורות התבלטו בניצול הזמן בצורה מיוחדת. זמן הוא דבר שלא עולה כסף אבל הוא יקר מאוד. רק שימוש נכון ויעיל בלוח הזמנים שלנו יכול להוביל אותנו להצלחה. זלזול בפנאי שיש לנו ובזבוזו יובילו אותנו במקרה הטוב לבינוניות. יכולת ההתמדה והחתירה המתמשכת לעבר היעד שבו אנו חפצים יקבעו עד כמה באמת נצליח לממש את היכולות שלנו. את הזמן אי אפשר להחזיר לאחור. דקה שעוברת לא חוזרת. אנחנו חייבים למקסם את השימוש בזמן שלנו עד כמה שאפשר.

הדבר המרכזי שיעכב אותנו מלנצל את הזמן הוא תופעת הדחיינות. למה אנשים דוחים דברים?

הגמרא במסכת ברכות דף ב’ עמוד א’ מספרת, שבניו של רבן גמליאל היו בבית המשתה. הם חזרו בשעה מאוחרת ועדיין לא קראו את קריאת שמע של ערבית. אמר להם אביהם, אם עדיין לא עלה עמוד השחר אתם חייבים לקרות קריאת שמע. דעתו הייתה שונה מדעת ר’ אליעזר ומדעתם של חכמים. הם הקציבו זמנים קצרים יותר לקריאת שמע של ערבית ורבן גמליאל אמר שמותר לקרות את שמע כל הלילה. הסביר רבן גמליאל לבניו שכל מה שאמרו חכמים שישנן מצוות שחייבים לקיימם עד חצות הלילה, מותר לקיימם כל הלילה והסיבה שחכמים הגבילו את המצווה עד חצות היא כדי להרחיק את האדם מן העבירה.

למה הגבלת הזמן יכולה להציל את האדם מן העבירה?

רש”י הקדוש מסביר, שמא יאמר האדם שיש לו עוד שהות, ובתוך כך יעלה עמוד השחר ועבר לו הזמן. כלומר שהסיבה שגורמת לאנשים לעכב דברים היא הידיעה שיש להם עוד זמן מרובה. יש לי שהות, כלשונו של רש”י. באו חכמים, בהבנה נפלאה בכוחות נפש האדם, להצילו מהעבירה וקיצרו לו את הזמן שהוא יכול לקיים את המצוה. כעת, שהאדם יודע שזמנו קצוב הוא יזדרז לקיים את המצוה והוא לא יחשוב שיש לו עוד שהות וירשה לעצמו לעסוק בדברים אחרים. אשליית הזמן היא שגורמת לדחיינות. דווקא בגלל שיש לאדם הרבה זמן, לפחות כך הוא חושב ומשער בדעתו, הוא מרשה לעצמו לדחות ולאחר את מה שהוא אמור וצריך לבצע.

מהי התקנה?

קיצור הזמן של האדם. הידיעה שזמנו קצוב ואין לו הרבה זמן לעשות את מה שהוא רוצה לעשות מזרזת אותו.

בערב פסח, בי”ד ניסן, אנו צריכים לקיים ביעור חמץ גם בימינו, ולשחוט את קרבן הפסח בזמן שבית המקדש היה קיים, שיבנה במהרה. מצווה אותנו הקב”ה בראש ובראשונה לבער את החמץ ורק לאחר מכן לשחוט את הקרבן. אסור לעשות את מצות קרבן פסח בזמן שיש לנו חמץ. כיון שזמן הביעור הוא עד חצות היום, זהו הזמן שממנו מותר להתחיל במצות קרבן הפסח ולא לפני. “לא תזבח על חמץ דם זבחי”. אל תזבח את הקרבן בזמן שהחמץ קיים. מהי הסיבה לכך? מדוע אי אפשר לקיים את המצוות באותו זמן?

בעל ספר החינוך, ר’ אהרון הלוי מברצלונה, מלמד אותנו יסוד גדול מאוד שנוכל להשתמש בו בתחומים נוספים מלבד קיום התורה והמצוות. הוא מסביר בדבריו הנפלאים שלא ראוי ששתי המצוות הללו ישמשו בערבוביה וכל אחת מהן צריכה להיות מוגבלת ומופרדת מהשנייה. דווקא בגלל מעלת היום וחשיבות המצוות של חג הפסח, “ציוה הא-ל ברוך הוא שנעשה ענינו בסדר ובקביעות זמן לכל דבר ודבר מדבריו, ולא תבוא מצוה ממצוות עניין המועד הזה בגבול חברתה”.

מה כל כך חשוב בהפרדה של מצוה ממצוה אחרת? למה ההפרדה וההגבלה הזאת נותנת חשיבות וערך לחג הפסח ולמצוותיו? “לפי שקביעות זמן בכל העניינים הוא קיום עשייתן”. במילים ספורות ומדויקות מלמד אותנו בעל ספר החינוך את אחד היסודות הגדולים ביותר לקיום של כל פעולה. אם ישנו דבר מסוים שאנו אמורים לבצע אותו אבל הוא לא מוגבל בזמן, זוהי סיבה לביטול אותו עניין.

אם יש זמן מוקצב וקבוע שבו בלבד ניתן לקיים את המצוה או כל פעולה אחרת, זה מזרז את האדם ומכין אותו לקיים ולעשות את מה שהוא צריך.

תתארו לעצמכם שקיבלתם לפני החגים תלושי קנייה במתנה. אתם מסתכלים על התווים הללו ומבחינים שיש להם תאריך מסוים ומוגבל שניתן לממש אותם. במידה והתאריך עובר, תווי הקנייה יהיו חסרי ערך ונאבד את הזכות לרכוש באמצעותם קניות.

מה הם הסיכויים שהייתם נותנים לתאריך הנקוב בתווי הקנייה לחלוף?

כנראה שלא גדולים. להבדיל ממקרה אחר שאין תאריך שבו פג התוקף למימוש. כך האדם פועל וזוהי הדרך בה הוא מונע לפעולה. ההרגשה שיש לו עוד שהות גורמת לו למרוח את הזמן. כשהאדם מאמין שיש לו זמן בשפע וללא הגבלה הוא מרשה לעצמו לדחות דברים למועד אחר כיון שהוא לא חש בשום לחץ להזדרז. הקצבת הזמן גורמת לניצול הזמן. זוהי הסיבה שבני אדם דוחים דברים וזהו הפתרון להתמודדות עם דחיינות, להקציב זמן.

תחשבו לרגע על הדברים שפספסתם בחיים בגלל שלא ניצלתם את הזמן.

תיזכרו בכל אותן הזדמנויות שחמקו מבין האצבעות שלכם בגלל שחשבתם שיש לכם אפשרות להשתהות ולהתמהמה. אם הייתם חוזרים שנה אחורה מה הייתם מתקנים? ההפסדים יכולים להית גדולים מאוד וכואבים. אנשים רבים שנמצאים בתקופת השידוכים נופלים במלכודת הזמן. לפעמים יש להם את האשליה שהזמן הוא משאב שלא יגמר ותמיד יהיו הצעות נוספות. במקרים רבים המציאות טופחת על פניהם בצורה לא נעימה. יש להם אפשרות להשתדך ולהקים בית והם מתמהמהים. יש עוד זמן, יהיו עוד הצעות, הם אומרים לעצמם. כשחולפים הימים ומצטברים לחודשים ואחר כך לשנים, הם מתחרטים וכועסים על עצמם בגלל שהם דחו דברים שכעת הם מייחלים לאותן הצעות בחזרה.

הצבת מטרות

לכל מטרה שאנו מבקשים להגשים יש מספר עקרונות וכללים שיכולים לסייע לנו להגביר את הסיכויים להשיג אותה. היכולת להציב מטרה בצורה נבונה היא בעלת ערך רב. זה יכול לחסוך מאיתנו הרבה אכזבה ותסכול ושנים של ניסוי וטעייה. אם נלמד בצורה רצינית ונשמור על הכללים שיכולים להועיל לנו בדרכנו ליעד, אנחנו נהיה מופתעים מהתוצאות. חשוב לציין שהכללים הללו מוכחים מחקרית ומיושמים בכל רחבי העולם אצל חברות ענק, ממשלות, תאגידים וגם בני אדם פרטיים כבר שנים רבות. כל חברה רצינית מציבה לעצמה מטרות ומשתדלת להפחית את הסיכויים שהמטרות לא ימומשו. זה יעיל, זה עובד וזה קל לביצוע. מה הם אותם כללים?

  1. ממוקדת – המטרה חייבת להיות ברורה ומפורטת ככל שניתן. חוסר בהירות מוביל לפיזור של אנרגיה. לבחור מטרה ספציפית זהו השלב הראשון. למשל, חכמה יכולה להיות מטרה או פרנסה יכולה להיות מטרה. זהו העיקרון שעונה על השאלה, מה?
  2. מדידה – מטרות כלליות קשות ליישום. צריכים לכתוב בדיוק מה רוצים להשיג כך שניתן יהיה למדוד ולעקוב אחר ההתקדמות. להיות חכם זו לא מטרה מדידה, ללמוד את הש”ס למשל, זו מטרה מדידה שעליה ניתן לפקח ולעקוב. זהו העיקרון שעונה על השאלה, כמה?
  3. מציאותית – חייבת להיות לנו דרך ברורה ומסודרת להשגת המטרה. היא צריכה להיות ברת השגה על ידינו ובבחינות אחרות כמו המקום והזמן המתאימים. המטרה חייבת להסתדר עם החיים, האפשרויות והיכולות שלנו ולא אנו יכולים לצפות לאכזבה. זהו העיקרון שעונה על השאלה, איך?
  4. רלוונטית – חייבת להיות לנו סיבה חזקה מאוד להשיג את המטרה. ללא מוטיבציה לא יהיה לנו דחף לפעולה והדלק להמשיך ולהתקדם לעבר המטרה למרות עיכובים, מניעות או כישלונות. זהו העיקרון שעונה על השאלה, למה?
  5. תחומה בזמן – זהו היסוד שלמדנו מהפרשה. מטרה ללא הגבלת זמן היא כמו צ’ק ללא חתימה. אין לה תוקף. כדי להזדרז ולנצל את הזמן ואת והפנאי שלנו אנו חייבים להציב תאריך יעד למטרה שלנו. אם לא יהיה לנו תאריך סופי שבו המטרה צריכה להיות מושגת, נקטין את הסיכויים להצליח. זהו העיקרון שעונה על השאלה, מתי?

כמה הישגים יכולתם להשיג אם הייתם משתמשים בכללים להצבת מטרה יעילה?

אתם לא יכולים לחזור אחורה בזמן אבל אתם יכולים להשקיע בשנים הבאות על ידי ניצול הזמן בצורה נכונה. הזמן שלכם מוגבל. שנים רבות מהחיים אנשים מבזבזים בניסוי וטעייה. אתם לא רוצים להגיע לגיל מאה ועשרים ולהתחרט על מה שיכולתם לעשות ורציתם לעשות אבל נמנעתם מלעשות. זוהי הרגשה נוראה של חרטה, הידיעה שאתה כבר לא יכול לתקן.

‘חייו את חייכם כאילו אתם חיים בפעם השנייה, ואתם עומדים לקלקל מעשיכם כמו שקלקלתם בראשונה’,

אמר פרופסור ויקטור פרנקל. זמן לא עולה כסף אבל הוא יקר ערך, תנצלו אותו. אתם יודעים כעת את הסיבה לדחיינות ואת הדרך להתמודד עם התופעה הזאת. הרגשה של עודף זמן ושהות מביאה לידי רפיון. הקצבה של זמן והגבלתו מביאה לידי מעשה.

האתגר השבועי

  1. מה אתם רוצים להשיג? בחרו במטרה ספציפית.
  2. כמה אתם רוצים מאותה מטרה? פרטו ככל שניתן.
  3. איך אתם יכולים להשיג את המטרה? תהיו מציאותיים ובחרו מודל לחיקוי.
  4. למה אתם רוצים להגשים את היעד הזה? כתבו סיבות חזקות.
  5. מתי תגיעו ליעד שלכם? כתבו את תאריך היעד הסופי.

שבת שלום ומבורך 

 

 

חוצץ

 

רוצים לפרסם את דעתכם ב”מסובין”? גם אתם יכולים! לחצו כאן

גולשים יקרים, יצחק אלחנן פדידה השקיע מזמנו בשבילנו, בואו וניתן לו משוב, טפיחה קטנה על השכם או הארה! כתבו לו למטה (באהבה) את דעתכם.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות יצחק אלחנן פדידה

יצחק אלחנן פדידה

יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה – מנטור,
מאסטר ב- NLP, ייעוץ אישי וזוגי, ייעוץ עסקי, ומגשר,
מנכ”ל מסלול לחיים,
מחבר הספר פרשה מעצימה.

בדוק גם

הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

הרב חיים קארו, שוחט מוסמך, יוצא נגד מנהג שחיטת עופות ל”פדיון כפרות” וקורא לכולנו להרוויח… המשך לקרוא הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

כתיבת תגובה