פרשת חוקת || הסוד ליצירת כוח רוחני חדש מעין תחיית המתים.

בלי פנים בלי נשמה
היום כולנו “טמאי מתים”. חיים במנותק מן הנשמה.

איך זה יתכן שיהודי שמת, יהודי חי שנגע בו מטמא את לא פחות ולא יותר את נשמתו האלוקית? איך זה מרגיש לחיות בנתק מהנשמה? ומדוע ואיך אפר פָרָה אֲדֻמָּה ומים חיים, מחדשים את החיות שהתעממה? ומה אני צריך לעשות בכדי לטהר את נשמתי מטומאת המת?פרשת “חֻקַּת” | מאת: אהרון זאב שצמן

“וְיִקְחוּ אֵלֶיךָ פָרָה אֲדֻמָּה תְּמִימָה… וְהָיְתָה..לְמֵי נִדָּה חַטָּאת…כָּל הַנֹּגֵעַ בְּמֵת …(וְ)מֵי נִדָּה לֹא זֹרַק עָלָיו, טָמֵא יִהְיֶה… וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא וְלֹא יִתְחַטָּא, וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִתּוֹךְ הַקָּהָל, כִּי אֶת מִקְדַּשׁ ה’ טִמֵּא”
הטומאה היא מלשון אטימות, והיא נוצרת סביב האדם, בזמן שעושה מעשים טמאים, ואוטמת לו צינורות השפע. כתוצאה מכך, האדם מאבד מכוח מעטה ההגנה הרוחנית סביבו, ונוצרות בה פרצות, אשר דרכן יכולים ה”חיצוניים” לינוק ממנו קדושה, ובתוך כך גם לטמא אותו (הכוחות הרוחניים השליליים בבריאה – “סיטרא אחרא”).

“וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל הַטָּמֵא, בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, וְחִטְּאוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי”
יש טומאה קלה, שנוצרת מעצמה על הידיים (על ידי השינה, נגיעה בגוף במקומות המכוסים, הליכה לשירותים…), וניתן לסלק אותה מהידיים באמצעות נטילתם, ויש טומאה חזקה יותר, הנוצרת על הגוף כולו (בעקבות יחסי אישות, מחזור האישה …), שטהרתה דורשת טבילה במקווה של הגוף כולו.

הטומאה החמורה מכולן, היא “טומאת מת”, ואותה ניתן לסלק אך ורק באמצעות הזיית מי אפר פָרָה אֲדֻמָּה, ובזמן שיש לעם ישראל בית מקדש. כיוון שבימנו אנו חסרים את שניהם, כולנו מוגדרים כרגע זמנית כ- “טמאי מתים”.

“ותשע פרות אדומות נעשו (עד היום) משנצטוו במצווה זו, …והעשירית עושה המלך המשיח, מהרה ייגלה” (משנה תורה, ספר טהרה, הלכות פרה אדומה פרק ג סימן יג).

“וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַטָּמֵא, יִטְמָא, וְהַנֶּפֶשׁ הַנֹּגַעַת, תִּטְמָא עַד הָעָרֶב”
מסביר רש”י: “מכאן למדנו שהמת אבי אבות הטומאה, והנוגע בו אב הטומאה ומטמא אדם” (רשי, במדבר פרק יט)
גוף היהודי המת אינו מטמא רק את הנוגע בו, אלא גם את זה שנגע בזה שנגע בו. כאשר יהודי מת נפרדים מגופו חלקיו הרוחניים: נשמה, רוח ונפש, שהחיו אותו. אולם, חלקיו הרוחניים אינם מתפזרים באופן אחיד, אלא חלקים מתוקנים מנשמתו עולים מעלה אל העולמות העליונים, ואילו חלקים מנפשו הבהמית, שלא הספיק לתקן בחייו (המקור לתאוותיו החומריות המקולקלות), נשארים על גופו.

מסביר האר”י הקדוש: “ואמנם אם לא תקן את הנפש לגמרי בפעם א’, ונפטר מן העולם, אז צריך שתחזור הנפש ההיא בגלגול, עד כמה פעמים, עד שתזדכך כל צרכה לגמרי” (שער הגלגולים)
כל עוד והמת לא נקבר, הרוחניות שעדיין נותרה בגופו מטמאת את החי הנוגע בו, ורק לאחר שייקבר באדמה, אותם חלקים רוחניים בנפשו, שלא הספיק לתקן בחייו, יוכלו להתגלגל שוב בגוף אחר (דומם, חי או מדבר), לצורך השלמת תיקונם.

כותב המלבי”ם: דע כי הקבורה היא לצורך המת, שיתבלה הגוף בעפר, מפני שהגם שהנשמה האלוקית, אשר באדם תתפרד מן הגוף, תיכף אחר המוות, ותשוב אל שרשה, הנה נפשו ההיולאנית (הנפש הבהמית, הקשורה בגוף), הנקראת בשם רוח, היא לא תתפרד תיכף, ….כי הנפש הזאת, שנולדה עם החומר (עם הגוף החומרי), והתערבה עמו תמיד – לא תיפרד מחברתו בקל…. ועל כן גם אחרי המוות, חלקים אלה הרוחניים, עדיין לא נפרדו מן הבשר, עד ישוב העפר על הארץ כשהיה, כי אז גם הרוח תשוב לרוחניותה, ועל כן המת מטמא, מצד חלקים אלה המשוטטים בבשר המת, קודם שיתבלה… (בראשית פרק נ – ב).

“הקליפות” או “החיצוניים”, הם כוחות טומאה רוחניים, המסתובבים בעולם סביבנו, שאינם יכולים לקבל את חיותן באופן ישיר ממקורות השפע של הקב”ה, ולכן הם מנסים ללא הרף, לחפש לעצמם פרצות במקומות שיש בהם קדושה, ומהם לינוק את החיות לעצמם.

מסביר אור החיים הקדוש: “אדם מישראל שמת, להיותו (כוון שהיה) מלא קדושה המתוקה והעריבה, בצאת הנפש ונתרוקן הגוף, יתקבצו (על גופו המת) הקליפות לאין קץ, שהם כוחות הטומאה, התאבים תמיד להידבק בקדושה ליהנות מהערב (כמו קערה, שנשאר בה קצת דבש, שמתקבצים לה כל הזבובים והרמשים), ולזה יטמא באהל” (אור החיים הקדוש, במדבר פרק יט, פסוק ב)

ככל שמקור הקדושה גדול יותר, והאור הרוחני חזק יותר, כך כוחות הטומאה משתדלים יותר למצוא פרצה ולינוק קדושה. כוון שכל יהודי קיים בחייו מצוות (מי יותר, ומי פחות), קיימת בכל יהודי קדושה, ולכן, כאשר נפטר, נותרים עדיין בגופו המת ניצוצות קדושה רבים, והם כמו דבש, המושך אל גופו את “הקליפות” (“החיצוניים”).
לגוף המת, אין עוד את הכוח הרוחני, להכניעה ולהתנגד לאותם “החיצוניים”, הוא אינו יכול לטהר עצמו באמצעות משקל נגד של קיום תורה מצוות, ולכן אותן מהויות רוחניות שליליות, הבאים מצד כוחות הטומאה, מזהות שגופו חסר הגנה רוחנית, ומצליחות לפרוץ ולינוק ממנו את “צוף” הקדושה, שנותר בו.

עוד מסביר אור החיים הקדוש: “כי על ידי שקבלו התורה, נעשו עם בני ישראל, דבר שהרוחניים השפלים תאבים להידבק בהם, להיותם חטיבה של קדושה עליונה בחייהם גם במותם (כיוון שיהודי קדוש גם בחייו וגם במותו), בחייהם, שבנוגע במת, או יאהילו עליו (נמצא באוהל עם המת) וכדומה, תדבק בהם הטומאה שבמת, ולא תחפוץ להיפרד, אם לא בכח גדול, אשר חקק ה’, במצווה האמורה בעניין של פרה אדומה”. (אור החיים הקדוש, במדבר פרק יט, פסוק ב)

“אָדָם כִּי יָמוּת בְּאֹהֶל, כָּל הַבָּא אֶל הָאֹהֶל, וְכָל אֲשֶׁר בָּאֹהֶל יִטְמָא”
נוכחות “הקליפות” על גוף המת, הופכת את גופו למטמא, ולכן כל יהודי חי הנוגע בגוף יהודי מת, יטמא מיד, וכן יטמאו אלו השוהים תחת קורת גג אחת לצד גוף המת (בָּאֹהֶל).

“וְכֹל אֲשֶׁר יִגַּע בּוֹ הַטָּמֵא, יִטְמָא, וְהַנֶּפֶשׁ הַנֹּגַעַת, תִּטְמָא עַד הָעָרֶב”
בפסוק זה חבוי הרמז בפרשה, כי הטומאה מקורה בנפש הבהמית הלא מתוקנת, שנותרה בגוף המת, והיא מקור המשיכה ל”חיצונים”.
המילה “בהמי” מסתתרת בדילוג מינימאלי של 2 אותיות קדימה – החל מהאות “בּ”:
“בּוֹ הַטָּמֵא יִטְמָא”

נכתב בזוהר: “וכל כמה שהגוף לא נקבר, צער הוא לנשמה, ורוח הטומאה מוכן לשרות עליו, ולטמא הגוף ההוא… ומשתטה, (דהיינו שמשוטטים המזיקים) בכל הארץ למצוא גוף בלי נפש, לטמא אותו…(זוהר פרשת אמור ז).

“אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ, עֹל” – כשם שפרקו מעליהם עול שמים” (רש”י)
הקלקולים שעשה המת בחייו, במעשים בהם לא קיבל על עצמו עֹל מלכות שמים (תורה ומצוות), יצרו בו מהויות רוחניות שליליות, ומרגע שהפך למת, הם הושארו בעולם הזה על גופו להמשך התיקון, והם אלו המושכים אליו גם את כוחות הטומאה.
לכוחות הטומאה הנקבצים לגופו המת, יש את היכולת לטמא גם את החי, וניתן להרחיקם ולהיטהר רק בכוח הטמון במי אפר הפָרָה האֲדֻמָּה.

“וְהָיְתָה לַעֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת, לְמֵי נִדָּה”
מהפָרָה האֲדֻמָּה מפיקים “מֵי נִדָּה”, שזו תמיסה (אפר הפרה השרופה בערוב עם מים חיים), אשר מגולם בם הכוח הרוחני הבהמי הטהור, המסוגל לטהר את החיים “מטומאת המתים”.
“מֵי הנִדָּה” הם כוח הרוחני הנגדי, שמנטרל את הכוח השלילי, שטימא את החיים, ובכוחם להרחיק את ה”חיצוניים” מעל האדם החי.

“וְהָיָה, אִם נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת אִישׁ וְהִבִּיט אֶל נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת, וָחָי” – עקרון זה מובא גם בהמשך הפרשה, בהצבת נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת, כדי לרפא את אלו שננשכו ע”י “הַנְּחָשִׁים הַשְּׂרָפִים”. הכוח המזיק, הבא מצד הטומאה (הנחשים), מנוטרל ע”י אותו הכוח בדיוק, הבא מצד הקדושה (נְחַשׁ הַנְּחֹשֶׁת).
על דרך המשל: כשם שכיום משמש ארס הנחש עצמו, כדי לרפא את האדם שננשך ע”י אותו הנחש, כך מבחינה רוחנית ברא הקב”ה כוח רוחני חיובי, כנגד כל כוח רוחני שלילי, הבא מאותו השורש, והוא זה המסוגל לנטרל את השפעתו הרעה, ולתקנו- “זה לעומת זה, עשה האלוהים” (קהלת ז).

“אֲשֶׁר לֹא עָלָה עָלֶיהָ, עֹול” – אדם מתוקן מכניע את נפשו הבהמית, בכך שלוקח על עצמו את עֹל התורה והמוסר, ואילו אדם, הדבק בנפשו הבהמית, ועושה ככל העולה על רוחו – נקרא “פורק כל עֹול”.
הפָרָה האֲדֻמָּה, עדיין לֹא עָלָה עָלֶיהָ עֹל, טרם הפעילו עליה כוח שעבוד חיצוני, וטרם ניסו להכניעה את רצונה הבהמי בכוח. הפָרָה האֲדֻמָּה אינה מוגדרת כפורקת עול, אלא היא מהות בהמית טהורה ונקייה, שלא היה לה עדיין את ההזדמנות לקלקל (“אֲשֶׁר אֵין בָּהּ מוּם”).
היא כמו תינוק בן יומו – שגם הוא מהות בהמית טהורה. כל רצונו לקבל לעצמו בלבד, מגיע מתוך נזקקות, ולא מתוך מרדנות או קלקול (הוא עדיין אינו מסוגל לדאוג לעצמו, ולשפוט את מעשיו).

בפנימיותה, הפָרָה האֲדֻמָּה היא איזון, בין מהות של “חסד” לבין מהות של “דין” (זה לעומת זה):
“אֲדֻמָּה” – פנימיות מילה זו הן האותיות “דָם” – צבעו אדום והוא מייצג את הדין (המוות) – “כִּי הַדָּם, הוּא הַנָּפֶשׁ” (דברים פרק יב).
“תְּמִימָה” – פנימיות מילה זו הן האותיות “מָים” – צבעם שקוף והם מייצגים את החסד – מטהרים ומעניקים חיים.
“נמשלו דברי תורה במָים…ומה המים מטהרים הגוף, כך תורה מטהרת הגוף” (מדרש שיר השירים רבה א, יט’).

“וְלָקְחוּ, לַטָּמֵא, מֵעֲפַר, שְׂרֵפַת הַחַטָּאת, וְנָתַן עָלָיו מַיִם חַיִּים, אֶל כֶּלִי”
לאחר שְׂרֵפַת הפרה, יוצאים מגופה המים, יוצא ממנה צד החסד, ונשאר האפר השרוף, הצד הבהמי המזוכך שבה, שהוא גם צד הדין – שוב יש צורך להשיב את האיזון, ולכן מערבבים את אפר הפרה השרופה, ב”מַיִם חַיִּים”, שהם משיבים לאפר את צד החסד.
מסביר אור החיים הקדוש: “שריפתה באש הוא בחינת הדינים, ובהתקבצות הדינים באפר, יעשו הברחה לטומאה הדבוקה באדם מהמת” (אור החיים הקדוש, במדבר פרק יט, פסוק ב)

השילוב של אפר הפרה, עם המים החיים לתוך ה-כֶּלִי (“מֵי נִדָּה חַטָּאת”), מדמה מצב של יצירת אדם חי – האפר מייצג את הנפש הבהמית (“שהוא גם צד הדין”), המים החיים מייצגים את הנשמה (הנפש האלוקית – צד החסד), וה-כֶּלִי הוא הגוף החומרי, המכיל את הנפשות הרוחניות בתוכו. המים החיים, ובתוכם האפר, מתפשטים בתוך ה-כֶּלִי, ומקבלים את צורתו, בדיוק כשם שהנשמה מתפשטת בגוף האדם, ומקבלת את צורתו. חיבור כל הרכבים הללו יחד, יוצר כוח רוחני חדש (מעין תחיית המתים), שיש ביכולתו לסלק את טומאת המת מן האדם החי.

“וְהִזָּה הַטָּהֹר עַל הַטָּמֵא… וּמַזֵּה מֵי הַנִּדָּה, יְכַבֵּס בְּגָדָיו, וְהַנֹּגֵעַ בְּמֵי הַנִּדָּה, יִטְמָא עַד הָעָרֶב”
שכשם שפָרָה אֲדֻמָּה מטהרת את הטמאים, באותו האופן היא גם מטמאה את הטהורים, וכל העוסק בפָרָה האֲדֻמָּה נטמא – זה ששורף את גופה, והכהן שמשליך למדורה את “עֵץ אֶרֶז וְאֵזוֹב וּשְׁנִי תוֹלָעַת”, וזה שאוסף את אפרה, והכהן שמזה את מי הנידה על הטמא.

כל אלו שעוסקים בעבודת הקודש, להכין את מי אפר הפרה, וכן לטהר את הטמאים – ניגשים טהורים למלאכתם, וכיוון שאין בהם טומאת מת לכתחילה, אין בתוכם את כוח הבהמיות הנגדי, אותו באים “מֵי הַנִּדָּה” לנטרל, ועל כן הם נטמאים.
כמשל לאדם בריא, אשר יוזרק לו ארס נחש מוחלש (כמו שמוזרק למי שהוכש), והוא יינזק, כי אין בו את כוח ההתנגדות לארס זה. אולם אדם נשוך, שיש בדמו ארס, יירפא, כי הארס ינטרל את עצמו. כך בדיוק נטמאים הטהורים, בהעדר כוח טמא נגדי זהה בתוכם.

“כך פרה מטמאה כל העוסקין בה” (רשי, במדבר פרק יט)
יש בעניין זה של “פָרָה אֲדֻמָּה” סוד של חסד והקרבה אישית גדולה, מצד אלו העוסקים בה – הם מוכנים “לזהם” ולטמא עצמם מבחינה רוחנית (טומאה קלה), רק בכדי לטהר, ולהציל יהודי אחר ממצב שניטמא טומאת מת, שהיא טומאה קשה.
כמו יהודי צדיק, אשר מוכן לצאת לרגע מבית המדרש, ו”לטמא” את עניו בנסיעה ברחובות עיר לא צנועה, רק כדי להגיע ולתת שיעור תורה מחזק לציבור גדול המצוי בה, ושעדיין רחוק מתורה ומצוות.

זו מהות של הקרבה טהורה, נכונות של נתינה עצמית מצד יהודי אחד למען חברו, וזהו הכלל הגדול בתורה של – “ואהבת לרעך כמוך”.

על כן נאמר בפָרָה אֲדֻמָּה, כי “זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה” (ולא נכתב שזו חוקת הפרה) – כי כאן חבויה בעצם הַתּוֹרָה כולה, כאן באה התורה ללמד אותנו חוק אהבת חינם, שרק על ידי הנכונות להקרבה זה עבור זה, מיטהרים ישראל באמת מטומאתם, ומחישים בכך את בואו של משיח צדקנו, ואת הגאולה האמיתית והשלימה, שתבוא במהרה בימנו ממש.

—————————————————————————–
“זֹאת חֻקַּת הַתּוֹרָה” – להודיעך שכל המצוות הם בבחינת חוקה, כשם שגוזרם המלך על עבדיו.
“גזירה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה” (רשי, במדבר פרק יט)

על אף כל שנכתב במאמר זה, לא באמת ניתן להסביר את מהות ה”פָרָה אֲדֻמָּה”, ועל כן יש לראות ציווי זה כפשוטו, וכך גם לקיימו.
ה”פָרָה אֲדֻמָּה” נמשלה לכל חוקי הַתּוֹרָה, ועל כן יש לקיים את כל מצוותיה כלשונם, ולקבלם בבחינת חוקה (גם מבלי בהכרח להבין את הסיבה לכל דבר ועניין).

קיום המצוות אינו תלוי בכך שאדם צריך להבין את הטעם של כל מצווה ומצווה, אלא, חייב כל אחד מישראל לקיים את כלל התורה בתמימות (גם ללא הבנת פשרה).
הרצון להבין את טעם המצוות הוא טבעי, אך עשוי להביא את האדם שלבסוף שייכשל בהן, ויחשוב כי אולי ויש מהן שאינן מעודכנות לזמננו, ובכך עשוי לעשות דין חדש לעצמו – ולהיכשל.

למשל: המחשבה המוטעית שאסור בשבת להדליק אש, מתוך כך שבעבר לא היו גפרורים או מציתים, והדלקת האש הייתה כרוחה בעבודה קשה. ואילו היום, כביכול, זה קל להדליק אש, אז למה יש לאסור הדלקת אש בשבת של ימנו.
והרי זו טעות מיסודה, כי גם פעם יכלו להשאיר נר שמן דולק, ורק להעביר את האש, אם רצו. האיסור על הבערת אש בשבת הוא אחד מל”ט המלאכות שנאסרו בשבת, וקשור ביצירתו של מצב חדש בעולם, שזו מלאכה, ללא קשר למידת המאמץ הנדרש בתהליך.

כך בקלות יכול לטעות מי שמנסה להסביר לעצמו את טעם המצוות בשכל – מבלי שהתעמק, וישב ללמוד.

יש ללמוד מפרשה זו, שיש לקיים את התורה כחוקה, ביראת שמיים, ולזכור, כי את המהות של ה”פָרָה אֲדֻמָּה”, גילה הקב”ה למשה רבנו בלבד, ואפילו שלמה המלך, החכם מכל האדם, לא השיג סוד “פָרָה אֲדֻמָּה”, ואמר עליה:

“כָּל זֹה, נִסִּיתִי בַחָכְמָה, אָמַרְתִּי אֶחְכָּמָה, וְהִיא רְחוֹקָה מִמֶּנִּי” (קהלת ז)
“וְהִיא רְחוֹקָה” = 341 בגימטריה = “פָרָה אֲדֻמָּה”.

חשב שלמה שיצליח בכוח חכמתו להבין את סודה של הפָרָה האֲדֻמָּה, אך הגיע למסקנה, שלא יצליח. לכן, אם שלמה המלך הבין ש”תכלית הידיעה שלא נדע”,
אז גם עלינו לקבל את התורה בתמימות ובאהבה, ובזכות זו גם נזכה לגאולה במהרה.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

יצחק אלחנן פדידה | תתבוננו בחיים האישיים שלכם. שימו לב אילו פעולות אתם מבצעים ללא… המשך לקרוא פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

כתיבת תגובה