פרשת וישלח || שינוי אמיתי, מתחיל במודעות.

 

landscape

מחקרים מוכיחים ששמונים אחוז מהמחלות הכרוניות ניתנות למניעה על ידי אורח חיים בריא. הידיעה כיצד להשיג את שניהם, את הבריאות ואת הממון, ולשמור עליהם, יכולה להיות משמעותית מאוד עבורנו. לפעמים, שינוי קטן בהווה יכול להיות מרחיק לכת בעתיד. לא תמיד הכישרון הוא זה שקובע מי יתקדם ויצליח ומי יתקע במקום. אנחנו מאמינים בבורא עולם, שזן ומפרנס לכל, ואחרי תפילה ובקשה ממנו, אנו מצווים לעשות את ההשתדלות שלנו ולבצע את כל מה שניתן לבצע כדי להכשיר את הקרקע שעליה אנו רוצים לבנות את עולמנו.

יצחק אלחנן פדידה | פרשה מעצימה

כל ההתחלות קשות

מחבר התלמוד הירושלמי היה ר’ יוחנן. הוא הנהיג את בני דורו במשך שמונים שנה. היו לו תלמידים רבים שחלקם היו לגדולי הדור לאחר פטירתו. הוא זכה ללמוד תורה מפיו של רבנו הקדוש, ר’ יהודה הנשיא. עוד לפני שיצא מבטן אימו העיד עליו ‘רבי’, שהוא עתיד להיות אדם צדיק וקדוש. אמנם, דרכו לא הייתה סלולה להצלחה, היו לו קשיים רבים והיא לא הייתה סוגה בשושנים. ר’ יוחנן עבר תקופה קשה שכמעט והוציאה אותו מבית המדרש.

ר’ יוחנן וחברו אלפא היו יושבים ועוסקים בתורה. פרנסתם הייתה דחוקה וזה הכביד עליהם מאוד. הם נאלצו לצאת ולעבוד לפרנסתם ולמעט בלימוד. בצער גדול ובלית ברירה הם החלו ללכת. בדרכם, הם ישבו מתחת לכותל רעוע כדי לאכול ולסעוד את ליבם. בזמן האכילה, שמע ר’ יוחנן שני מלאכים שמדברים ביניהם ואומר האחד לשני, בוא ונפיל את הכותל על שניהם כעונש על כך שהם הניחו את התורה הקדושה והלכו לעסוק בחיי שעה ועולם הזה. ענה המלאך השני לחברו, הנח להם שעתיד אחד מהם לגדול מאוד ולהצליח. ר’ יוחנן פנה לחברו אלפא ושאל אותו האם הוא שמע משהו. אלפא הגיב בשלילה. הסיק מכך ר’ יוחנן שכנראה הוא זה שעתיד להיות גדול כיון שהוא היחיד מבין שניהם ששמע את שיחת מלאכי השרת. אמר ר’ יוחנן לחברו אלפא שהוא מחליט לחזור ולהמשיך בלימוד התורה ולא לצאת ולעבוד למרות הקושי הרב בו הוא היה נמצא. אלפא הלך והמשיך בדרכו ור’ יוחנן חזר. עד שחזר אלפא, לאחר שהתפרנס בסחורה, ר’ יוחנן מונה להיות ראש ישיבה ודאגו לו לכל צרכיו. אמרו לו לאלפא כשחזר, שאם הוא היה נשאר, היו ממנים אותו להיות ראש הישיבה, כיון שאלפא בתחילה למד יותר מר’ יוחנן. כדי ללמוד, להצליח ולזכות לכתרה של תורה, האדם צריך לוותר על הרבה דברים.

אמנם ישנם מספר הקדמות ותנאים שמאפשרים לאדם ללמוד תורה ולשגשג. ללא ההקדמות הללו קשה מאוד ולפעמים בלתי אפשרי להיות פנוי בזמן או בדעת כדי לעסוק במושכלות. התנאים הללו תקפים ללימוד התורה אבל לא רק ללימוד התורה. גם תחומים נוספים בחיים, כמו חיי המשפחה למשל, מושפעים רבות בעקבות אותם תנאים.

סוגי השלמות

לאחר פרידה ממושכת של שנים רבות, יעקב ועשו נפגשים. יעקב יוצא לקראתו מלווה בבני משפחתו ומתכונן לפגישה עם עשו. הוא שולח לו דורון כדי לפייסו ולהראות לו שהוא אוהבו. הוא מתפלל לקב”ה שיציל אותו מידיו של עשו. והוא לא שוכח גם להתכונן לגרוע מכל, להתעמת מול עשו במלחמה. לפני פגישתו עם עשו הוא נאבק עם מלאך, שפוגע לו בכף הירך, ולמרות זאת יעקב מנצח אותו ומקבל את השם ‘ישראל’. תפילתו של יעקב נענית והפגישה עם עשו עוברת בהצלחה. עשו מזמין את יעקב להתלוות אליו ולחיות במחיצתו. יעקב מסרב בנימוס והולך לדרכו. הוא מגיע לעיר שכם, שלם בכל מיני השלמות, כדברי חכמים במסכת שבת דף ל”ג עמוד ב’.

גוף, שלם בגופו, שנתרפא מצליעתו עקב פגיעת המלאך,

ממון, שלם בממונו, שלא חסר כלום למרות המתנה שנתן לעשו,

תורה, ושלם בתורתו, שלא שכח תלמודו בבית לבן ובגלל טורח הדרך.

הבן איש חי, רבנו יוסף חיים זצ”ל, כותב את הסיבה לכתיבת שלושת השלמויות הללו בסדר הזה דווקא: גוף, ממון ותורה. לכאורה, התורה שהיא התכלית והחשובה מכל, הייתה אמורה להיות שנויה ראשונה, ואנו רואים שלא רק שהיא לא נאמרה ראשונה אלא היא נכתבה אחרונה. מה הסיבה לכך ומה ניתן ללמוד מזה? התשובה שהוא נותן מבהירה לנו את הדרך שאנו יכולים ללכת בה בבטחה כדי לעלות במעלות התורה והיראה. ישנו יסוד גדול מאוד בדבריו שהרבה מאוד אנשים לא יודעים, ואילו היו יודעים היו יכולים לקבל דרך חיים ברורה וסלולה שתקל עליהם ותכשיר את העלייה בלימוד התורה הקדושה. השלמות הראשונה שנאמרה היא שלמות הגוף. אדם חייב להיות בריא כדי ללמוד. ברגע שהאדם חש כאבים וגופו מלא בייסורים, הוא לעולם לא יכול להיות שלם בתורה. הכאבים והסבל שהוא יחוש ימנעו ממנו ללמוד. לכן

השלמות הראשונה היא, לפני הכל, שלמות הגוף. היא הבסיס והיסוד שעליהם מתאפשר לאדם לבנות את עולמו הרוחני וגם הגשמי.

לאחר מכן נאמרה השלמות השנייה, שהיא שלמות בממון. אדם שאינו יכול לכלכל את עצמו ואת בני משפחתו, ואין לו כסף לצרכיו הבסיסיים ביותר, אינו יכול ללמוד. הטרדות לא יתנו לו מנוחה ודעתו תהיה טרופה. קשה להיות מרוכז בלימוד כשהמחשבה מהיכן תגיע הארוחה הבאה מקננת ללא הפסקה בראש. מה עם הדירה? מה עם תשלום החשבונות? מה עם מוסדות הלימוד של הילדים? אלו מקצת המחשבות שיכולות לטלטל את האדם ולגרום לו לשקוע בדכדוך. ובמידה ויצא לעבוד לפרנסתו, הוא לא יהיה מסוגל ללמוד כאוות נפשו ולעלות במעלות הגבוהות של הלימוד, שמצריכות זמן ופנאי, כיון שזמנו יהיה תפוס ומלא, כמעט מבוקר עד ערב.

לכן, לאחר שלמות בגוף, האדם חייב שלמות בממון, וללא שניהם הוא לעולם לא יהיה שלם בתורה. כדי להיות שלם בתורה האדם חייב להיות בריא והוא חייב להיות בעל ממון, כדי שיוכל להיות פנוי וללמוד גם מבחינת הזמן שלו, שיוקדש רובו ככולו ללימוד, וגם מבחינת הדעת שלו, שלא יהיה טרוד בדברים אחרים.

טרדות

אלפא רצה לשבת ולהמשיך ללמוד. אלפא היה מסוגל להתמיד בתורה והיה מלומד יותר מר’ יוחנן. הסיבה שמנעה ממנו להיות ראש הישיבה היא טרדת הפרנסה. זוהי אחת הסיבות שכמעט ומנעה מדורנו את ‘מרן’, פוסק הדור,

רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל. כשהיה בחור צעיר לימים, רבותיו שמו עיניהם עליו שעדיו לגדולות. לאביו הייתה חנות קטנה והוא היה זקוק לעזרה. רבנו הפסיק להופיע בישיבה כיון שהיה בחנותו של אביו, מנסה לעזור למשפחה להתפרנס. אביו הופתע לראות יום אחד את ראש הישיבה, ר’ עזרא עטיה זצ”ל, בחנותו. כששאל אותו מדוע בנו אינו מגיע לישיבה, הוא הסביר לו שהוא חייב עזרה בחנות וכי הוא אינו מסתדר לבדו. ראש הישיבה דיבר לליבו והסביר לו שבנו עתיד להיות גדול הדור והוא חייב לחזור לכותלי הישיבה ולעלות בתורה וביראת שמים. אני מוכן להישאר איתך בחנות ולעזור לך, אמר ראש הישיבה, ובלבד שתשלח את בנך בחזרה. כשראה כך אביו של מרן, שראש הישיבה מוכן לעבוד במקום בנו, הוא הסכים להחזיר ולשלוח את בנו לישיבה, ולגבי העזרה בחנות, הוא כבר ימצא דרך אחרת להסתדר.

תתארו לעצמכם שראש הישיבה לא היה הולך לאביו של מרן והיה מוותר עליו.

כיצד היה נראה דורנו?

כל אותם ספרים שכתב מרן לא היו יוצאים לאור. כל אותם תלמידים רבים, למאות ולאלפים, לא היו זוכים ללמוד ממרן. כל העזרה העצומה לחלשים ולנזקקים, והפסקים הרבים שהקלו את חייהם של אין סוף אנשים ומשפחות, היו חסרים לנו בגלל קושי הפרנסה שנאלץ אביו של מרן להתמודד מולו. הפרנסה היא הקדמה חשובה וחיונית להצלחה בלימוד התורה והחכמה.

יש לנו מצווה מיוחדת בתורה, לפי מניין המצוות של בעל ספר החינוך, היא מצוה ת”נ – שלא לעזוב הלוי מליתן לו מתנותיו. שבט לוי נבחר על ידי הקב”ה להיות משרתיו בבית המקדש. הם מובדלים ומופרשים מכל העם וחייהם מוקדשים לעבודת ה’ ושרות הציבור. ימיהם פנויים ללימוד התורה הקדושה יומם ולילה, ולאחר מכן הם מורים ומלמדים את העם כולו. מהי הסיבה שציוה אותנו ה’ לכלכלם במזונות ופרנסה? אם הם יהיו נצרכים לעבודה כדי לחיות ולהתפרנס, הם לא יוכלו להקדיש את חייהם ולהיות משרתי ה’ ומורי ההוראה לעם כולו. בלשונו של בעל ספר החינוך: “פן תתבלע חכמתם בחסרון חוקם”. קשה מאוד ואולי בלתי אפשרי להיות למורה הוראות בישראל ללא עזרה ותמיכה.

הנאלץ לצאת לעבוד לפרנסתו מחויב, בלית ברירה, להמעיט מלימודו ועסקו בקודש.

כמעט כל מקצוע שאותו נבחר, נדיר למצוא אדם שהגיע בו למעלות גבוהות ולמומחיות, אם הוא נאלץ לעסוק גם בדברים אחרים. באקדמיה למשל, החוקרים השונים מבקשים מלגות, כאלו ואחרות, על מנת לממן את המחקרים שלהם. מחקר יכול להיערך במשך חודשים ואפילו שנים. בזמן הזה החוקר חייב להיות פנוי, ומי יפרנס אותו באותם זמנים? לכן המימון הוא חלק בלתי נפרד מחייהם ועבודתם.

בריא אולם

הרופא האישי של מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק”ל, סיפר שמרן היה נוהג לשמור על כל ההוראות שהוא היה ממליץ לו לעשות. היה לו בחדרו מכשיר הליכה שהוא הקפיד להשתמש בו מדי יום כדי לשמור על בריאותו. למרות שמרן היה כבר בגיל מופלג, הוא היה מתמיד בהליכה היומית. למרות שהזמן של מרן היה מדוד וקצוב, והיה מנוצל ללימוד התורה הקדושה יומם ולילה, הוא היה מקשיב להוראות הרופא ומקציב זמן מסוים בכל יום ועושה הליכה. אחד ממקורביו סיפר שפעם אחת הוא יצא לעשות עמו הליכה בחוץ, במשך שלושים דקות כהרגלו. לאחר זמן מה, ללא שהסתכל בשעון, פנה אליו מרן ואמר לו, בוא נחזור, סיימנו להיום. כשהוא הביע את התפעלותו על ידיעת מרן שהזמן עבר, ענה לו מרן שכעת הוא סיים לעבור על כל המשניות של פרקי אבות, וזה לוקח לו בדיוק שלושים דקות, לכן הוא יודע שהגיע הזמן לחזור.

שמירת בריאות הגוף היא חיונית לקיום התורה והמצוות. כשאדם בריא וחזק הוא יכול ללמוד בהתמדה וללא הפרעות. כשמתחילות בעיות הבריאות לצוץ הם מסוגלות לגרום לאדם הרבה ביטול תורה, כי הוא יאלץ לבקר אצל הרופאים ולעשות בדיקות או ח”ו ניתוחים שונים, וגם כשיהיה לו זמן, גופו יכביד עליו מללמוד והוא יהיה טרוד בצערו.

מחקרים מוכיחים ששמונים אחוז מהמחלות הכרוניות ניתנות למניעה על ידי אורח חיים בריא. הידיעה כיצד להשיג את שניהם, את הבריאות ואת הממון, ולשמור עליהם, יכולה להיות משמעותית מאוד עבורנו. לפעמים, שינוי קטן בהווה יכול להיות מרחיק לכת בעתיד. לא תמיד הכישרון הוא זה שקובע מי יתקדם ויצליח ומי יתקע במקום. אנחנו מאמינים בבורא עולם, שזן ומפרנס לכל, ואחרי תפילה ובקשה ממנו, אנו מצווים לעשות את ההשתדלות שלנו ולבצע את כל מה שניתן לבצע כדי להכשיר את הקרקע שעליה אנו רוצים לבנות את עולמנו.

אין ממילא בעבודת ה’, היה נוהג לומר המשגיח המפורסם, הרב וולבה זצ”ל. מעלה שלא עבדת עליה כדי להשיג אותה, לא תגיע אליך לבדה. כל ברכה צריכה כלי שאליו תישפך. אם לא נלמד לשלוט בשני התחומים הללו ולנהלם כהוגן, אנו נחווה אתגרים. מומחיות ושלמות בכל תחום זקוקים ליסודות שיאפשרו אותם.

ישנם מספר כללים חשובים וחיוניים שיכולים לעזור לנו, אם נקפיד עליהם, להיות פנויים בדעת ובזמן להפוך למומחים בתחום שבו בחרנו.

הרגל מנצח

ספרים רבים נכתבו על הנושאים הללו. לא נוכל להקיף ולפרט את כל הדברים הנחוצים לכל אדם לדעת. זה מצריך ספר נפרד. אם עוררנו רצון להשיג אותם, זה לא מעט. אם הגברנו את המודעות לחשיבות שלהם זה הישג גדול. בכל זאת, ישנה עצה אחת שיכולה להכיל בתוכה עצות רבות. נדמה לי, שמה שמוטל עלינו לעשות לפני הכל, הוא לרכוש ידע. הכל כבר נכתב, נחקר ואומת. יש הרגלי מפתח שמובילים לבריאות טובה בדיוק כמו שישנם הרגלים שגורמים לבריאות לקויה. בני אדם עושים דברים מסוימים שמובילים למינוס בבנק בדיוק כמו שיש אנשים שיודעים מה לעשות ומה לא לעשות כדי שחשבון הבנק שלהם יהיה ‘בריא’.

שינוי אמיתי מתחיל במודעות.

אנו צריכים לדעת ולהכיר בצורה רצינית את התחומים הללו כדי לנהל אותם בצורה טובה. בדיוק כמו שלומדים סוגיא בגמרא, לאורך, לרוחב ולעומק, יש ללמוד את הסוגיא של החיים שלנו. יש כבר אנשים שרכשו ידע רחב בתחומים הללו ועלינו רק לקבל גישה לידע שלהם. אפשר לרכוש ספר, להשתתף בסדנה קצרה או ללכת ליעוץ אישי. השקעה קטנה בבריאות ובפרנסה שלנו תניב לנו פירות רבים לאורך כל החיים.

האתגר השבועי

  1. להתחייב לרכוש ידע בנושא הבריאות ובנושא הכלכלה. ספר, סדנה או יעוץ אישי.
  2. לדעת מה הם הרגלי המפתח שעלינו לרכוש, ולשריין אותם בסדר היום שלנו.
  3. למצוא אדם שכבר השיג את מה שאנו רוצים ולחקות את מעשיו.
  4. לדעת למזג נכון בין המישור הרוחני לגשמי. להרבות בתפילה ורחמים עם ההשתדלות.

 

שבת שלום ומבורך, מחכה לשמוע את ההארות שהיו לכם לאחר קריאת “השיעור”, שתפו אותי במה שלמדתם?

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות יצחק אלחנן פדידה

יצחק אלחנן פדידה

יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה – מנטור,
מאסטר ב- NLP, ייעוץ אישי וזוגי, ייעוץ עסקי, ומגשר,
מנכ”ל מסלול לחיים,
מחבר הספר פרשה מעצימה.

בדוק גם

ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

פתחנו את שנת 2018 בידיעה והבנה כי יותר קרוב לוודאי שזוהי הולכת להיות שנת בחירות… המשך לקרוא ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

כתיבת תגובה