פרשת ויקרא || איך מעוררים את הרצון לרצות

man

יצחק אלחנן פדידה | פרשת השבוע שלנו מתחילה בעצם ספר שלם, ספר ויקרא. ברובו הגדול עוסק הספר בדיני הקורבנות השונים וכך הוא באמת פותח. לכן שמו הנוסף של ספר ויקרא הוא ‘תורת כוהנים’, כיון שעיקר הספר סובב ומקיף את תיאור עבודתם לפרטי פרטים. ההסבר הראשון מפרט את הבאת קרבנות הנדבה.

אין מדובר בקרבן שהוא חובה ושהאדם מצווה להביא ולהקריב, אלא על קרבן שהאדם יזם את הבאתו. ישנו תנאי מופלא בהבאת הקרבן. בפסוק ג’ כתוב: “יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי יְהוָה”.

התורה מצווה את האדם, לאחר שהוא התעורר להביא קרבן, שלא יעשה את זה בהכרח שהוא היפך הרצון, אלא דווקא יקריב אתו לרצונו. דעתו של האדם צריכה להסכים עם מה שהוא עושה ולא כאדם שמוכרח על הדבר.

איך התורה מורה לאדם לעשות דבר מרצון? וכי יש לאדם שליטה על הרצון שלו?

כפתור ההפעלה הסודי “כוח אחד מקנן בכל אדם, העמוק שבכוחות. וכוח כביר הוא. למעשים הוא מביא, וגם את הדרך הוא מאיר, כי גם סייעתא דשמיא הוא מעורר – הרצון”. המילים הנפלאות של הרב וולבה זצ”ל, בספרו עלי שור חלק ראשון, מלמדות אותנו את הכיוון המרכזי שעינינו אמורות להיות מופנות אליו. כדרכו, בשפה ברורה, נעימה ובמילים ספורות הוא מגלה לנו עולם ומלואו. הפרק הזה מוקדש כולו ומופנה לעבר כוח נפשי שרבות מדברים עליו ורבות מזכירים אותו אך מעטים מאוד זוכים להבין אותו לאשורו. תתארו לעצמכם כיצד היו נראים חיינו אם הייתה לנו הבנה רחבה ומקיפה יותר על כוח הרצון. יותר מכך, התוצאות שאנו משיגים כרגע בכל תחומי החיים השונים יכולים וראויים להיות הרבה יותר מוצלחים, בתנאי שנדע ונשכיל איך לקבל גישה ישירה ולהשתמש בכוח הרצון.

מהו כוח הרצון, מה הוא מכיל, ממה הוא מורכב וכיצד ניתן להפעיל אותו? אלו השאלות שנענה עליהן בפרק הנוכחי.

‘כוח אחד מקנן בכל אדם’, כלומר, כל הכוחות נמצאים בפוטנציאל בנפש האדם. גם כוח הרצון מצוי וקיים בכל אחד weight-lifterואחת מאיתנו. אין אדם שנבצרה ממנו היכולת להשתמש ברצון שלו כדי להשיג את מה שהוא רוצה. הוא לא צריך להמציא את הכוח הזה ולא ליצור אותו אלא רק להכיר בו, להבין כיצד הוא פועל ואיך להפעיל אותו.

‘העמוק שבכוחות’, כוונתו היא, שיש לנפש שלנו רבדים. במילים אחרות, מאחורי כל כוח נפשי של האדם מסתתר לו כוח הרצון. במילה עומק הוא מתכוון לומר שדבר שנמצא מאחורי דבר אחר נקרא יחסית אליו, עמוק. מאחורי כל מידה שלנו נמצא כוח הרצון. זאת אומרת, שהמפעיל, המכוון והמנהל של כל המידות הוא כוח הרצון.

לדוגמה, אדם שכועס לא היה כועס אילולא הוא היה מעוניין לכעוס באותו רגע. למה הוא כועס? כי לדעתו התרחש דבר שמצדיק את הכעס שלו או לפחות תגובה של כעס. כרגע הוא רוצה לכעוס. למשל, אדם עצוב. למה הוא עצוב? כי הוא כעת רוצה להיות עצוב. הוא לא היה עצוב אם הוא לא היה רוצה. הוא מבין שבמציאות הנוכחית שהוא נקלע אליה ראוי להגיב בעצבות. כך זה בכל מידה. לכן הרצון הוא העמוק שבכוחות, כיון שהוא מסתתר ועומד מאחורי כל מידה ומידה.

‘וכוח כביר הוא’, רצונו ללמד אותנו במילים הללו את העוצמה ואת ההשלכות שיש לכוח הרצון. אין מידה וכוח נפשי באדם שמשפיעים עליו ועל חייו כמו כוח הרצון. ההחלטה הקטנה ביותר וההחלטה הגדולה ביותר מונעות על ידי כוח הרצון. אין שום הישג שניתן להגיע אליו בלי רצון חזק. בעקבות זה, הוא מכריע וקובע את תוצאות החיים שלנו במידה רבה.

‘למעשים הוא מביא’, זאת אומרת, שהמניע של כל פעולה שלנו מקורו בכוח הרצון. אין אדם עושה שום פעולה אם הוא איננו מעוניין בכך, במודע או שלא במודע. לכל פעולה שלנו יש תכלית שאותה אנו מנסים להשיג.

‘וגם את הדרך הוא מאיר’, הכוונה היא, שהמקום שאליו יגיע האדם בסופו של דבר, הוא המקום שכוח הרצון הוביל אותו להגיע אליו. התוצאות וההישגים שלנו מעידים עלינו ומגלים מה באמת רצינו. בסגולתו של כוח הרצון נמצאת היכולת לראות דברים ברורים ובהירים ללא כל ספק וחשש כיון שאנו רוצים באותה דרך ובאותו מסלול. כשכוח הרצון מתעורר אין ספקות ואין שאלות.

‘כי גם סייעתא דשמיא הוא מעורר’, זאת אומרת, שיש לאדם קשר ישיר עם ההנהגה של בורא עולם. ההתייחסות שמקבל האדם מונעת בעקבות הרצונות שלו. הרצון יכול למשוך השפעה מלמעלה ולהוסיף לאדם משאבים שלא היו לו, כדי להשיג את רצונו.

קרבן מרצון

זוהי הפרשה שמתחילה בעצם ספר שלם, ספר ויקרא. ברובו הגדול עוסק הספר בדיני הקורבנות השונים וכך הוא באמת פותח. לכן שמו הנוסף של ספר ויקרא הוא ‘תורת כוהנים’, כיון שעיקר הספר סובב ומקיף את תיאור עבודתם לפרטי פרטים. ההסבר הראשון מפרט את הבאת קרבנות הנדבה. אין מדובר בקרבן שהוא חובה ושהאדם מצווה להביא ולהקריב, אלא על קרבן שהאדם יזם את הבאתו. ישנו תנאי מופלא בהבאת הקרבן. בפסוק ג’ כתוב: “יַקְרִיב אֹתוֹ לִרְצֹנוֹ לִפְנֵי יְהוָה”. התורה מצווה את האדם, לאחר שהוא התעורר להביא קרבן, שלא יעשה את זה בהכרח שהוא היפך הרצון, אלא דווקא יקריב אתו לרצונו. דעתו של האדם צריכה להסכים עם מה שהוא עושה ולא כאדם שמוכרח על הדבר.

איך התורה מורה לאדם לעשות דבר מרצון? וכי יש לאדם שליטה על הרצון שלו? המלבי”ם הקדוש מבאר בצורה מדהימה את ההבדל בין רצון לבין חפץ. תועלת עצומה אנו יכולים לקבל מדבריו העמוקים והנפלאים. “הרצון היא תכונה מחשבית והחפץ היא תכונה נפשית”. זהו הסבר נפלא לכך שיכולים להיות באדם רצונות סותרים.

כדי להמחיש את הדברים ניקח לדוגמה אדם שמעוניין לעשות דיאטה. האדם הזה הגיע למסקנה שהוא חייב להרזות מסיבה כלשהי או אולי ממספר סיבות. הוא מבין מה עליו לעשות. האם זה יספיק לו ברגע שהוא יעמוד בפני אתגר של אוכל טעים ומושך? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. איך האדם מסוגל לרצות שני דברים שסותרים זה את זה?

הרצון הוא כוח עמוק ויש לו רבדים. ישנו רצון חיצוני וישנו רצון פנימי. הרצון הפנימי הוא חזק יותר. כל דבר שהאדם נמשך אליו, כיון שיש לו ממנו הנאה, מתואר כדבר שהאדם חפץ בו.

לכן המלבי”ם אמר שהחפץ היא תכונה נפשית כמו תאווה, חמדה ותשוקה. דבר אחר, שהאדם מבין את התועלת שתצמח לו ממנו, הוא דבר שהאדם רוצה בו אך לא חפץ בו עדיין. כשתהיה לו משיכה נפשית לדבר, שזה חזק ועמוק יותר, אז הוא גם חפץ בדבר. זהו ההבדל בין רצון לבין חפץ. הרצון מגיע משיקול המחשבה ומסקנותיה, והחפץ הוא כוח נפשי. “גדר הרצון הוא שמחשבתו מסכים אל הדבר ובוחר בו. וגדר החפץ, שיש לו אל הדבר נטייה נפשית על ידי שמתאווה או שחומד בו או על ידי נטייה אחרת נפשית”.

אם תשימו לב, התורה אינה מצווה על החפץ אלא על הרצון. כאן אנו רואים את תחילת העבודה המוטלת עלינו ואת הגישה הישירה אל כוח הרצון. ברגע שאדם משתמש במחשבה שלו ושוקל בצורה רצינית את התועלות השונות העתידות לבוא עליו כשהוא יבחר בדבר מסוים, הוא מפעיל ומעורר את כוח הרצון ביוזמתו. ידיעת התועלת היא הצד החיצוני של כוח הרצון. ממש כמו מטבע עם שני צדדים כך גם כוח הרצון יש לו חלק פנימי וחלק חיצוני. החלק הפנימי הוא חוש ההנאה.

יכול מאוד להיות שאדם ירצה בדבר מסיום אבל לא יחפוץ בו. למשל הוא רוצה לאכול אוכל בריא, כי התועלות רבות וחשובות, אבל אין לו משיכה לאוכל בריא, אלא דווקא משיכה למאכלים מתוקים ושמנים. מצד שני, יכול להיות שאדם יחפוץ בדבר מסוים ולא ירצה בו. אם יש לאדם משיכה נפשית, כשהוא מתאווה או חומד דבר מסוים, ובדעתו הוא מבין את הנזקים שעתידים לצמוח מבחירה באותו דבר, אז הוא חפץ ולא רוצה.

“ולפעמים יתאמץ האדם ויגביר רצונו על חפצו”, מתי זה קורה?

יש לאדם אפשרות להילחם עם החפץ שלו, “נוכל לצוות לו שירצה בדבר פלוני, והוא שיצייר בלבו טיב הדבר ותועלתו שאז תמשך מחשבתו אחריו, כי פעולת המחשבה היא בבחירת האדם”.

כמה עומק יש בדבריו של המלבי”ם הקדוש! הוא נותן בידינו כלי מעשי לעורר את כוח הרצון. על ידי מחשבה בתועלות שהאדם יכול לקבל אם יבחר בדבר מסוים, הוא מעורר ומפעיל את כוח הרצון ומגייס את הרצון לטובתו. לאדם יש שליטה על המחשבה. האדם יכול לבחור לחשוב מחשבה מסוימת. זהו ההבדל בין מחשבה לבין דמיון. כל מה שעובר לנו בראש ללא כל הזמנה ויוזמה שלנו נקרא דמיון. מה שאנו חושבים מתוך כוונה אישית מכונה מחשבה.

אלו דבריו הנפלאים של המלבי”ם על הפסוק בפרשתנו שמסביר לנו בצורה יסודית ומקיפה את מהות הכוחות השוכנים בתוכנו. כעת אנו יודעים כיצד לעורר בעצמנו כוח רצון, על ידי ידיעת התועלת. ולא רק, כי אם האדם ימשך נפשית למטרה שלו, אז הוא יפעיל גם את החפץ שלו, שזהו אותו כוח רק באופן עמוק יותר. הנאה מהדבר בו אנו בוחרים מכריחה אותנו כביכול, לבחור בו. ככל שהמטרה מושכת יותר, מעניינת יותר ומועילה יותר כך גדולים הסיכויים שנבחר בה.

מה אתם הייתם משיגים אם הייתה לכם גישה ישירה לכוח הרצון ואת היכולת לעורר אותו היכן שאתם צריכים ומתי שאתם זקוקים לו ביותר? למשל, אם יש לכם יש לכם תכניות לסיים את הש”ס, וחסרה לכם דחיפה והנעה, תוכלו להיעזר בשימוש בכוח הרצון על מנת להגביר את הדחף שלכם ולעורר בעצמכם כוח התמדה ונחישות עד להשגת היעד. אם התועלות יהיו לכם ברורות ומושכות כוח הרצון יתעורר ללא ספק ויכנס לפעולה. איפה עוד אתם יכולים להשתמש בכוח הרצון?

אל תשכחו שאתם יכולים לעורר כוח עוצמתי יותר שנקרא חפץ. אמנם כתב המלבי”ם שאין לאדם שליטה על התאווה שלו, אך אם נהנה ממה שאנו עושים ובוחרים החפץ יתעורר ללא ספק. כשנחדד לעצמנו את הרווחים שנרוויח מהבחירה המסוימת שלנו, ויהיה מדובר בהשגת תועלות ויתרונות שיש לנו משיכה רבה לקבל אותם, נצליח לעורר את הכוח עמוק שבנפש ששולט על כל האיברים שלנו ועל כוחות נפשנו השונים.

האתגר השבועי

  1. בחרו מטרה שאותה אתם רוצים להשיג וחסרה לכם דחיפה ומשיכה לעבר אותה מטרה.
  2. כתבו לעצמכם את כל התועלות לפרטי פרטים שתרוויחו מהשגת המטרה. גם מניעת הפסד היא רווח. לכן פרטו לשני הצדדים את התועלות, גם את הרווחים וגם את ההפסדים אם לא תבחרו במטרה הזו ותשיגו אותה.  
  3. מצאו דרכים לעורר את חוש ההנאה מהבחירה שלכם. כיצד תוכלו ליהנות מזה?

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות יצחק אלחנן פדידה

יצחק אלחנן פדידה

יועץ ומאמן לכלכלת המשפחה – מנטור,
מאסטר ב- NLP, ייעוץ אישי וזוגי, ייעוץ עסקי, ומגשר,
מנכ”ל מסלול לחיים,
מחבר הספר פרשה מעצימה.

בדוק גם

ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

פתחנו את שנת 2018 בידיעה והבנה כי יותר קרוב לוודאי שזוהי הולכת להיות שנת בחירות… המשך לקרוא ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

כתיבת תגובה