פירמוט תודעתי קבלי – ריסט (באנגלית: reset)

reset your maid
reset your maid

ההסבר ההגיוני הקרוב ביותר לפעולת התיקון שנתן בו להסביר ורק בכדי לסבר את האוזן, וכמובן עליך לדעת שישנם  סודות רבים ופעולות והפעלות רוחניות בתיקון עצמו.

רוחניות ומיסטיקה יהודית | רזיאל פריגן | תיקון האותיות מיתוך הספר שם עם מזל

ההתיחסות שלי למושג “תיקון” מתיחסת לתיקון במובן הקבלי שמשמעו שיכלול, “והפעולה מעין פעולת  ריסט (באנגלית: reset) המשמשת לחילוצו של המחשב ממצב תקלה (באג) שנקלע אליו, וזאת באמצעות אתחולו מחדש, בפעולה זו הוא חוזר למצבו ההתחלתי. פעולת ה”ריסט” גורמת להפסקת פעולתן של כל התוכניות הפועלות באותה עת, ולטעינתה מחדש של מערכת ההפעלה”.

התפילה והלימוד לקוחים מספרו של הבן איש חי לשון חכמים:

תנאים מקדימים: יש הנוהגים לטהר את עצמם במקוה טהרה ואז טובלים טבילה ראשונה בכוונה פנימית להעביר את הרוח הרעה ששורה בתוכם ואז טבילה שניה בכוונה להעביר את הרישום הרוחני שעשה הכעס בנפשם ולאחר מכן טובלים עוד חמש טבילות לקבל את חמש אורות החסד מיד אחרי הטהרה רצוי גם ללבוש בגדים מכובסים, ומדליקים חמש נרות במקביל לחמש הפעמים שכתובה המילה אור ביום הראשון של בריאת העולם.

 תיקון האותיות:

התפילה הבאה מובאת במלואה לאלו המעוניינים לבצע את תיקון האותיות. כיוון שכל אחת מן האותיות טעונה בכוח וביחד הן מכילות את איפיוני האדם השלם, אמירת התיקון מאפשרת לאדם להרחיב את תודעתו למירב היכולות התרבותיות-אנושיות.

יש לומר את התפילה בלחש מתוך התבוננות מדיטטיבית בעצמך. המקובלים כותבים שגם אם האדם אינו מבין את הדברים במלואם עומקם והיקפם הנשמה יודעת, מבינה ומתעוררת.

“לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו, ורחימו ודחילו שם באותיות יוד הא באותיות ואו הא, ביחודא שלים (יוד הא ואו הא) בשם כל ישראל, הריני מוכן לומר שנים ועשרים אותיות התורה הקדושה, ויהי רצון מלפניך אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתצרף ברחמיך הרבים את אותיות אלו לתיבות כרצונך, כי רחום אתה ומרבה להיטיב, ואנחנו עבדיך בניך בני בחוניך, כוונתינו לעשות רצונך.

ה’ נגדך כל תאוותינו, ואנחותינו ממך לא נסתרה. ויהי רצון מלפניך ה’ אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתעשה למען שמך הגדול, ולמען תורתך הקדושה, ותתקן כל פגמינו ופגמי אדה”ר שפגמנו בכללות אבי”ע (אצילות בריאה יצירה עשיה), ובכל פרטי אבי”ע, ויתבררו ויתקנו ויעלו כל נצוצי הקדושה של נרנח”י (נפש רוח נשמה חיה יחידה), אשר נפלו בקליפה ע”י אדם הראשון ועל ידינו בגלגולים אלו ובגלגולים אחרים. ויתבררו ויתקנו ויעלו שארית רפ”ח ניצוצין. ויתקנו כל לבושי נרנח”י דכללות ופרטות אבי”ע. ויתבררו חלקי הנפש שנפגמו ונפלו בנוגה דאבי”ע. ונוגה כאור תהיה אל מקום הקודש,

ויהי נועם ה’ אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה’ צורי וגואלי.

“כה אמר ה’ מלך ישראל, וגואלו ה’ צבאות, אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלוהים:

ומי כמוני יקרא, ויגידיה ויערכה לי משומי עם עולם, ואותיות ואשר תבואנה יגידו למו:

כה אמר ה’ קדוש ישראל ויוצרו האותיות שאלוני על בני ועל פועל ידי תצווני”:

ויאמר בכוונה ובישוב הדעת 27 פעמים את האלף בית, מ-א’ ועד ת’ כולל האותיות הסופיות, כדלהלן:

אלף בית גימל דלת הי ויו זין חית טית יוד כף (דגושה) כף(רפה) למד מם(ד) מם(ר) נון נון (סופית) סמך עין פה(ד) פה(ר) צדי צדי (ס) קוף ריש שין תיו.

לומר את הנקודות תשע פעמים:

קמץ – (כתר). פתח – (חכמה). צירי – (בינה). סגול – (חסד). שבא -(גבורה). חולם – (תפארת). חיריק – (נצח). קובוץ – (הוד). שורוק – (יסוד)

תאמר את טעמי המקרא שלוש פעמים ורצוי ביותר להסתכל בציור הטעמים בזמן שמזכירים את הטעם:

זרקא, מקף שופר הולך, סגולתא, פזר גדול, ירח בן יומו, קרני פרה, געיה, תלשא, אזלא גריש, פסק, רביע, שופר מהופך, קדמא, זקף קטון, זקף גדול, שלשלת, שני גרישין, תרי טעמי, דרגא תביר, מאריך טרחא, אתנח, רפה, דגש,יתיב, תירסא, שני פשטין, שיבולת, שבא געיא, געיא שבא, סוף פסוק:

תאמר את חילופי אלפא ביתא הללו:

אחה”ע – בגרון, גיכ”ק -בחיך, דטלנ”ת – בלשון, זסשר”ץ – בשיניים, בומ”ף – בשפתיים,

את בש גר דק הץ וף זע חס טנ ים כל:

אחס בטע גיפ דכצ הלק ומר זנ שת: אלבם גנדס העופ זצחק טריש כת:

איק בכר גלש דמת הנך וסם זען חפף טצץ:

אט בח גז דו יצ כפ לע מס קץ רף שן תם:

ויהי נועם ה’ אלוהינו עלינו ומעשה ידינו כונננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו”:

ואח”כ יאמר שוב את האלף בית 10 פעמים כפי שהם כתובים למעלה:

“ואתה אדוני אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד ואמת: פנה אלי וחנני. תנה עוזך לעבדך והושיעה לבן אמתך: עשה עימי אות לטובה, ויראו שונאי ויבושו כי אתה ה’ עזרתני וניחמתני: שובה ישראל עד ה’ אלוהיך כי כשלת בעוונך: קחו עמכם דברים ושובו אל ה’, אמרו אליו כל תשא עוון וקח טוב ונשלמה פרים שפתנו:

“יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה’ צורי וגואלי”

 

הערות שוליים

לשון חכמים בן איש חי ספר התפילות, התיקונים, סגולות וסוגי כפרות

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

רזיאל פריגן || גלו מה אומרות אותיות השם שלכם

מאז ומעולם נחשב השם, בקרב מקובלים, כצופן שבאמצעותו מתגלה מהות האדם, מתגלים ייעודו, דרך תיקונו… המשך לקרוא רזיאל פריגן || גלו מה אומרות אותיות השם שלכם

כתיבת תגובה