פותחים עתיד לתלמידות בסיכון לפני שיהיה מאוחר

-

וועדת היגוי לקידום תכנית “פותחים עתיד”, המופעלת בבני ברק ע”י תכנית “אסור לוותר על ילד” – 360 התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון בעיריה, התכנסה לצורך הכרה מקרוב של התכנית והשלכותיה על תושבי העיר לאחר ההתאמות שבוצעו בתכנית, בהתאם להנחיות הרבנים שליט”א.

מנהלת התכנית פותחים עתיד, הגב’ מ. נימן הציגה את התכנית – מהותה, פעילותה ומטרותיה, באמצעות הצגת נתונים עדכניים מהווי התכנית, כולל עדכונים מספריים ,דרך סוגי התערבויות ועד מדדי הצלחה.

הגב’ זהר וויסמן, המנהלת האזורית מטעם “פותחים עתיד” ליקטה את הדברים שנאמרו והדגישה בדבריה, את הצורך בשיתוף פעולה בלי פטרונות, ואת חובתנו ליצור רשת תומכת לכל ילד ומשפחה בתכנית .

בפתח הדברים מ”מ ראש העיר אברהם רובינשטיין, בירך את הפעילות המבורכת שנעשית במסגרת התכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בבני ברק הכוללת בתוכה את התכנית החשובה ‘פותחים עתיד’, הממוקדת באותן ילדות שבסיכון שתשומת הלב אינה ממוקדת בהן, ואת היתרונות שבתכנית היוצרת תנאי התפתחות תקינים בהווה המונעים בעז”ה נזקים שיקשה לתקנם בעתיד. עוד ציין לטובה בדבריו את מובילי התכנית הסוכנות היהודית.

עוד השתתפו מ”מ רה”ע יהונתן ספרא מנהל אגף החינוך שפתח את האירוע בדברי תורה וברכה למפעילי התכנית החינוכית הברוכה והחיונית על כל היבטיה.  עו”ס ארלט מויאל, מנהלת האגף לשירותים חברתיים; מנהלי התכנית הלאומית 360 לילדים ונוער בב”ב הגב’ ח. טורץ ושמעון קשש מנהלי מחלקות ותחומים באגף הרווחה, עובדים סוציאליים, נציגי אגף החינוך ומנהלות בתי הספר שבהם מופעלת התוכנית.

במסגרת הכינוס סביב שולחנות עגולים דנו  המשתתפים בתהליך עבודה של ילד בתכנית “פותחים עתיד”, ובאמצעות תיעוד שהופק על ידי מערכת “אלומה” וממערכת התמ”י (תשתית מידע יישובית). התיעוד כלל – סיפור ילד, תכנית אישית ומעקב אחר תהליך עבודה . לאחר היכרות עם התהליך נערכו דיונים בשולחנות סביב שלוש שאלות מנחות, שהוכנו מראש בכרטיסים,

וביניהן מה צריך לעשות ע”מ לעזור לילדה בסיכון? (גם דברים שנעשו וגם דברים שלא נעשו עפ”י הכתוב). את מסקנות הדיון השמיעו נציגי השולחנות, שהאירו נקודות חשובות אותן יש לחזק בתהליך העבודה, כמו קשר עם עו”ס המשפחה, חיזוק ה”חזק” – לדעת לדרוש מעצמנו לא מוותרים על אף ילדה.

בסיום המשתתפים ציינו לטובה את ההשפעה הברוכה על הילדות, ההורים ובתי הספר.

מהי תכנית “פותחים עתיד”?

זוהי תכנית ייחודית ומובנית הפועלת במטרה להעניק לכל ילד ילדה ומשפחה בבני ברק, את הביטחון, ההזדמנויות והכלים להצליח על ידי מימוש הפוטנציאל הייחודי הטמון בהם. התכנית יוצרת ומעודדת הזדמנויות לצמיחה ולהצטיינות באמצעות רעיון חדשני וייחודי ל “פותחים עתיד” – מודל הנאמן .

את הישגיה של “פותחים עתיד” ניתן למדוד באמצעות מגוון רחב של מדדים איכותיים ובארבעה מעגלי תוכן: הלימודי, החברתי, המשפחתי והאישי. עד כה, על פי הערכה אקדמית חיצונית, התוצאות בכל מעגלי הפעילות חיוביות באופן מובהק. מודל הנאמן – המבוגר המשמעותי, מהווה פריצת דרך בלעדית לתוכנית “פותחים עתיד”. התוכנית מייצרת סינרגיה וסוחפת את כל הגורמים בקהילה לשיתוף פעולה פורה, רחב היקף וצומח.

“פותחים עתיד” מבוססת על מודל של שותפות משולשת בין הסוכנות היהודית, פדרציות מחו”ל ומקורות ישראליים הכוללים גורמים במגזר העסקי, עירית בני ברק ומשרדי ממשלה.

בבני ברק מצויים כיום ילדים ילדות ובני נוער במצבים, הפוגעים ביכולתם לממש את זכויותיהם הבסיסיות לביטחון, לכבוד ולעצמאות. ככל שילדים ובני הנוער נמצאים במצבים מורכבים יותר, כך עולה הצורך שלהם במסגרות ושירותים מסייעים. אולם, באופן פרדוקסאלי, ככל שילדים ומשפחות אלה זקוקים יותר למעטפת שירותים תומכת ומקדמת, כך נחלשת יכולתם לצרוך אותה.

מטרתה של “פותחים עתיד” היא לטעת בכל ילד וילדה את האמונה, כי טמון בהם אוסף ייחודי של יכולות, עוצמות וכישרונות. הכרה בעוצמות האישיות ופיתוחן, תוך שילוב של מבוגר משמעותי, הנגשת השירותים החברתיים הזמינים והרחבתם ויצירת סביבה משפחתית וחינוכית תומכת, מסייעים לילדים לפתח דימוי עצמי חיובי. האמונה ביכולתם לשאוף ואף להגשים את המטרות שהציבו, מאפשרת למשתתפים בתוכנית להשתמש בשירותים הקהילתיים המצויים בסביבתם, להגיע להישגים בלימודים ולנהל חיים עצמאיים ומצליחים כבוגרים.

מה מייחד את פותחים עתיד?

הנאמן – שם בכל מקום ובכל זמן

‘הנאמן’ הוא תפקיד חברתי חדש שפותח במסגרת “פותחים עתיד” ומהווה גורם מפתח בהצלחתה. הנאמנים הינם חלוצים חברתיים, העוברים הכשרה ייחודית לתוכנית ומשמשים בתפקידם במשרה מלאה.

הנאמן הוא “מבוגר משמעותי” המהווה מודל לחיקוי עבור הילדים, על בסיס קשר של הקשבה, נוכחות, סיוע ותמיכה.

תפקידיו של הנאמן

ברמה הפרטנית – הנאמן מעצים ומחזק את הילד ואת אמונתו ביכולותיו. העבודה ‘אחד על אחד’ עם הילד כוללת הכרות מעמיקה איתו, עם משפחתו ועם הצוותים הטיפוליים והחינוכיים הסובבים אותו. הנאמן בונה עם הילד ועם בני משפחתו תוכנית עבודה אישית המקנה לו את הכלים להגדרת מטרות אישיות ומנחה אותו בדרך להשגתן. לאורה של תוכנית העבודה האישית נבחנים הישגיו של הילד ומשפחתו במרוצת הזמן.

בקבוצה – כל נאמן עובד עם כששה עשר ילדים בקבוצה המשמשת מסגרת חברתית תומכת ומלמדת עבור הילד. דרך העבודה הקבוצתית מסייע הנאמן לילד לפתח כישורים חברתיים. בנוסף, ניתנים לילדים כלים להתמודדות עם אלימות, פתרון קונפליקטים, פעילות למען הכלל והקהילה והשגת מטרות כקבוצה.

מול המערכות השונות הנאמן ממלא תפקיד של מגשר, מקשר ו”מתכלל” – הוא עוסק בהנגשת משאבים ושירותים קהילתיים לילד ולמשפחתו, מול מסגרות כמו בית הספר, מערכות החינוך הבלתי פורמאליות, שירותי הרווחה ועוד.

מעטפת קהילתית תומכת

“פותחים עתיד” פועלת מתוך ההבנה, כי לא מספיק לעבוד רק עם הילדים על מנת לחולל שינוי במצבם. יש הכרח לתמוך גם בהוריהם ובשאר בני המשפחה ולעמוד בקשר מתמיד עם מערכות החינוך השונות, השירותים הקהילתיים ואף המועצה המקומית במטרה לייצר מעטפת רב-ממדית תומכת הנותנת מענה לצרכים השונים של הילדים והמשפחות ורותמת את הקהילה כולה לעיצוב עתידם של ילדיה. אופייה ההוליסטי של התוכנית בא לידי ביטוי במעורבותם של הגורמים השונים ובתפקידו של הנאמן ביצירת הלימה בין צרכיו של הילד למשאבים הקיימים סביבו.

רוחות של תקווה

אין ספק שתוכנית “פותחים עתיד” מקנה ערך מוסף ייחודי המאפשר לחולל שינוי חברתי אמיתי וארוך טווח בקרב ילדים ובני נוער בבני ברק. עוד דרך להשפיע על העתיד של כולנו.(בהכנת הכתבה נעזרנו באתר הסוכנות היהודית)

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין חדשות חרדים

מסובין חדשות חרדים

מסובין – חדשות חרדים. רשת חברתית חרדית ליצירת תוכן וסגנון חיים של חרדים בישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, על פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

הוצאת כל התחבורה הבינעירונית מרחובות העיר לתחנה מרכזית אחת בצפון בני-ברק ותחנה אחרת בדרך ליציאה… המשך לקרוא בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *