סגולות מחז”ל || לקריאת שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל ה’ אֱלֹקֵינוּ ה’ אֶחָד.

שמע ישראלהיופי בבריאה הוא, שעל אף הניגודים, והכוחות השונים הפועלים בטבע, הם תמיד לבסוף מאוזנים זה את זה, ובכך מתאפשרים חיים תקינים לכל היצורים וגם לאדם. כל היצורים החיים, כל הצומח וכל הדומם (למעשה הכוחות כולם), יונקים מאותו השורש בדיוק – מאור אינסוף – מאורו המשפיע טוב של הקב”ה לבדו, והוא זה המחיה אותם, ואם חלילה לרקע קט יפסיק להחיות את הבריאה, היא תתבטל מיד ותעלם.

השבת פרשת ואתחנן אחד הנושאים המרכזיים הוא “קריאת שמע” בה נלמד מהם הסודות והמעלות, החבויים בקריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”? ולמה כדאי לכל יהודי לקרוא “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”, לפחות פעמיים בכל יום?

פרשת “וָאֶתְחַנַּן” | מאת: אהרון זאב שצמן

“שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל ה’ אֱלֹקֵינוּ ה’ אֶחָד”
משה מלמד את עם ישראל לקרוא “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” – שתהה קריאה זו שגורה בפיו של כל ילד יהודי לדורות, וכדי שתהה זו הקריאה האחרונה, שיקרא כל יהודי, רגע לפני מותו.

מספרת הגמרא: “ויקרא יעקב אל בניו (לפני מותו) ויאמר היאספו ואגידה …אמרו לו בניו: ‘שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: ה’ אלהינו ה’ אחד’. כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בליבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ‘ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד’ ” (תלמוד בבלי, מסכת פסחים דף נו ע”א)

כיוון שאיבד יעקב לפני מותו את כוח הנבואה, חשש שאולי ויש בבניו, משהו שאינו מאמין, כי הקב”ה הוא האל האחד והיחיד – ועל כן שאל אותם (האם יש בהם חוסר באמונה), והשיבו לו מיד, ואמרו: “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה’ אלקינו ה’ אחד”. כלומר, שמע אבינו (ששמו הרי היה “ישראל”), בלב כולנו – “ה’ אלקינו, ה’ אחד”. ועל כך ברך גם יעקב את הקב”ה שכל בניו כולם צדיקים, וענה כנגדם: “ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד”.

גם משה (כמו יעקב) בחר לקבץ את בני ישראל לפני מותו, וראה בזמן זה את ההזדמנות הטובה ביותר, כדי ללמדם את קריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”, שידעו עם ישראל לדורות, לומר שבח זה לקב”ה, וכך ילכו גם הם בדרכו, ובדרכם של יעקב ובניו.

בפסוק הראשון של “קריאת שמע” מופיעים ברצף שני שמותיו של הקב”ה – “יְקוָק, אֱלֹקֵינוּ”:
שם – “יְקוָק” (ק=ה) – הוא שמו של הקב”ה המיצג חסד – שפע ללא גבול.
שם – “אֱלֹקִים” – הוא שמו של הקב”ה המיצג גבורה, וצמצום (מידת הדין בעולם).
“יְקוָק אֱלֹקֵינוּ” – זהו החיבור בין שתי המהויות המנוגדות (חסד ודין – ההרחבה והצמצום), המאפשר את המתקת מידת הדין בעולם. חיבור זה אפשרי, רק כאשר אדם מישראל ממליך על עצמו את הקב”ה ומצוותיו, מקדש את כל תאוותיו החומרית לפיהן, ומאפשר בתוך עצמו את החיבור בין רצונותיו המנוגדים: הרצון לתת ולהשפיע (מצד הנשמה), לבין הרצון לקבל לעצמו (מצד הגוף).
באמצעות קריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” מתאפשר החיבור הנכון בין הנשמה לבין הגוף, החיבור שעושה את השלום הפנימי באדם, ומבטיח לו את שלוות הנפש בחיי החומר.

מסביר האדמו”ר הזקן: “ובזה יובן מה שכתוב בזהר הקדוש, דפסוק ‘שְׁמַע יִשְׂרָאֵל’ הוא יחודא עילאה (הייחוד העליון – המציאות הרוחנית העליונה), ו’ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד’, הוא יחודא תתאה (הייחוד התחתון – המציאות החומרית התחתונה)… כי הנה סיבת וטעם הצמצום וההסתר הזה, שהסתיר והעלים הקדוש ברוך הוא את החיות של העולם, כדי שיהיה העולם (החומרי) נראה (כביכול כ-) דבר נפרד בפני עצמו” (תניא, שער היחוד והאמונה, פרק ז)

“ה’ אֱלֹקֵינוּ ה’ אֶחָד” – כל הבריאה היא אחדות אחת נפלאה, כל החומר בעולם זה בעצם דבר “אֶחָד”, כל העולם הוא הקב”ה בעצמו, בדרגות צמצום שונות, המאפשרות את קיום החומר – עולם החומר, הוא האלוקות עצמה, אשר נוצר למען תיקונו של האדם.

“כי כך הוא בארץ מתחת כמו בשמים ממעל ממש, כי הכל הוא בחינת מקום, הבטל במציאות באור אין סוף ברוך הוא” (תניא, שער היחוד והאמונה, פרק ז)
היופי בבריאה הוא, שעל אף הניגודים, והכוחות השונים הפועלים בטבע, הם תמיד לבסוף מאזנים זה את זה, ובכך מתאפשרים חיים תקינים לכל היצורים וגם לאדם. כל היצורים החיים, כל הצומח וכל הדומם (למעשה הכוחות כולם), יונקים מאותו השורש בדיוק – מאור אינסוף – מאורו המשפיע טוב של הקב”ה לבדו, והוא זה המחיה אותם, ואם חלילה לרקע קט יפסיק להחיות את הבריאה, היא תתבטל מיד ותעלם.
קיומה של כל הבריאה תלוי בקב”ה ובכך שבכל רגע ייתן לה חיות, שלא כמו נגר שיצר שולחן, והשולחן מתקיים כבר מעצמו, גם ללא נוכחותו של הנגר לידו.

“שְׁמַ(ע), יִשְׂרָאֵל ה’ אֱלֹקֵינוּ ה’ אֶחָ(ד)”
(ע), (ד) – שתי אותיות אלו כתובות בספר התורה בגדול יותר משאר האותיות (אותיות “רבתי”), והן מצטרפות יחד ויוצרות את את המילה “עֵד”:
ללמד את עם ישראל, כי בזמן שהם קוראים “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”, הם מעידים בכך על מלכותו של הקב”ה בעולם.
כמו שאמר הנביא ישעיהו: “אַתֶּם עֵדַי נְאֻם ה’, וְעַבְדִּי אֲשֶׁר בָּחָרְתִּי… וְאַתֶּם עֵדַי נְאֻם ה’ וַאֲנִי אֵל” (ישעיהו פרק מג)

לאחר שנפריד מן המילים “שְׁמַע” ו”אֶחָד” את שתי אותיות הגדולות (ע) ו-(ד), נשארות האותיות – “א,ש,מ,ח”.
וכך מקבלים את הצירוף – “עֵד אֶשְׁמָח” – שכל יהודי שמח להעיד בכל יום על אחדות ה’ בעולם.

ובגימטריה: “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל הויה אֱלֹקֵינוּ הויה אֶחָד” = 1118 = אני שמח מאד להעיד על אחדות הויה.
“אֶשְׁמָח” – כי כל מי שטעם את הטעמה של פנימיות התורה, נעשה מיד ליבו שמח.

“הַמְיַחֲדִים שְׁמו עֶרֶב וָבקֶר בְּכָל יום תָּמִיד, פַּעֲמַיִם בְּאַהֲבָה – שְׁמַע אומְרִים” (מוסף לשבת , קדושה לש”ץ)
בכל יום צריך כל יהודי להזכיר לעצמו את עניין אחדות ה’, ועל כן, לפחות פעמיים בכל יום (עֶרֶב וָבקֶר), עליו לקרוא בקולו את קריאת “שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל…”, ובאופן זה יוכל להישאר תָּמִיד בדרך האמת, יזכור מה עליו לקיים כדי לחיות, ויזכה שהאור העליון יחיה את אבריו.

מסביר הרמב”ם – “פעמים בכל יום קוראין קריאת שמע בערב ובבוקר, שנאמר “בשכבך ובקומך”, בשעה שדרך בני אדם שוכבין, וזה הוא לילה, ובשעה שדרך בני אדם עומדים, וזה הוא יום” (רמב”ם הלכות קריאת שמע א א)

מסביר המדרש: “למה קורין שמע בבקר ובערב? קורין בערב שהנפשות עולות למעלה, וקורין בבקר על חזרתן … כך אמר הקב”ה לישראל, לשעבר הייתם מקריבין לי שתי פעמים ביום: את הכבש אחד תעשה בבקר וגו’ (בעבר היו מקריבים בבית המקדש שני קורבנות עולה תמיד בכל יום), וגלוי וידוע לפני, שבית המקדש עתיד ליחרב, ומכאן ואילך אי אתם יכולין להקריב קרבנות, אלא אני מבקש תמורתן של קרבנות (שבמקום הקורבנות, תקראו בכל יום) – ‘שְׁמַע יִשְׂרָאֵל’ בבקר, ‘שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל’ בערב, ועולה לפני יותר מכל הקרבנות (שקריאת ‘שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל’ רצויה יותר לקב”ה מן הקורבנות)”. (ילקוט שמעוני – דברים, פרק ו, רמז תתלה)

כתוב בירושלמי: “אדם צריך לקרות שְׁמַע בביתו בערב, בשביל להבריח את המזיקין” (ירושלמי, ברכות ה ב)
ומוסיף המדרש: “וכך אמר הקב”ה לישראל, שמרו מצות קריאת שְׁמַע ערבית ושחרית, ואני משמר אתכם, שנאמר (תהלים קכ”א) ה’ ישמרך מכל רע ישמור את נפשך” (מדרש תנחומא, קדושים ו)

“וְהוּא רַחוּם, יְכַפֵּר עָוֹדן וְלֹא יַשְׁחִית, וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ, וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ”. (תהילים פרק עח)
ישנם סודות נשגבים רבים בקריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”, וגם תיקונים רבים לנפש האדם, וכן סגולות, להתגברות על כוחות הטומאה.

כותב הזהר: “ושלשה ממונים (מלאכי חבלה) שולטים בגיהנם מתחת ידי דומה, והם: משחית, אף, חימה” (זהר)

וכך גם מוסבר במדרש רות: והמשחיתים האלה שולטים כל ימי השבוע מזמן תפילת ערבית, ולכך אומרים (את הפסוק):
“וְהוּא רַחוּם, יְכַפֵּר עָוֹהן וְלֹא יַשְׁחִית” – כנגד המלאך עָוֹן, וכנגד המלאך מַשְׁחִית,
“וְהִרְבָּה לְהָשִׁיב אַפּוֹ” – כנגד המלאך אַף,
“וְלֹא יָעִיר כָּל חֲמָתוֹ” – כנגד המלאך חֵמָה.

וכך גם גם בקריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” מסתתרים שמותיהם של ארבעת מלאכי החבלה הללו, בתוך אותיות המילים – “שְׁמַע…. אֶחָד”:
“מ” – “מַשְׁחִית”
“ע” – “עָוֹן”
“א” – “אַף”
“ח” – “חֵמָה”
והאותיות הנותרות, שהן הראשונה והאחרונה: “ש”, “ד” – כשנצרפן יחד נקבל – “שֶד”.

ועל כן, בכוחה של תפילת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” על המיטה, לבטל את כוחם של מלאכי החבלה, ושל הַשֵּׁדִים הללו, וכל הקורא קריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” לפני שהוך לישון, מושיע עצמו, ומושיע את כלל ישראל מידיהם.

קריאת “שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל” שעל המיטה, מבטלת גם את כוחם של משחיתים, אשר נבראו מהוצאת זרע לבטלה:
מסביר האדמו”ר הזקן: “אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה, ובכוונה עצומה בקריאת שְׁמַע שעל המטה. כנודע מהארי ז”ל, ומרומז בגמרא, כל הקורא קריאת שְׁמַע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות וכו’, להרוג גופות החיצונים, שנעשו לבוש לחיות שבטיפות” (תניא, ליקוטי אמרים ז)

כותב ה ‘פרקי דרבי אליעזר’: “וישראל גוי אחד בארץ, שהם מייחדים שמו תמיד, בכל יום עונים ואומרים: “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה’ אֱלֹהֵינוּ ה’ אֶחָד”, והוא משיב לעמו ישראל: אני ה’ אלוהיכם, המציל אתכם מכל צרה” (פרקי דרבי אליעזר פרק ד)

“הקורא את שמע ולא כיוון לבו בפסוק ראשון, שהוא ‘שְׁמַע יִשְׂרָאֵל’, לא יצא ידי חובתו, והשאר (המשך תפילת שמע ישראל) אם לא יכוון לבו, יצא (בחלק האחר של התפילה, גם אם לא ממש התרכז וכיוון, כן יצא ידי חובת התפילה)” (רמב”ם, משנה תורה)
בעת “קריאת שמע” יש לכוון את המחשבה על כל מילה ומילה, באופן הבא:
“שְׁמַע” – יכוון במחשבתו לקבל ולהבין, שהקב”ה הוא היחיד המנהל את עולמו.
“יִשְׂרָאֵל” – שהוא (המתפלל), יחד עם כל עם ישראל.
“יְקוָק” – אדון הכל – היה, הווה ויהיה (בעבר בהווה ובעתיד)
“אֱלֹקֵינוּ” – שהוא תקיף, ובעל היכולת, ובעל הכוחות כולם.
“יְקוָק” – אדון הכל – היה, הווה ויהיה.
“אֶחָד” = לכוון לפי האותיות: א’ – ה’ הוא היחיד, ח’ – יחיד בשבעה רקיעים ובארץ, ד’ – מושל בארבע רוחות העולם.

ועוד סגולות מחז”ל לקריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”:
“כל מי שקבוע בארץ ישראל, ומדבר בלשון הקודש, ואוכל פירותיו בטהרה, וקורא קריאת שְׁמַע בבוקר ובערב, יהא מבושר שבן עולם הבא הוא” (ירושלמי, מגילה יד ב)

“ואפילו אין בידו של אדם, לא מקרא, ולא משנה (אפילו לא למד כלום), אלא, משכים ומעריב לבית הכנסת ולבית המדרש, וקורא קריאת שְׁמַע, בעבור שמי הגדול, שכרו מונח לפני, ובלבד שיהא שמור מן העבירה”. (תנא דבי אליהו רבא, פרק ב)

חשיבות רבה ביותר מייחס הקב”ה, לכך שיקרא כל יהודי קריאת “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל” לפחות פַּעֲמַיִם בְּכָל יום בכוונה, וכל יהודי שיצרף עצמו לכלל ישראל, ויתחיל גם הוא לקרוא “שְׁמַע יִשְׂרָאֵל”, בבוקר מיד כשקם, ובערב לפני ששם את ראשו על הכרית, יזכה לעולם הבא, יעזור לכלל ישראל להחיש את בואו של משיח צדקנו, ויקרב גם הוא את הגאולה האמיתית והשלמה, במהרה בימנו ממש.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

יצחק אלחנן פדידה | תתבוננו בחיים האישיים שלכם. שימו לב אילו פעולות אתם מבצעים ללא… המשך לקרוא פרשת כי תשא || רוצים תוצאות מיידיות, תעצבו את סביבת החיים שלכם מחדש

כתיבת תגובה