מנהגי וסגולת המימונה

מימונה

תרבחו (תצלחו) ותסעדו

החוגגים את המימונה מברכים איש את רעהו על ראשם, ונהגו לאחוז בנענע ולברך בברכת אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך וממשיכים כל אחד כיד השם הטובה עליו. והיו עולים כל משפחות  משפחות לבית הרבנים להתברך במשך כל הלילה, ובעיקר היו מתברכים מפי ההורים. והיו מברכים איש לרעהו “תרבחו (תצלחו) ותסעדו”. ועורכים את השולחן במיני ריבות מתוקות ועוגות מרוקאיות מדהימות. לא פלא שלשחן המימונה מגיעים מכל העדות ומכל החוגים, ואוכלים מופלטות עם דבש וחמאה ושותים חלב.

טעם אכילת חמץ במוצאי הפסח כדי שלא להוסיף באיסור החמץ. והיו חוגגים במשך כל הלילה. וממשיכים למחרת היו הנשים מכינות קוסקוס חלבי. ואחד הטעמים בחגיגת המימונה מלשון אמונה, שכן פסח הוא הזמן לגאולה והנה פסח עבר ועדין לא נגאלנו, אנו מבטאים אמונתנו בהשם שיגאל אותנו בקרוב, ולכן חוגגים את המימונה, ושמעתי טעם נוסף לפי שאמרו חז”ל אין מערבים שמחה בשמחה, ולפי שבמועד אין מגיע המשיח בשבתות ומועדים, ועכשיו אחר החג מתחזקים אנו באמונה שלימה בביאת המשיח, “אין בן דוד בא לא בערבי שבתות ולא במועדים …

הסיבה לאמירה תרבחו ותצליחו, היות שכאשר נותן עין הרע בחבירו, הסגולה להינצל מכך שיברך את חברו, ואמר הבעל שם טוב, בכל מועד יש בהרשימו מהמועד עצמו, לכן אומרים תרבחו ותצליחו…

ובספר נטיפי המים (ח”ג עמוד שד), וז”ל על יסוד דברי הגמרא (סוכה עמוד מה ע”ב), כל העושה איסרו חג באכילה ושתיה, מעלה עליו הכתוב כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן,

נהגו במארוקו להרבות באכילה ושתיה ביום איסרו חג של פסח, והעם נוהרים אל קברות הצדיקים, מדליקים נרות, ועורכים בקשות ותחינות וכו’, חג הפסח הוא חג הגאולה, ובכדי לגרש את היאוש, מרבים בשמחה ובטיולי  מצווה, לבקר בקברות הצדיקים לבקש רחמים מהיושב במרומים לקרב את הגאולה. הרי פסח עבר ואנו לא נגאלו?! אבל בטוחים אנו בחסדו יתברך שישוב ויגאלנו
וטעם נוסף מובא בספר שופריה דיוסף בירדוגו (הלכות פסח סימן יא),וז”ל מה שנהגו העולם באסרו חג של פסח אומרים זה לזה תרויח ותצליח, שמעתי טעם נכון לפי שבביזת הים כל אחד נטל החפץ שרצונו בו, וביום שביעי של פסח לא היו שואלים זה לזה מה הרווחת בביזה מפני איסור דברי חול ביום טוב, ואחר שביעי של פסח היו ישראל כולם שמחים וטובי לב מפני ריווח הביזה, וכל אחד שואל לחבירו מה הרווחת בביזת הים והיה כל אחד משיב לחבירו חפץ פלוני לקחתי, ולכן נהגו ישראל קדושים באסרו של פסח לעשות אותם יום משתה ושמחה ואומרים זה לזה תרויח ותצליח, וטעם נכון הוא.

מנהג בעיר מרכאש נהגו לשמור מעט יין של כוס אליהו הנביא וכן שיור מארבע כוסות של ליל הסדר ולצקת מיין זה על השמרים. באותו מעמד שרו, בסימן טוב והצלחה – תהיה לעדתנו. וקול ששון וקול שמחה – ישמע בארצנו. ואז תהיה הרווחה – בביאת משיחנו. (הגדה יאמרו גאולי ה’ עמוד 86).

מנהגנו שלוקחים עשבים של שיבולת, וראש המשפחה מניח על ראש כל אחד. וכתב הרב אברהם חמווי זצ”ל בספר בית הבחירה נהגו בהרבה מקומות בליל מוצאי חג הפסח לוקחים עשבים עם שבולים ומניחים בראשיהם כמנהג עירנו ארם צובה וכן בקושטא ואזמיר. וכ”כ הגה”צ רבי חיים פלאג’י בספרו מועד לכל חי (סימן יד), ליל מוצאי פסח נוהגין לשטוח שבלים בבתים ומניחים ג”כ שבולת בראשם משום דפסח נידונים על התבואה ולסימנא טבא שיהיה שנת שובע.

ד. בשבתות הקיץ לומדים מספר ‘ארבעה גביעים’, שניהם כתוכחת מוסר ולימוד אורחות החיים לאדם, והיו מסיימים ללומדם עד לחג השבועות. מנהג זה מקורו קדום בספר מרכבת המשנה לכמוהר”ר יוסף אלאשקר זצוק”ל ממגורשי ספרד בעיר תלמסאן שבאלג’יריה כתב בהקדמה (עמוד ל. הוצאה מכון אורות המגרב), והנה נבחרה זאת המסכתא לאלו הימים אשר הם מפסח לעצרת בעבור שהם זמן הספירה, אשר היו ישראל מוכנים לקבל התורה, וציווה אותם הש”י להיות נכונים וטהורים, כדי שיזכו לתורה הטהורה, מצות ה’ ברה, כן ראוי לנו להשתדל באלו הימים בזאת המסכתא אשר בה מוסרים, ומהם ילמד האדם מעלות שכליות ומעלות המידות לאלפים ולרבבות, ועל כן אמרו חז”ל (בבא קמא ל ע”א), האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דאבות, מצורף לזה שבזה הזמן מתנועע רתיח הדם, ותגדל התאוה באדם, וישכב וירדם, צווה אותם להתעסק בדברי האבות ולמודם, זאת תורת האדם.

וכ”כ הרב החסיד רבי שלמה אדהאן מחכמי טיטוואן- תאפילאלת, בספרו בנאות דשא (פרק טז עמוד נא). וכן מובא בשו”ת צאן יוסף (ח”א סימן ל), לר”י יוסף בן נאים זצ”ל, ובספר ילקוט שבע (ח”א עמוד לז), וכתב בספר ישראל סבא (עמוד 163), שהבבא סאלי זצ”ל היה מוסר שיעור ברבים.

בברכת תרבחו ותסעדו

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

הרב חיים קארו, שוחט מוסמך, יוצא נגד מנהג שחיטת עופות ל”פדיון כפרות” וקורא לכולנו להרוויח… המשך לקרוא הרב חיים קארו || כפרה, מספיק !

כתיבת תגובה