מי פתח את שערי השמיים ביום כיפור

מזכיר לכם פה את הסיפור הידוע והמוכר על הבעש”ט כהאי לישנא :

“איש כפרי אחד, שהיה מתפלל תמיד ימים נוראים בבית מדרשו של הבעש”ט ז”ל, היה לו ילד אחד אטום לב מאוד ולא היה יכול לקבל אף צורת האותיות, ובפרט לומר שום דבר קדושה. ולא היה אביו לוקחו עמו בימים נוראים העיר, יען כי אינו יודע מאומה. וכאשר נעשה בר מצוה לקחו עמו על יום הכיפורים, שיהיה אתו עמו לשמרו שלא יאכל ביום הקדוש לחסרון ידיעתו והבנתו. והילד היה לו חליל, שהיה מחלל תמיד בעת ישבו בשדה לרעות את הצאן והעגלים. ולקח אתו עמו בכיס בגדו את החליל ואביו לא ידע מזה. הנער היה יושב כל המעת לעת הקדוש בבית המדרש ואינו יכול לומר מאומה.

בעת תפלת מוסף אמר לאביו: “אבי, יש איתי עמי החליל שלי ואני רוצה מאוד ליתן קול על החליל”.

נתבהל אביו מאוד וגער בו. ואמר לו: “השמר לך ושמור נפשך מאוד לבל תעשה את הדבר הזה” והוכרח להתאפק.

בעת תפלת מנחה אמר לו עוד הפעם: “אבי הרשני ליתן קול ולחלל בחליל שלי. וקלל אותו קללה נמרצת והזהיר בו באזהרה רבה לבל ירהיב בנפשו חלילה לעשות כזאת. ולא היה יכול ללקחו מיד הנער, יען כי הוא מוקצה.

אחר תפילת המנחה אמר לו עוד הפעם ובקש מאביו: “יהי מה, הרשני נא לחלל איזה קול’. וכאשר ראה אביו תשוקתו מאוד, וכי נכספה נפשו מאוד לחלל, אמר לבנו: באיזה מקום אתה מחזיק את החליל?” והראה לו. ולקח אביו בידו את הכיס והחזיק ידו על הכיס והחליל, לשמור לבל יקחנו לחלל עמו. וכן התפלל תפלת נעילה וידו מחזקת את כיס בגד הנער עם החליל באמצע התפלה שמט הנער בחוזק רב את החליל מתוך הכיס ומיד אביו ונתן קול עצום בהחליל. תמהו כל השומעים.

והבעש”ט, אחרי הקול הזה, קיצר מהרגלו. ואמר אחר התפילה: “הנער הזה עם קול חלילתו העלה כל התפלות והקל מעלי”.

ואמר סיבת זה, כי הוא אינו יודע לומר מאומה וכאשר כל היום הקדוש ראה ושמע רבת תפלת ישראל וניצוץ קדשו בערה בו כמו אש ממש, והיודע יכול להלביש תבערת הקדושה והתשוקה בתיבות התפלה לפניו יתברך, אך הוא אינו יודע מאומה ולא מצא בעצמו לרוות צמאונו, רק לחלל בחליל לפניו יתברך, רק שאביו מנעו, ואש תשוקתו בערה בו בכל פעם יותר עד כלות נפשו ממש ובחוזק תשוקתו חלל באמתחת נקודת לבבו בלא שום פניה, רק נקי לשמו יתברך,

רחמנא ליבא בעי והבל פיו הנקייה נתקבל מאוד לרצון לפניו יתברך ועי”ז העלה כל התפילות” מתוך הספר גדולים מעשי צדיקים, סיפור י”ט עמ’ 23.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין חדשות חרדים

מסובין חדשות חרדים

מסובין – חדשות חרדים. רשת חברתית חרדית ליצירת תוכן וסגנון חיים של חרדים בישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, על פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

פרשת האזינו || “יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ” כיצד הגיעו הגוזלים לכנפי הנשר.

יצחק אלחנן פדידה | בפרשתנו, שהיא פרשה אחת לפני סיום החומש כולו, ישנם יסודות חשובים… המשך לקרוא פרשת האזינו || “יִקָּחֵהוּ יִשָּׂאֵהוּ עַל אֶבְרָתוֹ” כיצד הגיעו הגוזלים לכנפי הנשר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *