מיהו עכנאי? || תרבות המחלוקת הפלורליסטית והשטחית זו ששלטת בַּכל

תנורו של עכנאי - נחש ארסי
עכנאי סוג של נחש ארסי, הנחש הוא החיה היחידה שמשילה את עורה

מנחם נאבת | פעיל פוליטי מסוים, חובש כיפה, השתתף לא מזמן באמצע השבת תוך כדי חילול שבת בכנס פוליטי מסוים, הוא נעמד לדבר מתוך פתוס וקבע נחרצות כי ‘ההלכה קובעת שפיקוח נפש דוחה את השבת, הכינוס הזה הוא אות לפיקוח נפש, המדינה בפיקוח נפש’. יחס כה מזלזל וציני להלכה אינו זקוק לתואנה כל כך מלומדת כדי לדחות את השבת. מתי השבת התקיימה בכלל? איזו משמעות יש לה? בכדי לדחות את השבת לפיקוח נפש צריך קודם כל לדעת מה זו שבת, ומאוחר יותר גם לדעת מה הוא פיקוח נפש. אבל כשתרבות המחלוקת הכה פלורליסטית ושטחית שלטת בַּכל, מה הבעיה לחלל שבת ולומר פיקוח נפש דוחה שבת בצורה קלילה כזו? זאת תרבות המחלוקת במיטבה!

מנחם נאבת | טור אישי

לפני כמה ימים כתבתי שורה ובה הרהרתי עם עצמי על מרצים פופולריים המרצים על סוגיית תנורו של  וכלל לא יודעים מה פירוש המושג. אחד מן הקוראים שאל אותי מדוע אני מגחך ומדוע אני עצבני. אכן. וכי אי אפשר להרצות על רעיון? מה פשר ההתנשאות הזו?

קל מאוד להרצות על ‘תנורו של עכנאי’ ועל ‘תרבות המחלוקת היהודית’. הסיפור הזה מכיל בתוכו שפע כל כך גדול לכל מיני רלטיביסטיים פופולריים שמספרים לנו עד כמה מחלוקות זה קליל ועד כמה בסופו של דבר אנו צריכים להכריע בעצמנו, ולהחליט בכוחות עצמנו, ובעיקר בעיקר, עד כמה אפילו חכמי ישראל (הפרימיטיביים בדרך כלל…) הבינו ש’לא בשמים היא’, דהיינו, שהשמים, -קרי: הקב”ה-, זה לא סוף העולם, לא כזה רציני, לא כזה ‘בגדיל’, והעיקר הוא מה אנחנו כאן על הארץ אומרים. מה שהקב”ה אומר, זה משני, פולקלוריסטי, והרבה פעמים, זה שייך לארכיון המאובק והלא רלוונטי של מחסן הדתות האנושי. האדם מנצח את אלוהים. נצחוני בניי. בקיצור, מי שלוקח ברצינות את אלוהים הוא נגד התורה שקבעה בפסקנות “לא בשמים היא!”.

מדוע הסוגיה הזו כ”כ פופולרית אצל לא יודעי תלמוד? משום שמי שמכיר רק את הסוגיה הזאת מכל התלמוד (ועוד כמה עסיסיות כמובן, אביי נוהה אחרי אישה זרה; רב רחומי מתעלל באשתו; וארבעה שנכנסו לפרדס, נעבעך…), יכול להשתמש בה כקלף מיקוח, אם מאן דהו יעז לדבר על דרישה דתית כבדת משקל מסוימת יפָּנה הלה לאלתר בהטפה מצטדקת, עד כמה הוא מאובן ארכאי ומיושן, והראיה המנצחת, תנורו של עכנאי! הכרת את הסוגיה הזאת בלבד, ביטלת את הצורך בתלמוד כולו. אם הלה ידבר על סוגיה תלמודית נוקבת, למשל בדיני טומאה וטהרה, למשל על דינו של תנור העשוי חוליות, ויקדיש לכך את מרצו ואת אונו, יסתכל עליו בעל ‘תנורו של עכנאי’ ממעוף הציפור ויאמר לו: היי! מה הקשקושים האלה? לא בשמים היא! דבר נא על ‘תורת חיים’: סוגיית השוויון בנטל או סוגיית דיכוי האישה בחברה הדתית שמרנית. ואלוהים באמת עומד למעלה ומפטיר, הפעם בכאב ובמרמור, נצחוני בניי, הפכו אותי לכל כך לא רלוונטי רק בגלל שאמרתי “לא בשמים היא”.

מה שהתלמוד באמת אומר זה שהתורה איננה בשמים. אבל כשאין תורה אין צורך להורידה לארץ. היא איננה. מי שבשבילו הסוגיה הדנה בטהרתו של תנורו של עכנאי אינה אלא גיבוב הבלים ארכאיים ומטופשים של תרבות המונים פרימיטיבית אינו יכול להבין מה קרה שם. הוא חושב שהם ישבו שם עם רגליים על השולחן סביב מנגל והתווכחו על שאלת הסמכות, האדירו לגבהים ולפסגות את ‘תרבות המחלוקת’ המשובחת שלהם, בקיצור, צחקו, הו! כמה שידעו לצחוק, להתגלגל מצחוק…

אני אמנם מצייר כאן קריקטורה, אבל זה הכיוון. בכדי להבין את הוויכוח הגדול סביב תנורו של עכנאי, צריך להבין קודם כל מה זה תנורו של עכנאי, צריך להבין את חשיבותה של השאלה, להבין עד כמה הנושא חשוב ובוער. אזי הוויכוח ביניהם אינו וויכוח ילדותי על ‘תרבות המחלוקת’ אלא וויכוח הלכתי מקיף על דרכה של הלכה ועל סגנונה.

פעיל פוליטי מסוים, חובש כיפה, השתתף לא מזמן באמצע השבת תוך כדי חילול שבת בכנס פוליטי מסוים, הוא נעמד לדבר מתוך פתוס וקבע נחרצות כי ‘ההלכה קובעת שפיקוח נפש דוחה את השבת, הכינוס הזה הוא אות לפיקוח נפש, המדינה בפיקוח נפש’. יחס כה מזלזל וציני להלכה אינו זקוק לתואנה כל כך מלומדת כדי לדחות את השבת. מתי השבת התקיימה בכלל? איזו משמעות יש לה? בכדי לדחות את השבת לפיקוח נפש צריך קודם כל לדעת מה זו שבת, ומאוחר יותר גם לדעת מה הוא פיקוח נפש. אבל כשתרבות המחלוקת הכה פלורליסטית ושטחית שלטת בַּכל, מה הבעיה לחלל שבת ולומר פיקוח נפש דוחה שבת בצורה קלילה כזו? זאת תרבות המחלוקת במיטבה!

ובמצעד הגאווה ידע הנואם לומר כי ישנה סתירה בלתי ניתנת לפתרון בתורה. מצד אחד התורה אוסרת משכב זכר, ומצד שני היא כותבת ואהבת לרעך כמוך… איך זה יתכן? אויי וויי, א-גרויסע קשיא… מכאן אין לנו אלא המסקנה המתבקשת והכל כך תלמודית “לא בשמים היא!”, רוח התלמוד מפעמת בנו, ועלינו להחליט אם אנו מעדיפים את הפסוק החשוך והפרימיטיבי של איסור משכב זכר או שמא אנו מבכרים את הפסוק ההומני והמודרני כל כך, “ואהבת לרעך כמוך…”. עלינו להחליט באיזו תורה אנו מאמינים. כמה קסום! וכמה אמונה בתורה נסוּכה במשפט הזה!

וכאשר חבר כנסת אחר מתעד מודעה של הרבנות המודיעה על הסרת ההשגחה מחנות כלשהי, מתלהב כביום היוולדו ורץ לאכול שם כדי לקיים מצות מלחמה ברבנות ובנפוטיזם ובשחיתות הממסדית של המוסדות הדתיים. הוא רץ בכזאת התלהבות, פשוט כי כשרות מעניינת את הסבתא שלו. העיקר הוא יפרסם פוסט שבו ‘הוא מבין לליבם של הדתיים’. וזאת תעודת הכשרות המהירה שלו. כי פתאום מחלל שבת ואוכל נבלות וטריפות נעשה רגיש לעסקי כשרויות ולדיני עד אחד נאמן באיסורים.

אלה דוגמאות שונות לתופעת ‘תנורו של עכנאי’. תופעת תנורו של עכנאי היא התופעה של אותם מלומדים שתנורו של עכנאי כשלעצמו לא מעניין את קצה הציפורן שלהם, (כמו גם שאר ההלכה, שבת או כשרות), ודווקא בגלל זה, הם ינאמו נאומים חוצבי להבות על ‘הפתיחוּת’ של ההלכה ועל ‘תרבות המחלוקת’ הכה מפותחת אצל חכמים בתנורו של עכנאי, ועל הניצחון שבני אדם מנצחים את אלוהים, כי אלוהים הוא כ”כ לא רלוונטי לחיים שלנו, ואנחנו צריכים להחליט כל הזמן אם אנחנו מנצחים את אלוהים או הוא מנצח אותנו, בקיצור אם קיימנו את התורה, -לנצח את אלוהים ולבוז לו-, או שאנו פנאטיים פרימיטיביים שמתעקשים לקיים חוקים ארכאיים ומיושנים לא רלוונטיים ונותנים לאלוהים לנצח, נגד התורה שקבעה בפסקנות “לא בשמים היא”.

זאת לא תופעה השייכת דווקא לחלק מן הציבור החילוני, אלא גם לחלק מן הציבור הדתי. ההתייחסות של דתיים מסוימים אל המצוות כאל מעמסה מיושנת ההופכת אותם לדתיים עדכניים שמבינים שהעסק לא באמת רציני, גורמת להם להתייחס במין קלילות כזו לעולם ההלכה, שמוציאה את ההלכה ממשמעותה ומן התוכן שלה והופכת אותה לספוג של שרץ הממתין לק”נ הטעמים שיתירו אותו. והתואנה היא כמובן ‘תנורו של עכנאי’ הכל יכול.

זאת הסיבה שהסוגיה של תנורו של עכנאי היא מסוכנת כל כך. היא עומדת על קו התפר שבין הרצינות ההלכתית של חכמים, האחריות ההלכתית שלהם, האחריות הרוחנית והאמונית שלהם, לבין הזלזול בהלכה והזלזול בחכמיה, ובעיקר, הזלזול באלוהים והבוז לו. הסוגיה הנפלאה הזו תמיד שימשה כמודל לאחריות הגדולה שחכמים לוקחים על עצמם כשעוסקים בתורה ומכריעים בה, ואילו כיום היא נעשתה הסוגיה האולטימטיבית לכל מי שמעוניין להתנגח בתורה ולבוז לה מתוך זלזול, חוסר אחריות וחוסר איכפתיות.

עשו להם תנור של עכנאי קרדום לחפור בתורה, ואלוהים, הפעם, הובס לגמרי. לא רק ניצחו אותו, פשוט ביטלו אותו והפכו אותו לכל כך לא רלוונטי. כי הסוגיה היחידה בתלמוד שהם מכירים ומייחסים לה חשיבות היא סוגיית תנורו של עכנאי.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה