מוסף תרבות | להעמיק את המבט, למצוא את מה שהיה עומק הרצון.

יציבות

יחזקאל ורשא | החיפוש התמידי שלנו אחר דבר מה יציב בעולם שנוכל לבטוח בו, מוביל אותנו תמיד לאכזבות קשות – כואבות, לשבירת פסלים שהאמנו בהם כל חיינו, ולנסיון להעמיק את המבט למצוא את מה שהיה עומק הרצון.

*בחור שמביט רק על יופי של בחורה, עד שלא יצליח להביט אל שורש חייה ועומק רצונה לחיים לחיות ולהחיות, יעבור אכזבות רבות, עד שיביט אל שורש רצונו שלו ויבין שלא באמת רצה לגעת ולהתעטף בחומר הנפסד הכלה והמתפורר, אלא רצה לחיות ולהחיות.

בכל שלב בחיים האמונה במשהו הולכת ומעמיקה והשבר שאחריה נעשה עמוק יותר מאכזב יותר, דק יותר, וכדי לתקן צריך לשבור הרבה יותר.

רק שם במקום שנכזבו כל התקוות, שהכל מפורק וחסר אונים, בקול דממה דקה עומד האדם מול מי שאמר והיה העולם מול רצון הרצונות לפני חי החיים. עת רצון. עת גילוי “רעווא דרעווין”. (פירוש – רצון הרצונות או הרצון לרצות)

נוכח החומר לראות שהכל נעשה ברצונו, שום צמצום לא היה מעולם נגד רצונו. רצונו שלו.

“המתפלל צריך שיכרע עד שיתפקקו כל חוליות שבשדרה”.

עומק הכריעה של הגוף של המחשבה, בשעה שהאדם זוכה לדעת ש “מודים אנחנו לך שאתה הוא יהוה אלוהינו צורנו צור חיינו” עד שכל החוליות המעמידות את הגוף המייצבות את קומתו כל הקשרים שבטח בהם כל התפיסות הקשוחות כל הכוחות שסמך עליהם כל התענוגים שרצה בהם כל האמונות שרצה להאמין כל התורות. כולם יתפקקו.
וכשהוא זוקף. שנזכה לזקוף בשם.

***והיה לעת ערב, יהי אור.

 

חוצץ

 

הערות

*רבי אליהו די וידאש בספרו “ראשית חכמה” בשער האהבה שחיבר כהכנה ללימוד תורת רבו רבי משה קורדובירו זצ”ל, “וכתב שם הרב יצחק דמן עכו ע”ה במעשיות הפרושים שמי שלא חשק לאשה הוא דומה לחמור ופחות ממנו. והטעם כי מהמורגש צריך שיבחין העבודה האלוהית”.

**כשעלה ברצון המאציל להאציל. ברוך הוא וברוך שמו, היה ברצון זה איזה כוונה פנימית כמו על דרך משל הבונה בנין וכיוצא שיש לו. יש בזה איזה כוונה לבסוף והיא מעשה הבניין. תלמוד עשר ספירות.

***והיה לעת ערב, יהי אור זכריה יד,ז. כתב המלבי”ם “רצה לומר שאז יחדל אור השמש והירח מלהאיר בעולם, כמו שאמר (ישעי’ ס’) לא יהיה לך עוד … והיה לעת ערב יהיה אור, שהשמש הגשמי תערב ותשקע ואז יתחיל האור העקרי להאיר שהוא אור ה’, והיא מליצה נפלאה שיתבטל ההארה והשפע היוצא מאת המאורות, וה’ בעצמו ובכבודו יאיר וינהיג וימשול בשפע תמידית בלתי משתנה, עד שלא יהיה חשך וצרה כלל וסילוק השפע והמעטתה כמו שמוכרח בהנהגה הטבעית הבא בסיבת המערכת שהם עולים ויורדים ומחייבים שנויים טובים ורעים, כי אז יהיה רק אור וטוב ושלום והצלחה.

רעווא דרעווין

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

שרים מתוך הנשמה || רמיאל עמירה, משורר ואיש רוח חרדי.

שירים מתוך הנשמה \ רמיאל עמירה Share on: WhatsAppנשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם תגובות

כתיבת תגובה