לא קיבלו את הילד-ה שלכם לבית הספר || כן, יש מה לעשות.

ועדת הערר של משרד החינוך

ערעור על החלטה שלא לקבל תלמיד-ה למוסד חינוך חרדי || ועדת ערר מטעם משרד החינוך (הליך)

הקדמה:

הורים אשר בתם או בנם לא התקבלו למוסד חינוכי בחינוך החרדי, רשאים לערער על החלטת בית הספר ולפנות לוועדת הערר של האגף המוכר שאינו רשמי (חרדי) במשרד החינוך
ועדת הערר תדון ותקבל החלטה בערר בתוך 30 ימים
פניה לוועדת הערר ניתן להגיש רק לאחר שהוגש ערעור למוסד החינוכי
המוסד החינוכי חייב לידע את ההורים על אפשרויות הערעור והפניה לוועדת ערר במשרד החינוך
מידע נוסף אודות אופן הגשת הערר והמועד האחרון להגשה מפורסם מדי שנה באתר האינטרנט של האגף המוכר שאינו רשמי (חרדי) במשרד החינוך
 • מוסד חינוכי בחינוך המוכר הלא רשמי (חרדי) רשאי שלא לקבל תלמיד/ה לשורותיו, אך חייב להודיע על כך להורים בכתב ולנמק את החלטתו, לא יאוחר מיום ה’ בניסן, לפני כל שנת לימודים.
 • ככל שמוסד חינוכי חרדי דחה קבלת תלמיד/ה לשורותיו וההורים סבורים שמדובר בהחלטה שאינה מוצדקת, הם רשאים לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר של האגף המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך.
 • בית הספר מחויב ליידע את ההורים על אפשרות הערעור על החלטתו, ועל האפשרות לפנות לוועדת הערר.
 • הוועדה תבחן האם נפל פגם בהליך הקבלה, והאם המוסד החינוכי חרג מהנחיות משרד החינוך או פעל שלא כדין.
 • ככל שיתקבל הערר, הוועדה רשאית לחייב את המוסד החינוכי לקבל את התלמיד/ה במסגרת מכסת מקומות מיוחדת המיועדת לוועדת הערר.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • הורים אשר בתם או בנם לא התקבל למוסד חינוכי בחינוך החרדי, ואשר הערעור שהגישו למוסד החינוכי או לרשות המקומית נדחה אף הוא. שימו לב: הוועדה לא תדון במקרים בהם לא הוגש קודם לכן ערעור למוסד החינוכי.
 • על ההורים להציג בפני ועדת הערר את המסמכים הבאים:
  • מכתב הדחייה של המוסד החינוכי.
  • מכתב הערעור של ההורים למוסד החינוכי.
  • החלטת המוסד החינוכי בערעור.
  • החלטת הרשות המקומית בעניין השיבוץ, ככל שניתנה.
  • החלטת הרשות לאחר הערעור על שיבוץ הרשות המקומית, ככל שניתנה.

למי ואיך פונים

 • את הפניה יש להעביר לאגף החינוך המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך, באמצעות דרכי ההתקשרות המפורסמים ועד למועד המפורסם באתר האינטרנט של האגף.

שלבי ההליך

ערעור בפני המוסד החינוכי

 • ככל שמוסד חינוכי חרדי החליט שלא לקבל תלמיד/ה לשורותיו, הוריו רשאים לערער בפני הנהלת המוסד החינוכי ו/או הבעלות.
 • על פי נהלי משרד החינוך:
  • על ההורים להגיש את הערעור בכתב בתוך 10 ימים.
  • ההחלטה בערעור תינתן בתוך 7 ימים ונימוקי ההחלטה יועברו להורים בכתב.
 • ככל שערעור ההורים נדחה, הם רשאי לפנות לוועדת הערר של אגף החינוך המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך.

ערעור בפני ועדת הערר במשרד החינוך

  • הורים אשר ערעורם למוסד החינוכי נדחה, רשאים להגיש ערעור לוועדת הערר של האגף המוכר הלא רשמי (חרדי) במשרד החינוך, וזאת לפני תחילת שנת הלימודים ועד למועד האחרון המפורסם מדי שנה באתר האינטרנט של האגף.
  • הוועדה תזמן את הורי התלמיד, מנהל בית הספר וכל אדם רלוונטי אחר לפי שיקול דעתה ואלו יופיעו בפניה. עם זאת, הוועדה רשאית לקבל החלטה בעניין התלמיד/ה גם במקרה בו לא התייצבו ההורים ו/או מנהל המוסד החינוכי, לפי הזמנת הוועדה.
  • המוסד החינוכי ימציא לוועדת הערר את עמדתו בכתב.
  • הוועדה תדון בערר בהרכב של 3 נציגים לפחות ובלבד שבדיון יהיו נוכחים מנהל אגף א’ חינוך מוכר שאינו רשמי ו/או נציגו, מפקח מטעם משרד החינוך ונציג לשכת היועצת המשפטית.
  • הוועדה תבחן את נימוקי ההורים, את החלטת המוסד החינוכי ונימוקיו ואת החלטת הרשות המקומית ונימוקיה (ככל שניתנה החלטה כאמור).
  • הוועדה תודיע למוסד החינוכי ולהורים על החלטתה בערר בכתב ובתוך 30 יום.
  • במקרה בו יתקבל הערר של הורי התלמיד יחויב המוסד החינוכי לקבל את התלמיד/ה במסגרת מכסת מקומות פנויים מיוחדת המיועדת לוועדת הערר.

ערעור

 • כנגד החלטת ועדת הערר ניתן להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים. לשם כך, מומלץ להסתייע בייעוץ משפטי.

חשוב לדעת

 • מוסד חינוכי רשאי לערוך בחינה פנימית בכתב וראיון אישי לתלמידים מועמדים בכפוף להנחיות משרד החינוך.
 • הורים מחויבים לפי חוק לימוד חובה לשלוח את ילדם ללמוד במוסד חינוך. לכן, ככל שהילד לא התקבל למוסד חינוכי מסוים, ההורים מחויבים לבצע רישום ברשות המקומית ולקבל שיבוץ חלופי. ההורים רשאים לערער על החלטת השיבוץ בפני הרשות המקומית, ולאחר מכן בפני ועדת הערר, בדומה להליך האמור לעיל.
 • משרד החינוך רשאי לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותו ע”מ לאסור אפליה ולאכוף את נהלי המשרד והחלטות הוועדה, לרבות בדרך של הקפאת תקצוב, סגירת מוסד חינוכי או נקיטת צעדים כלפי איש חינוך.

הרחבות ופרסומים

מקורות

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

פנים אמתיות הצצה לתחקיר || הסכם ממון הכולל קנס על בגידה

צפו בהצצה לתחקיר פנים אמיתיות עם אמנון לוי בנושא הסכמי ממון שישודר ביום ראשון אחרי… המשך לקרוא פנים אמתיות הצצה לתחקיר || הסכם ממון הכולל קנס על בגידה

כתיבת תגובה