המשבר האמיתי של מושג הגיור | מה הוא גיור ומה משמעות המושג בימינו?

צילום: איתמר לוין
ההפרדה של ההלכה ל’דת’ היא עוול. עוול. צילום: איתמר לוין

מנחם נאבת | הדחיפות והבהילות לגייר כל מי שהוא ‘זרע ישראל’ (ביטוי שנעשה רווח בעקבות סילוף מושג הגירות), ו’הבהלה לייהוד’, יש בהם טעם גדול מאוד לפגם. מה רע בגויים? מדוע לגיירם? ממתי היינו טוטליים? ממתי אנו היהודים ביקשנו להשתלט? תמיד הסתפקנו במה שיש לנו משום שלא ראינו בגויים דבר ‘רע’, ראינו בדרכנו דבר טוב, מי שרוצה ובאמת מעוניין, הנה מה טוב, שיצטרף, ומי שלא רוצה, ומה נעים! גויים זה לא דבר רע ואין שום טעם לגייר אנשים סתם כך כדי להרבות יהודים בעולם. 

ארץ רעשה אף שמים נטפו (במקומות מסוימים) מפני סערת הגיור ובתי הדין האלטרנטיביים. כמה הערות.

הדחיפות לגיור נובעת משתי סיבות ‘רשמיות’ עיקריות, (אני מדגיש את המילה ‘רשמיות’):

א. ייהוד המדינה, דאגה לבעיה הדמוגרפית.

ב. דאגה לחשש התבוללות.

הניסיון ‘לייהד’ את המדינה כפתרון ל’בעיה’ הדמוגרפית הוא מלכתחילה ניסיון רע. ראשית כל, הוא פשוט עושה צחוק מהיהדות ומבכר על פניה לאומיות גזעית במובנה הזול ביותר. שנית, ליהדות מעולם לא הייתה בעיה עם ‘גר תושב’, עם ‘אורחים’, עם זרים, כאשר הם מקבלים את חוקי המדינה.

שלישית, זה מתמיד את הזיהוי המעוות של ‘יהודים’ עם ‘אזרחי מדינת ישראל’,

רביעית, זה הופך את המדינה לערך בפני עצמו, יסוד הפשיזם.

וחמישית, ישנה כאן הבחנה שהיא ממש גזענית בין ‘זרים’ ל’זרים’ (בין רוסים לפלסטינים למשל) רק על סמך אהדתם למדינה, והפיכת העיקרון הזה לערך. זה שיבוש, סילוף והרס היהדות.

הדאגה להתבוללות היא חסרת כל משמעות. האיסור ‘לא תתחתן בם’ הוא כדי שלא נלמד ממעשיהם. ההתבוללות היא לא הנישואין עם לא יהודיים אלא איבוד היהדות עצמה, והאיסור להינשא עם גוי הוא כדי שלא להתבולל. זה לא שאסור להתבולל כדי שלא להינשא עם גוי אלא האיסור להינשא עם גוי הוא כדי שלא להתבולל.

כיום הפכו את היוצרות, הפכו סיבה למסובב. הבעיה האמיתית כיום היא אחרת לחלוטין: היהודים מבוּללים ועומדים, העובדה שהם יתחתנו או לא יתחתנו עם גויים אין לה כמעט כל משמעות, ועל כל פנים בוודאי לא משמעות מכוננת כזאת. המלחמה שלנו בהתבוללות לא צריכה להיעשות על ידי גיור שרק מפורר את רוחניותו של העם ומכניס את ההתבוללות פנימה, אלא על ידי קירוב אנשים ליהדות והחזרת כבודה האבוד של היהדות הנכחדת והולכת.

אין שום טעם לגייר קטינים ו’לזַכּוֹתם’ להיות יהודים. נכון ש’זכין לאדם שלא בפניו’, וכולנו למדנו את סוגיית גר קטן, אבל צריך גם לחשוב מתי לזַכּוֹת ומתי אין טעם ב’זכייה’ הזאת. צריך גם לחשוב האם ה’זכות’ הזאת היא אכן ‘זכות’, בזמן שאנו רק מכניסים אותם לפלונטר רוחני ולא להתעלות רוחנית. צריך לחשוב האם הניסיון הטכני מאוד להיצמד למילים הוא משמעותי. אם ככל הנראה הילדים הללו לא ימשיכו לשמור מצוות, האם יש טעם להיתמם ולעקוף את ההלכה במרמה לטובת סיבות חיצוניות תפלות?

עכשיו אל העיקרון. אנחנו סתם מדברים. לפני הכל אנחנו צריכים להבין בכלל מה זה גיור ומה משמעות המושג בימינו? לראשונה בהיסטוריה אנו נמצאים בתקופה בה יש משבר אמיתי של מושג הגיור,

המשבר נובע מן העובדה שהעם היהודי כיום לא מאופיין על ידי תורתו.

המושג המסורתי של גיור מבטא פעולה של הצטרפות לעם היהודי, לא הצטרפות לדת היהודית. היהדות ההיסטורית מעולם לא הייתה דת, היא הייתה עם, אולם המאפיין של העם הזה היה סגנון ואורח החיים התורני שלו. התורה הייתה מבחינתו נתון, לא בחירה. נתון אזרחי. בעקבות החילון קרה לעם היהודי משבר גדול, היהדות הופרדה מהיהודים, מהעם היהודי. הסגנון היהודי הפך לנפרד מהעם היהודי, נוצרה הבחנה מסוכנת ורעה בין דת ללאום.

כיום אנשים חושבים שאלו שני מושגים שונים, ושבהיסטוריה היהודית הם ‘חיו ביחד’, ולכן שואלים ‘מה עדיף על מה’, אלוהייך אלוהיי או עמך עמי? השאלות הללו הן שאלות מאכזבות. היהדות מעולם לא הכירה בסוג של לאומיות גזעית ככל הגויים, אבל היא גם מעולם לא הכירה ‘דת’ במובנה כ’כת’ המקיימת פרקטיקות ואמונות שונות.

השאלה ‘האם אתה דתי’? היא שנואת נפשה של היהדות.

החוק היהודי היה החוק של העם היהודי בדיוק כמו שהחוק של מדינת ישראל הוא החוק שלה. החברה בישראל לא מתחלקת ל’מקיימי חוק’ ול’מפרי חוק’. מפרי חוק פשוט נכנסים לכלא. החלוקה הזאת היא אבן התנגחות ביהדות והמשבר היהודי הגדול של מאתיים השנים האחרונות. היהדות לא הייתה ‘צירוף’ של דת ולאום, אלא היא הייתה פשוט עם שהחוק שלו היה ההלכה והאמונה שלו הייתה האמונה היהודית. והיו, כמו בכל עם, גם עבריינים. ההפרדה של ההלכה ל’דת’ היא עוול. עוול.

כאשר ההלכה אומרת שגר הבא להתגייר שואלים אותו ‘מה ראית’ ו’מודיעים לו מצוות מתן שכרן ועונשן’, בסה”כ מספרים לו מה הפירוש להצטרף ליהדות. ‘קיבל? מקבלין אותו!’. קיבל, היינו, הסכים.

אם הוא הוא שמע מה היא באמת היהדות ובכל זאת הוא רוצה להתגייר, מקבלים אותו.

בעקבות ההפרדה בין דת ללאום אנשים מבינים את הסוגיא הזאת אחרת לחלוטין; קיבל, היינו קיבל על עצמו את המצוות, קיבל על עצמו להיות דתי. זה סילוף המושג של גירות. גיור זה לא אומר להצטרף לדת היהודית אלא להצטרף לעם היהודי. פעם להצטרף לעם היהודי זה היה אומר לקבל את כל המנגנונים שלו, כיום, לדאבוננו, ההלכה כבר אינה המנגנון של העם היהודי הריאלי.

ובכל זאת ‘מגיירים’. וצריכים להיות כנים: בכדי להצטרף למדינת ישראל אין כאן גיור אלא התאזרחות, להצטרף לדת היהודית אין זה גיור אלא הטבלה, להצטרף לרגשות הלאומיים היהודיים הכלליים לא צריכים להתגייר, אפשר להזדהות, וכדי להיות בשותפות גורל בעקבות גנטיקה יהודית, אז צריך פשוט גנטיקה יהודית. יש פתרון לכך כיום? לא. ומקסימום, לאלוהים פתרונים.

אבל מה נותר לנו כיתומים? נותרה לנו ההלכה והדאגה לה. נכון שהעם היהודי כבר לא קיים במובנו ההיסטורי אבל נשארנו עם ד’ אמות של הלכה, תורה ומצוות, אמונה ויראת שמים. האם הגיור הסיטונאי מטיב עם הניסיון הזה לשמור על התורה? לא. ובשום פנים ואופן לא. ועל זה בדיוק אמרו חז”ל ‘קשים גרים לישראל כספחת’. בכדי לשמור על התורה צריך קודם להראות רצינות ורצון אמיתי לשמור עליה, הניסיון ‘לעשות כאילו’ ולשחק עם מושגים של ‘בדיעבד’ זה רק לעשות צחוק.

מה פשר מושג הגיור הלאומי הסיטונאי של ימינו? הוא פשוט מאוד. צירוף אזרחים למדינת ישראל בתואנה של גיור. ולכן מסרסים את כל המושג של גיור. מדברים על ‘אהבת ישראל’. (מישהו הכחיש אהבת ישראל? אבל מה זה קשור לגיור? ואולי גם נחלל שבת כדי ‘לעשות אהבת ישראל’ עם כמה שיותר רפורמים וחילוניים שזה בנפשם! יש דין שצריך שיהיו הרבה יהודים כדי לאהוב הרבה יהודים? אלא מאי? חוסר אהבת גויים יש כאן…).

מדברים על ‘זרע ישראל’. כאילו התכלית היא שיהיו כאן כמה שיותר אנשים שיקראו בשם ‘יהודי’ ויהיו כאן אזרחים ושהרבנות תחתן אותם. ולמה באמת לא מחתנים אותם כאן כגויים? אתמהה… (בעיה ‘דמוגרפית’ כמובן. קדוש יאמר לה). אזרחות ישראלית עממית פופולרית, מה הבעיה? שמדינת ישראל תקבע את הקריטריונים שלה. אבל מה שכל כך מגוחך הוא העובדה שהקריטריון העכשווי שאותם קובעים אוכלי נבלות וטריפות הוא שבכדי להצטרף לקלאב שלהם יש צורך לשמור שבת, אם לא, אז החוצה! ואת כל זה הם משדרים בטלוויזיה בשבת!

מסרסים לנו את הרוח היהודית כשמדברים על ‘קרבנות’ מדומים. חיילי צה”ל ‘שמקריבים’ את נפשם כדי ‘להתקרב’ ליהדות. אהה! מי שמחזיק רובה הוא בהכרח גם מי שדואג ומאוד מוטרד מאיסור הבערה בשבת!? אהיה פחות ציני: מי שמסכן את חייו כדי לשמור על חיינו, האזרחים הישראליים, הוא בהכרח מישהו שמעוניין גם לשמור על טהרת המשפחה וכשרות!? אלא מאי? התשובה היא שכיום להיות יהודי זה לא לחיות חיים יהודיים אלא פשוט להיות אזרח ישראלי. ה’ערך’ שלנו הוא להיות יהודיים, שייכים לגזע היהודי, שייכים לעם שעבר את השואה ולעם הישראלי שמכיר במדינה. והנה, כאן בדיוק הבעיה!

היינו הרבה פחות מוטרדים אם הדת לא הייתה מעוגנת בחוק המדינה. אם ליהדות היו חיים משלה. אבל כיום, בגלל הפזיזות של אנשים המעוניינים לעגן בכוח אלמנטים דתיים במדינה מחשש מדומה של ‘התבוללות’, היהדות הופכת להיות ‘בעיה’ קולקטיבית ציבורית. אבן נגף לכולם. ושמה הרע יוצא לה למרחקים. טוב היינו עושים אם מלכתחילה לא היינו מעניקים מונופול של הרבנות על שאלת האזרחות. טוב היינו עושים אם אזרח ישראלי שאינו רוצה לחיות בדרך התורה יכול היה לעשות זאת בראש שקט. יכול להיות שהייתה לו גם הזדמנות להכיר את היהדות קצת יותר טוב, כי הוא היה רואה אותה אולי בעין יפה יותר, (אם הוא לא ירש אנטישמיות אנטי דתית עקרונית).

אבל היהדות המודרנית של ימינו, ‘המאירה פנים’ לכל אזרח, הופכת להיות מטרד ליהדות ולישראלים גם יחד. היא מכניסה ליהדות אלמנטים שרק מסרסים ומבוללים אותה מבפנים מחד, ומחייבת ישראלים רגילים להתחכך חיכוך לא נעים עם מוסדות היהדות הרשמית מאידך.

ובקיצור, זה לא ‘מודרני’ ולא ‘נאור’ ‘להקל’ בגיור. (הו! כמה קלישאות!). קולא בגיור היא חומרא בפשיזם. היא לא חומרא באהבת ישראל, היא חומרא באהבת הגנטיקה הקדושה של היהודי ובשנאת הגנטיקה הבזויה של הגוי. חומרא באהבת ישראל פירושה להחמיר בנתינת כבוד לאחרים, ופירושה להחמיר על כבוד התורה וכבוד ההלכה. ובעיקר, פירושה הוא לא להפוך את היהדות שלנו למשהו גזעי, אתני ולאומני. היהדות שווה הרבה יותר מזה! (אגב, יש גם חומרא לאהוב כל אדם שנברא בצלם, בר מינן…).

אז, כן רבנות, לא רבנות, כן אלטרנטיבי, לא אלטרנטיבי. הכל סחור סחור מסביב לעניין. השאלה כאן היא לא ‘המונופול של הרבנות’, השאלה היא אם היהדות חשובה לנו או לא.

(וסליחה על הדם התוסס).

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה