היהדות הנאמנה | הנחמה שמצאתי בפונוביז’…

ישיבת פונוביז בני ברק

משה פרי-גן | בשנים האחרונות סוערת ישיבת פונוביז’ ממלחמה בין שני פלגים – האחד קיצוני והשני קיצוני יותר – פלג ה”מחבלים” ופלג ה”שונאים”.

שורש הסכסוך הינו כך, הרב כהנמן זצ”ל מגיע לארץ אחרי שואה איומה ומחליט לגיס הון ולבנות 14 מוסדות חינוך לזכר 14 מוסדות גדולים באירופה שנכחדו. ההצלחה מדהימה ותוך כשנתיים עומדים על תילם כל מוסדות פונוביץ ובהם ישיבת פונוביץ, וילקומיר, בתי אבות בני ברק ובית יעקב באשדוד. לפני פטירתו הוריש הרב לבנו את התורה – כל המוסדות ולחתנו את המלוכה – הקרקעות והכסף ומאז הם חלוקים בדעותיהם מהי מלוכה? המון כסף או שליטה בישיבות שגם היא שווה המון כסף מאמיני אחד מהם הם “השוינאים” ומאמיני השני הם “המחבלים”…. ומאז הם לא חיים באושר ועושר עד עצם היום הזה..

בין לבין משתלטת על הישיבה השקפתו של החזון איש (שאמנם לא כיוון לכך ואף שלח את סופרו לכתוב ספר נגד שיטותיהם האלימות של אנשי ירושלים) בספר אמונה ובטחון (פרק ג’) “יותר קשה להאמין בדיני ממונות כאשר הוא נאחז בסבך עם חברו, שכל צבא המידות מתוחות נגד חברו, ואיננו רואה חובה לעצמו, ויצרו מתגבר עליו להטותו לכל אפסים, לסמא עיניו, ולהאטם אזניו, ולישר בעיניו כל הדורים, או אז [בעקבות ההלכה] ייכנע לבבו להכיר משפט ולראות טריפה לעצמו, כאשר שם לילות כימים בחקור הדין ואיזון משפט בספרי המפרשים והפוסקים אשר התוו לנו את דרך התורה שבעל פה הרחבה מיני ים. היגיעה הזאת היא תריס בידו כנגד ההתחרות של בני אדם ואהבת החמס”

“ההרגל בדקדוק הדין נגד מידותיו הטבעיות ונגד נטיותיו בתולדתו מרגילים אותו לשום את שבט מושלים בכף התבונה ואת הרסן ביד השכל ומגבירים בלבו ההכרה התמידית להיכנע להרגש הפנימי ולמצפון האציל ומכשרתו להיות איש הרוח ומרחיקתו מן הגסות תכלית הריחוק” או בקיצור שאין הבדל בין התורה למוסר ואדרבה אין המוסר עומד בפני עצמו אלא נכפף לדעתה של תורה – ה”תלמיד חכם”

ספר זה והשקפתו חינכו ועיצבו את השקפת העולם החרדית מקום המדינה וייצרו דה פקטו את חבורת הלומדים – אליטה למדנית.

הסיפור קיבל תפנית כאשר הרב שך ביקש מתלמידיו מעל במת בנייני האומה “אין אלימות” בלי אלימות ויצר קרע שלא אוחה בתוך החברה החרדית שהורגלה לחשוב במונחים הלכתיים ולאו דווקא מוסריים. כך קריאתו של הרב שך זצ”ל אמנם יצרה מחוייבות מוחלטת לדעת תורה אבל רק באופן רגעי…

כן הסוסים יצאו מהאורווה וכאשר רעיון עליונות חבורת הלומדים הפך לאידיאולוגיית חבורת הלומדים ורוממה וקולסה בידי לבלרי חצר שקראו לאידאולוגיה “השקפה היהדות הנאמנה” שעליה יש למסור את הנפש ניתנה החרב לצעירי הצאן… אלו ואלו ישברו את עצמותיו של חבירו, השחתת המידות תהיה לנורמה מקודשת… ו”רבם דקרו” לא ימדד עוד במאזני מוסר וכבוד חכמים כי הרי בהצלת היהדות הנאמנה עסקינן…

וכך יקיץ הקץ על מפעל חייהם של החזון אי”ש והרב שך זצ”ל
כך יקיץ הקץ על אידאולוגיה המפרידה בין חיים של תורה לתורת חיים…

כך תצטרף ההשקפה החרדית לאחיותיה מנוחתן עדן ההשקפה הפרושית, הבייתוסית, השבתאית וכו’…
“וכבר היו ר”ג, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי יהושע, ורבי עקיבא עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים. התחילו הן בוכין ור”ע מצחק. אמרו לו: “מפני מה אתה מצחק?” אמר להם: “מפני מה אתם בוכים?” אמרו לו: “מקום שכתוב בו: “והזר הקרב יומת”, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה!?” אמר להן: “לכך אני מצחק, דכתיב “ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן יברכיהו” וכי מה ענין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, וזכריה במקדש שני, אלא תלה הכתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב “לכן בגללכם ציון שדה תחרש [וגו’]” בזכריה כתיב “עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים” עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה, עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת”. בלשון הזה אמרו לו: “עקיבא ניחמתנו עקיבא ניחמתנו”. (מכות כד. )

היום אני מצחק…

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

מעניין מאוד

פרופ’ עומר מואב: “עדיף שהחרדים לא יתגייסו. שילכו לעבוד”.

עדיף שהחרדים לא יתגייסו פרופ’ עומר מואב: “עדיף שהחרדים לא יתגייסו. שילכו לעבוד”. צפו בסרטון… המשך לקרוא פרופ’ עומר מואב: “עדיף שהחרדים לא יתגייסו. שילכו לעבוד”.

כתיבת תגובה