החטא ועונשו? || מדינת ישראל התיקון לחטא המרגלים.

ביכורי ענביםשלמה בן לולו | יש רבים שנוקטים בגישה כי המלכות הנוכחית היא מלכות הערב רב שתמלוך בישראל 70 שנה אחריה תגיע מלכות משיח צדקנו. וכמו ש”מתנבאים” רבנים לאחרונה היא תקרוס לקראת שנת השבעים. וכל מי שחולם שהמציאות הזאת הנוכחית תמשיך לנצח אינו אלא טועה. אולם נראה לי שיש להם מחלוקת עם הרב עוזיאל ועם ענקי רוח רבים וטובים, הסוברים, שהקמת המדינה היא האתחלתא דגאולה ותחילת תיקון חטא המרגלים – אגב פרשת השבוע…
אם חומה היא
הנה לפניכם תקציר מאמרו של מרן הרב עוזיאל זצ”ל שהתפרסם בעיתונות על גאולת הנצח, הקאת הארץ והצרות עק
ב תיקון חטא המרגלים המדבר בפני עצמו, וכל כך אקטואלי לדיאלוגים שמועלים לאחרונה במחנינו. 
(המאמר פורסם בעקבות גזירת הבריטים שלא לאפשר ליהודים לרכוש קרקעות בחלק גדול מאדמות ארץ – ישראל – “חוק הקרקעות”.)

א. אחרי ימי הסערה שהתחוללה בארץ ישראל ובגולה לרגל פרסום חוק הקרקעות, האומר לגזול מאיתנו את הזכות להתנחל בארצנו, הגיעו ימי חשבון הנפש ומתעוררת השאלה: מה עלינו לעשות בהווה ובעתיד הקרוב?

ב. לאמיתו של דבר עצם הגזירה כבר נגזרה לפני כשנה. אלא שכל הזמן חשבנו “הואיל ואדחי – אדחי” (הואיל ונדחתה הגזירה אולי כבר לא תתבצע). אני כשלעצמי מחזיק כל הזמן בדעה, שגזירה זו לא תתקיים מפני שהיא בניגוד לכל ייעודינו הא-לוהיים, ואין כל ספק שעוד נשב בטח ושאנן בארצנו ואין מחריד.

ג. אין צורך לחזור ולהדגיש, שכל הגזירה הקשה הזאת (שהיהודים אינם יכולים לרכוש קרקעות בארץ ישראל) איננה לטובת המוני הערבים (ההדגשה במקור, מ.א.) וממילא אין לה זכות קיום והיא עבידא דבטלה. (עשויה להתבטל. ההסבר לכך במאמר הבא: “ארץ הקודש לעם קדוש” משום שהארץ תקיא אותם כמו שבדורנו הארץ תקיא כל מי שיפגע בה).

ד. מידה כנגד מידה בעם ישראל*.
ואם לא הבינונו את רמזי הגאולה ופיגרנו ברכישת הקרקע וגאולתה מידי זרים על כן קיבלנו את המהלומה הנוראה הזאת. ואולם אין להתייאש, אלא אדרבה, עלינו להתאמץ התאמצות כבירה ועלינו ללכת בדרכי ירמיה הנביא עפ”י צו ה’. כפי שהטיב להסביר חברי הרב הראשי שליט”א (הרב הרצוג זצ”ל) במאמרו: “והארץ אזכור”.

ה. הצרות בדורנו – סיום תיקון חטא המרגלים*.
עלינו להקריב קרבנות גדולים, בנפש וברכוש, כדי לתקן את חטא הדורות (חטא המרגלים) והשם יתברך יהיה בעזרתנו כדי שנגיע אל הגאולה השלימה.

1. אין יותר חורבן שלישי בארץ ישראל*.
2. חוזרים לתקופת האבות – “קניין אדמה” ולא להרהר….*

ו. כי גדולה ההזנחה שהזנחנו את האפשרויות שניתנו לנו בתקופה האחרונה.
ואם כניסתנו הראשונה לארץ היתה על ידי כיבוש.
והשנייה בבחינת נדבה על ידי כורש מלך פרס.
הרי כניסתם של האבות לארצנו היתה על ידי קניין כל שעל אדמה ולא הרהרו אחרי מידות של הקב”ה.
וכך כנראה גם דרכה של הגאולה האחרונה שאין אחריה שיעבוד.

(ירחון “ההד”, אדר ב’, ניסן ת”ש, אפריל-מאי 1940).

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה