החברה החרדית || ושורשיה האידיאולוגיים – כן או לא.

המלחמה על "כבוד המת", מתחם גולובנציק בית שמש. צילום יעקב לדרמן.
המלחמה על “כבוד המת”, מתחם גולובנציק בית שמש. צילום יעקב לדרמן.

אודי הרשלר | אלופי ומיודעי אהרן רוז, פרסם לפני מספר ימים מאמר מקיף ארוך ומאלף אודות החברה החרדית ושורשיה האידיאולוגיים – כן או לא, מאפיינה התרבותיים, סוציולוגיים וכו’. כאשר באומץ ראוי לציון, התעלה ר’ אהרן על הנטייה הטבעית להגן ולבצר את תפיסות וקונספציות מחשבה שבהם החזקת מתישהו בעבר, ובמסע מחודש של ביקורת והתבוננות בגופם של דברים ובפשרם הפנומנולוגי, הצליח אהרן לגבש ולחלץ מעצמו תפיסה חדשה רעננה ומעודכנת, אשר מאירה באור אחר לחלוטין את החברה החרדית ואורחותיה.

והפה שהתיר ויצא בעת ההיא בכתב אפולוגטי נרחב ומנומק להפליא, הוא הוא שאוסר עכשיו בכתב הלקאה וקטגוריה חריפה על החרדים ואורחותיהם, כשהוא שולל מהם כל מטא-אידיאולוגיה ומשנה רעיונית סדורה, ובאחת הם נעשים על ידו כעדר קולקטיבי הנע אחרי זנבו, ומתקיים בזכות מנגנון תרבותי אנכרוניסטי וארכאי, המחזיק (ומתחזק) את בני השבט באמצעים ונורמות שבטיות שאין להם דבר וחצי דבר עם אידיאולוגיה של אמת, ובוודאי שלא עם מחשבה רעיונית קוהרנטית וממשית.

ואכן, כמעשהו בראשון בטוב טעם ודעת, כך מעשהו בשני. כך שלבטח כשם שקיבל שכר על הדרישה ההיא, כך יקבל שכר ואף כפליים לתושייה, על הפרישה והדרישה המחודשת במאמרו הנוכחי. וכבר נפסקה הלכה כי תפוס לשון אחרון על זה הראשון. ודו”ק.

אך לגופם של דברים, אחרי מילות הקילוס והכתרים הראויים להיקשר לו לראשו, לא יכולתי שלא להביע את דעתי הצנועה בסוגיה רבתי זו. כי דומני שהאמת עודנה רחוקה מהאופן שבו הציג אהרן את הדברים במאמרו, ובמקום שבו גופי תורה שכאלו עולים על המדוכה, אין חולקין כבוד אף לא למלומד מדופלם ורב פעלים שכמותו.

והאמנם כי באמת קטונתי מלהיכנס בנבכי עובייה של קורה נכבדה זו, וכפי שר’ אהרן חברנו כבר הטיב לתת לנו הצצה להקשר האקדמאי – מחקרי של נושא זה, מיטב החוקרים והוגי הדעות שייגעו את מוחם בניסיון להתחקות אחר סוד התנהגותה של החברה החרדית, והאם וכמה מדובר בחברה שבאמת מצליחה לממש באורחותיה איזשהו אתוס יהודי קדמוני ואותנטי, או שמא מדובר במן הכלאה ואוסף של דפוסי התנהגות שחלקם לפחות (בוודאי אלו הסוציולוגיים הייחודיים להם), אינם אלא אוסף של תגובות תרבותיות – חברתיות אפולוגטיות למצבים תרבותיים נתונים שהחברה החרדית נאלצה להתעמת למולם (כמו ההשכלה, מודרנה, ציונות ועוד). או כפי שניסחתי זאת פעם;

החברה החרדית כשמה כן היא, סך כל חרדותיה.

אך דומני שמשהו מאוד עקרוני אישתמוטיה הימנו ממיודענו ר’ אהרן, כי ראוי באמת לתהות ולאמת,

באומרנו ‘חברה אידיאולוגית’ למה כוונתנו ?
הדימוי הראשון שלבטח עולה בדעת רבים מעמנו, הוא משהו כדוגמת החברה החלוצית אי שם בקיבוץ עמק יזרעאלי בראשית המאה עשרים, גברים צעירים מיוזעים ועתירי שרירים מפזזים במחול הורה לצד בחורות יפות צמה, צעירים שאך זה עתה זנחו את עולמם ומשפחתם באירופה הרחוקה ועלו ארצה לייבש ביצות ולהפריח את שממת ארץ ישראל. ואכן, בחברה שכזו האידיאולוגיה היא ללא ספק כוח מניע *אקטיבי* בפעולות ובדפוסי ההתנהגות הסוציולוגיים – תרבותיים. ואם נשווה את החברה החרדית לאותו מודל מסוים, ברי הדבר כי החברה החרדית רחוקה שנות אור מלתאום לכך, אך זאת לאו דווקא לאור אותן תופעות עליהן מצביע ר’ אהרן במאמרו הנ”ל, אלא בראש ובראשונה לאור כך שפשוט החברה החרדית *בהגדרתה* אינה חברה יוצרת ופעילה מבחינה אידיאולוגית ואינה באמת שואפת להגשים ולממש איזה שהם ערכים גדולים ותפיסות עולם נשגבות.

חרדים בישראל
אשריהם שמוסרים את חייהם על הקדושה. צילום – יעקב לדרמן.

אך כאן בדיוק נעוץ העניין כולו, החברה החרדית היא *פאסיבית* מבחינה אידיאולוגית, לא באשר היותה צוענית ומנוונת, אלא אדרבה היא *פאסיבית אידיאולוגית כאידיאולוגיה*. היינו, זאת היא גופא האידיאולוגיה החרדית, להישאר פאסיביים עד כמה שניתן בכל הנוגע לעולמם הערכי – תרבותי, תוך כדי שקידה מתמדת על *שימור* הקיים והנחלתו כמות שהוא – מהדורות עברו אל דורות העתיד. שימור בדייקא, ולא יצירה ופיתוח.

לטעמה של החברה החרדית, לית לה מגרמה ולא כלום. אין היא רואה את עצמה אלא כשלוחי דרחמנא ומשק כנפי ההיסטוריה היהודית, ששמוה בדיוק בנקודה שבה היא נמצאת, וזאת על מנת לשמר ולהנציח את אותה ‘קפסולה’ תרבותית – דתית – ואף סוציולוגית באופן הבטוח והמוגן ביותר. זאת תמצית משנתה האידיאולוגית. האידיאולוגיה של השימור הפאסיבי. הסכנות האורבות לשימורה של אותה אותנטיות משתנות והולכות מדור לדור ומתקופה לתקופה, במאתיים השנים האחרונות הם פשטו ולבשו צורה במקצבי (ופערי) זמן חסרי תקדים; ההשכלה, הציונות, השואה, ועד בואכה לתקופתנו זו, בדמות האינטרנט וחופש המידע, אינדיווידואליזם, פמניזם ועוד.

לכל איום אופי וקווי מתאר משלו, וממילא גם תגובת ההתגוננות וההתבצרות בהתאם. אך למעלה מכך, החברה החרדית ניחנה בחושים יוצאים מגדר הרגיל – כמעט הייתי אומר, ביולוגיים, לזהות היכן טמונה בעדם הסכנה האמתית לשימורם האותנטי, ובמן תכונה גופנית שכזו לייצר כמעט מיניה וביה את מנגונני החיסון וההתמודדות עם אותה הסכנה המתרגשת ובאה על ראשם. אז נכון, שבלא מעט מקרים זה נראה עלוב משהו וכמלחמת מאסף חסרת סיכוי של אמת, אך לפחות לעת עתה, במבחן התוצאה הם עדיין מוכיחים שהם יודעים לעשות יפה את עבודתם ולעמוד בהצלחה – גם אם יחסית, במשימתם זו.

לפני שנים ישבתי לשיחה עם אחד מה(פסיאודו)אידיאולוגיים החרדים הנודעים, מתוך שלל ההבלים שהוא היגג שם עצמו לדעת באוזניי, נחקק בזכרוני המשל שהוא נשא על החברה החרדית, ודווקא בו מצאתי דבר של טעם;
אנחנו מחלקת השימור בעירייה, אמר האיש. כולם בונים ומפתחים מסביב, אך אנחנו תפקידנו לוודא שלא פוגעים במבנים התובעים שימור. אז שיבנו כולם ושיהיה להם לבריאות, אנחנו נשמור באדיקות ונוודא שהבניה של האחרים לא פוגעת בעושר העבר ובאפשרות הנחלתו לעתיד. שוין, ע”כ דבריו.

קחו לדוג’ את נושא ה’צניעות’ עליו מצביע אהרן במאמרו. יפה ובצדק טוען אהרן כי כמעט ואין לנושא זה דבר וחצי דבר עם מסורת ההלכה הקלאסית, אך מה שאהרן פחות הבין הוא שנושא הצניעות הוא כמעט נשמת אפו של המבנה הפטריארכלי של החברה החרדית, אשר אין שכמותו לאפשר את השימור המבני – היררכי של החברה הזאת. מיצובה של האישה במקום שהנו בהגדרה פאסיבי ונטפל (‘נשים במאי קא זכיין וכו’), מאפשר לקיים את החברה במתכונתה המסורתית ואף ההלכתית. ערכי היסוד הן הדתיים והתרבותיים גם יחד יצוקים על אדני החשיבה הגברית ומאפיינה (עד כי היא לעיתים גובלת במיזוגיניות מובהקת), וברור שערעור על מרכיב כה ראשיתי, עלול מבחינתם לשמוט את הקרקע מתחת לתכליתם האידיאולוגית – שימור והמשכיות (וברור כי סכנה שבכגון דא לא ארבה לפתחם עד לפני כמה עשורים. להזכירכם, נשים קיבלו זכות הצבעה בארה”ב אך בשנות העשרים של המאה הקודמת).

נער הייתי וגם זקנתי, ושבעתי מלוא כריסי דרשות חוצבי להבות (מפיהם ומפי כתבם גם יחד) של השקפה טהורה וכו’, ודומני שלא יהיה זאת רחוק מן האמת לזהות את יסוד אידיאולוגי זה כמוטיב היותר בולט ורווח במשנתם ההשקפתית של אבות החברה החרדית במאה עשרים, אם זה ‘החפץ חיים’, החזו”א, ובוודאי שהרב שך, שלא הפסיק לגולל ולעלות על נס את המודל של היהודי ההוא בעיירה החוזר לביתו בליל שבת, הנרות הדולקים והמפה הלבנה, האישה והילדים וכל היתר. ואם אהרן מדבר על החברה הליטאית, כדאי שילך לו אצל ה’מכתבים והמאמרים’. הדברים חוזרים ומפורשים שם כמעט בכל צורה והטיית לשון אפשרית.

אז נכון, אפשר בהחלט לערער ולהרהר בקול, עד כמה ניתן למתוח קו בין דמותם של אברהם אבינו, משה רבינו, רבי עקיבא, רס”ג, והרב שטיינמן, אך עדיין לפחות לטעמם והשקפתם, ישנו איזשהו חוט של אתוס היסטורי שנמתח בין כל אלו, ובמין רצף של מסורה שעובר ונמשך מדור לדור. וכן, לטעמם אין עיצה ואין תבונה בידי מי שחפץ לתחזק ולשמר את אותו אתוס ואותנטיות יהודית, מלבד אותה פאסיביות אידיאולוגית מובהקת. שב ואל תעשה עדיף שבעתיים. או את”ל, חדש אסור מן התורה, לא באשר יש בו כשלעצמו משהו פסול, אלא בעצם היותו חדש. היינו, תופעה של אידיאולוגיה אקטיבית.

שבע ברכות והבדלה באסטון קאפיטשניץ
שבע ברכות והבדלה באסטון קאפיטשניץ. צילום יעקב לדרמן

ואם דווקא חשקה נפשכם למצוא שורש וענף הגותי לתפיסה אידיאולוגית זו, דומני שבמשנתו של הפילוסוף הצרפתי לואי אלתוסר תוכלו למצוא זאת. זה האחרון טוען שבעיקרון זאת גם ראשיתה ותכליתה של כל אידיאולוגיה באשר היא, שימור עצמי של הממסד, כמן מנגנון הזהה לעולם החי. לטעמו של אלתוסר לחברה אין באמת שלד מרכזי אחד המניע אותה להתנהג כך ולא אחרת, ותהיה אשר תהיה האידיאולוגיה החרוטה לה במצחה. אלתוסר לוקח את פרויד ומחיל אותה על מרקס, היינו, הופך את מושג החברה (במובנה המרכסיסטי) למן איזשהו סובייקט נעלם שכזה, הפועל מתוך מגוון מניעים נסתרים וקמאיים (לצד גלויים ופורמליים) רצופי מתחים וסתירות, הפועלים עליה באופנים שונים, לצד איזונים וסומבלימציות, המייצרים את המוצר המוגמר שנקראת חברה, או את”ל ‘אידיאולוגיה’.

קטונתי מלבוא ולנתח פה את מושג ה’אידיאולוגיה’ בהקשריו השונים, אך דומני שגם אם משנתו של אלתוסר הנ”ל דחויה מפני הלכתא בתרייתא, היא בוודאי ראויה להיקרא באור מיוחד בבואנו לדבר על ה’אידיאולוגיה של החברה החרדית’. ובוודאי כדאי הוא אותו צרפתי זכור לטוב, לסמוך עליו בשעת דחק רעיונית שכזו.

ותתפלאו, אבל קיצרתי. האמינו לי, שהדברים המופיעים כאן – גם אם נראים כאריכות מופלגת, אינם אלא מעט המכיל את המרובה.

 

חוצץ

לנושא בהרחבה

תגובת אהרן רוז לנאמר – הדברים כאן נוגעים לגופי תורה. מהי אידיאולוגיה וכוחה הגדול שמכאן חשוב לנו לוודא האם היא קיימת בחרדיות אם לאוו? וכדי לענות על כך צריך לשוב ולשנות, וראשית אתן הלייק על הלשון הרבנית הראויה לתוכן ולכותבם.

אודי הרשלר – מניח שקראת עד הסוף לפני שהגעת למסקנתך זו הנחרצת, כך שבוודאי שמגיע לך ח”ח על המאמץ והתנצלות על ההטרחה.
אך בפעם הבאה, אל תטרח. באמת שזה לא מגיע לך.

אהרן רוז – אחרי ההכנה הראויה, הנה הנחת המוצא למאמרי היא שאידיאולוגיה היא כוח עצום ורב. בביטויה הפוליטי, היא מעניקה לאנשים השקפה עולם שלמה על כוח וכלכלה. מארגנת להם את ההיסטוריה עד כה לכדי הסבר על ההווה ומטילה חזון למימוש בהווה, מכאן הביטוי “חי בסרט” הנאמר בזלזול כלפי אידיאולוגים שכן הם אכן חיים את ההיסטוריה כסוג של סרט ותמונות המקושרות אחת לשניה.

בביטויה הפחות יותר, אידיאולוגיה לא פוליטית, היא גם נוטה לשכנע אליטות של נבחרים בתמונה העולם שלה ולהמריצם לפעולה. נקח את “מורה נבוכים”, שעל פניו אינו פילוסופיה פוליטית, ששינה את היהדות ללא היכר. ואפילו מתנגדיו לא יכלו להמשיך כתמול שלשום אלא ליצור (או לחדש) את הקבלה המיסטית.

וגם בדורנו ראינו את המרקסיזם והפאשיזם ששטפו את העולם כולו בכוחם האידיאולוגי. הם העניקו לאליטות תמונה של הכוחות המרכזיים בחיים וחזון מבוסס היסטורי, עד כדי כך שתקופות מסויימות כל האינטלקטואליה המערבית הייתה קומוניסטית. שירות הביון הבריטי המפואר פשוט נוטרל לגמרי, כי ראשיו הפכו לקומוניסטים אידיאולוגים (תורגם עתה לעברית ספר חדש על קים פילבי, ותקחנו משם).

על כן טענתי, המשותפת לשני מאמרי, ששאלת “אידיאולוגיה או חברה” היא החשובה ביותר. ואי אפשר לברוח משאלה זו דרך מילים כמו “פסיביות”. שכן השאלה תשוב ותופיע: פסיביות זו היא זהות צוענית-אינדיאנית-בדואית הרוצה לשרוד ותו לא, או שיש לה כוח פיתוי ושכנוע כפי שהיה לאידיאולגיות הגדולות?

וכך גם באשר לעצם השרידות, היא אינה יכולה לפטור מהשאלות העולות בהכרחיות לגבי תוכן השרידות ולגבי האמצעים הנדרשים לה.

בעיננו ראינו לאחרונה את החסידות הגדולה בישראל, שיש לה עבר מפואר של למדנות ומנהיגים דגולים, שהדרדרה לכדי מנגנון של חלוקת פסיכיאטרים בשם ערך השרידות.

כך גם ראינו כיצד החרדיות משנה פניה. אצל הליטאים, אסרו על העבודה ויצרו תרבות עוני ומחלוקת. ואצל החסידות האמורה, הגענו לכך שערך הקדושה מאיים על ערך המשפחה היהודי המסורתי.

וכן יש לך חסידויות שלמות שבראשן עומדים עמי ארצות גמורים, או תמהונים דוגמת זה מרחמסטריבקא. הלזה יקרא שרידות?

קיצור הדברים:
1, אי אפשר לברוח משאלת האידיאולגיה דרך מליצות וסגנון למדני.
2, שרידות ופסיביות מעלות שאלות קשות בתורן.

3, “בלי רלטביזם”, באם אי-אפשר להגן מבלי להזדקק לתועבת הרלטביזם וטומאת האנטי-רציונליות, אז נא להניח את הדברים על השלחן מבלי להצטעצע במילים. אי אפשר לכנות כל דבר מופרך כ”אידיאולוגיה”. עצם המושג דורש הגיון מסויים העשוי לדבר על אליטות.

אודי הרשלר – אנסה להסביר את דבריי, במאמרך שלך ידידי, טענת למעשה טענה דו צדדית, אשר לענ”ד עכ”פ, אינם בהכרח תלויים ונגזרים זה מזה. אתה אומר שהחרדיות הנה נטולת אידיאולוגיה סדורה ושיטתית, את הנחה זו אני נוטה לקבל. אך דעתך לא נחה בצד השלילה של המטבע, ואתה ממשיך ומסיע עצמך לכלל ההיסק הפוזיטיבי הבא;

‘החרדיות היא פארודיה על שגעונותיה הכה-מוכרים לנו של הישראליות: פולחן “אכלו לי, שתו לי” היוצר תלות באימא ממשלה ואבא עסקנים; מגזריות, שאינה רק אסון פוליטי אלא מעצבת בהדרגה אופי שבטי המנוגד למידות הטובות האזרחיות ההכרחיות במדינה ליברלית’.

ובמילים אחרות, אתה מאיר (מחשיך) את החרדיות כמן עדר שבטי/פרימיטיבי נטול כל הקשר ומגמה רעיונית, שדפוסי ההתנהגות הנורמטיביים שלו אינם אלא אוסף אקראי של דפוסי פעולה, המושפעים בעיקר מגחמות של מנהיגים וקוניוקטורה פוליטית. במאמרך אף נתת מספר דוגמאות לכך, לאחת מהן התייחסתי בתגובתי (סוגיית הצניעות), העלית גם את עניין הגיוס, והדרת הנשים. בהקשר לעניין ההדרה למשל, אתה קובע שם בעוד אחת מקביעותיך הנחרצות כי;

‘לא האידאולוגיה יוצרת את תופעת ההדרה, אלא הסוציולוגיה המגזרית. מה שמקדם אותנו לשלב הבא: הלוגיקה הקהילתית והאנטי-אינדיבידואלית של החיים החרדיים בכלל והחיים החסידיים בפרט’.

וכאן באתי אנוכי הצעיר, ונסיתי להציע קריאה אחרת. וכן, אתה רשאי לראות זאת כמן ‘פלגינן’ שכזה שעשיתי בין צד השלילה לצד החיוב שדבריך. אני לחלוטין דוחה את האפשרות שאותם דפוסי התנהגות שאתה מדבר עליהם הנם תוצאה של ‘סוציולוגיה מגזרית’. לטעמי ישנו מכנה משותף בכל אותן תופעות; הדרת הנשים, הגיוס לצה”ל, צניעות, ולא פחות מכך אותו ‘אנטי אינדיווידואליזם’ קיצוני הרווח בקהילה החרדית, כל אלו יסודן במן תת מודע קולקטיבי שכזה הפועל על החברה החרדית (המושג ‘תת מודע חברתי’ מתחבר להבאתו של לואי אלתוסר בדבריי), אשר מזהים בתופעות הללו ככאלו אשר עלולות לגרום לאיזשהו ‘חידוש’ בתוך המתכונת המסוימת והמונוליטית של היהודיות כפי שהיא נתפסת ומונצחת בהשקפה החרדית. לפי ההשקפה הזאת יש ב’חידוש’ אלמנט מובהק של סטייה וערעור שאחריתו מי ישורנו.

אז אולי אני רלטיביסיט, מצטעצע במטאפורות וקלישאות, אך אני באמת ובתמים מאמין במה שאני אומר, וביודעי קאמינא. כי מה לעשות, כל ימיי גדלתי בין החרדים ונושאי דגלה ההשקפתי, ואך מתוך מקום כה עמוק ואינטימי אני יכול לכתוב את הדברים בנחרצות שכזו. כך שגם אם גישה שכזו אינה עונה על ההגדרה ה’מדעית’ המדויקת של המונח ‘אידיאולוגיה’, היא בוודאי הרבה מעל ומעבר ל’צועניות’ פרימיטיבית בעלמא.

 

למאמר המלא של אהרן רוז באתר “מידה” החרדים: אידאולוגיה או שבטיות?

הציבור הישראלי נוטה לראות במגזר החרדי איום אידאולוגי עוצמתי, המונע מאנטי-ציונות ומאנטי דמוקרטיה • הימנעות מגיוס, הדרת נשים והשתתפות דלילה בשוק העבודה נתפסים כעקרונותיהם האידאליסטיים והמקוממים של החרדים • מבט מעמיק מגלה שאידאולוגיית ה”אנטי” רחוקה מאוד מהמגזר החרדי, ושהסיפור אחר לחלוטין

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות אודי הרשלר

אודי הרשלר
בוגר ישיבת פונובי'ז. בן 36. נשוי. מתגורר בירושלים. מנכ"ל חברת Humaney ומרצה לפילוסופיה יהודית ומחשבת ישראל.

מעניין מאוד

גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כמה הארות שלי בעניין “שלד רעיוני” למעוניינים. הרעיונות כתובים ממעוף הציפור; כל אחד מהם ראוי… המשך לקרוא גישושים ראשוניים לגבי שלד רעיוני לחרדיות המתחדשת

כתיבת תגובה