‘דרכי שלום’ שיקול פרגמטי טכני או הוראה ערכית ומוסרית

bird

מנחם נאבת | רבים מבינים את השיקול ההלכתי ‘מפני דרכי שלום’ כשיקול פרגמטי טכני, כדי שלא יהיו מריבות בינינו לבין שכנינו, הגויים. להבנתי זאת טעות חמורה, המונח ההלכתי ‘דרכי שלום’ מבטא דווקא שיקול ערכי יסודי, עשייה של שלום, אמונה בדרך השלום עצמה, לא בשביל התוצאות שלה, אלא בשביל הדרך עצמה.

כך עולה גם מדברי הרמב”ם, (הלכות מלכים פרק י) שכתב: “אפילו העכו”ם ציוו חכמים לבקר חוליהם, ולקבור מתיהם עם מתי ישראל, ולפרנס ענייהם בכלל עניי ישראל, מפני דרכי שלום, הרי נאמר טוב ה’ לכל ורחמיו על כל מעשיו, ונאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”. דהיינו, המושג של דרכי שלום הוא מצד “ורחמיו על כל מעשיו”, ומצד “וכל נתיבותיה שלום”, עניינים שהם לחלוטין לא פרגמטיים אלא תכלית מצד עצמם. והשיקול הזה מתקשר עם המושג הכללי של ‘דרכי שלום’, דהיינו עם הפסוק ‘דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום’ שבכמה מקומות עושים בו שימוש לתיאור ערכי התורה עצמה.

כך צריך להבין כל דבר שבו נאמר משום דרכי שלום, כמו השבת אבידה לגוי ומתנות עניים וקבורתם וכו’, שהרעיון הוא שעל אף שהשבת אבידה לעכו”ם נאסרה משום שיש בה החזקת הרשעים, אבל מכל מקום יש ערך אחר של דרכי שלום,

ממילא יש לשקול בכל דבר האם מה שנוכח כאן יותר הוא החזקת הרשעים או דרכי שלום. דרכי שלום היינו להתנהג באנושיות עם כל אדם באשר הוא, גם אם הוא לא ‘אחיך’, וגם אם הוא עובד עבודה זרה, כיוון שיש בכך התנהגות טובה, הומנית ומכבדת.

לטעמי, כך יש להבין גם את המושג ההלכתי ‘משום איבה’, שהוא בוודאי נשמע מאוד פרגמטי, אבל הרעיון העומד מאחוריו הוא הערך היהודי של מניעת איבה בין אדם לאדם, ושבכל פעם שאנו יכולים למנוע מתח ומריבה, ובכל פעם שאנו יכולים לגרום לאהבה בין בני אדם, אנו מצווים לעשות כן.

“דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”. זאת הוראה ערכית ומוסרית, הנחיה לדרך התורה עצמה, לא רק שיקול פרגמטי. חשוב לחדד זאת.

 

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

פתחנו את שנת 2018 בידיעה והבנה כי יותר קרוב לוודאי שזוהי הולכת להיות שנת בחירות… המשך לקרוא ראיון נשכני עם היו”ר משה פייגלין || יש לי ‘זהות’ 2018

כתיבת תגובה