גדולי הדור || למה הם שותקים.

הרב_שטיינמן ראש הישיבה
אינני רוצה לדבר עליכם, אלא עמכם.

מכתב לגדולי הדור

שלום עליכם הרב אהרון לייב שטיינמן והרב חיים קנייבסקי, שלומכון יסגא!

אחדשה”ט כמשפט לאוהבי שמו, באתי בשורות אלו לשיח את אשר על ליבי, כי כבד הוא מאד.

יהודי פשוט הנני, אם כי במחשבה שניה תואר אצולה זה יהלום היטב את אבי ולהבחל”ח את סבי לפניו, לא אותי. אשר על כן אוותר עם התואר יהודי לצורך מכתב זה.

משחר ילדותי חינך אותנו אבי חזור ושנן כי: “אין מדברים על רבנים”, אשר על כן – בכל הדרת הנימוס הראוי

אינני רוצה לדבר עליכם, אלא עמכם.

כאמור יהודי הנני, אך זאת למודעי כי יהודי חסר קשרים אנוכי, מה גם שנקל לי להתבטא בכתב מאשר בעל פה, ולפיכך אני מניח מכתב זה ברשות הרבים שמא ואולי יגיע מכתב זה לידכם, ואקבל תשובה מניחה את הדעת מידכם עצמם.

ולעניין גופו: אתמול בבוקר טרף נפשו בכפו יהודי אומלל מרכסים. הטענה הרווחת שהסיבה לכך היא, מכיוון שבתו לא נתקבלה למוסד החינוכי בית יעקב בעיירה רכסים. הבה נניח – בזהירות המתבקשת – שלא זו הייתה הסיבה האמיתית למעשה, אך גם אם לא הגיע יהודי להחלטה כזו מסיבה זו, עדיין האפשרות הקלושה שיתכן דבר שכזה מזעזעת כל מי שלב אדם בקרבו, עד השיתין.

וכאן שאלתי: איה הנהגתכם?

איך יתכן ששנה אחר שנה נוצר מצב בו בנות נותרות ללא מסגרת לימודית, ערכית, חינוכית, ואין תגובה חריפה מצד מנהיגי הדור? האם מצב זה טוב יותר מהמצב מחמתו נסגרה אם הישיבות, וולוז’ין? (הישיבה נסגרה בעקבות אי הסכמתו של ראש הישיבה הנצי”ב מוולוז’ין, להיענות לדרישת הממשלה הרוסית להכניס לימודי חול של שעה אחת ביום).

חככתי בדעתי מהן הסיבות האפשריות לשאלה זו, אפרוט אותן כאן כרוכלא, ואבקש סליחה מכת”ר אם חלק מהן קשות המה, אך חסד תעשו עם יהודי תוהה…

א. יודעים אתם מכל אשר נעשה, ומסכימים עם מצב זה.
לא יתכן. הדבר עומד בסתירה מוחלטת ל – “ואהבת לרעך כמוך” “לא תעמוד על דם רעך”, ברי לי שדקדוק במצוות שבין אדם לחברו נר לרגלכם הוא.

ב. הורתם כמה וכמה פעמים, אך אין שומעים בקולכם מנהלי המוסדות.
ובכן, הרי ישנם אלפים ורבבות שכן שומעים. מדוע לא הורתם שאיש לא ישלח את בנו ובתו למוסדות החינוך, עד אשר לא יוותר ילד אחד שמעוניין בחינוך כזה, מחוץ לכותלי מוסד חינוכי? הרי אל מול לחץ המוני שכזה לא יוכל עמוד שום מנהל / חבר וועד הורים – ערל לב…

ג. אינכם מודעים כלל למתרחש. או: מקבלים מידע מסולף מהסובבים אתכם.
אם הגענו למצב נורא שכזה, לא נותר אלא לקרוע קריעה ולישב על הארץ ולקונן, כי גלה כבוד מישראל. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. האם שם אנו? האם “אוי לו לדור שאתם פרנסיו שאי אתם יודעים בצערן של ישראל”? איך ניתן במצב שכזה לחנך לאמונת חכמים, לא את ילדינו, אותנו עצמנו? אנה אנו באים אם עיוור הקב”ה את המשכוכית?

האם ישנה מסקנה נוספת אותה לא העליתי על דעתי? מוצא אחר לסבך דלתות מסקנות אלו, שמכל אחת מהן דמותכם יוצאת חסרה? אינשי אמרי: אל תיגעו במשיחי – אלו אתם גדולי הדור ומנהיגיו. אבל דווקא משום שאתם הנכם כאלו, איככה אוכל שלא לשאול שאלה נוקבת זו אתכם – הסמל והמופת לכל מידה טובה ונכונה, הדוגמה לאצילות, להקרבה? ומילא אני,

האם הציבור כולו אינו זכאי לקבל מפיכם תשובה לכאבו זה?

אין אדם היכול לתבוע מכם – בשל גילכם המופלג – להיות כשמואל הנביא עליו נאמר: “והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה”, אולם הנהגה איננה יכולה להיות נרפית. הוראתו של הקב”ה ליהושע המצוטטת בסנהדרין, ברור מיללה:

“אמר לו משה ליהושע אתה והזקנים שבדור עמהם אמר לו הקב”ה טול מקל והך על קודקודם…”

אייכם?

אליהו עזריאל

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

אז נסעתי לאומן. אני, ליטאי בן ליטאים, באומן. והרי הרשמים שלי. 1. הרבה אומנ’ים יש,… המשך לקרוא ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

כתיבת תגובה