בני ברק || 11 מליון שקל הושקעו בהנגשה ברחבי העיר.

הנגשת מקסימום אתרים ציבוריים.
מפגש עבודה מקצועי להנגשת מקסימום אתרים ציבוריים.

200 תחנות אוטובוסים, דרכי גישה לגינות הציבוריות בעיר, מתקני שעשועים בחמש גינות, ובתהליכי הנגשה ארבעה מתקנים נוספים, עשרות מעברי חציה, והוספו חניות נכים בחלקי העיר השונים כבר הונגשו לרווחת האוכלוסיות עם המוגבליות והמשתמשים בכיסאות גלגלים, ומוגבלי הליכה, ליקויי ראיה ועיוורים, ליקויי שמיעה וחרשים, מוגבלים קוגניטיבית, נפשית וכן אנשים קשישים ואנשים עם צרכים מיוחדים. ובימים אלו מתבצעות עבודות מאסביות להנגשת החוף הנפרד בהרצליה, לרווחת בעלי המוגבלויות והצרכים מיוחדים.

מהנדס אגף החינוך בעירייה אינג’ שמואל כהן-צדק מסר כי עד כה הושקעו 11 מליון ₪ בהנגשת מוסדות חינוך בבתי-ספר ובגני-ילדים, הותקנו רמפות, מעליות, שירותי נכים, וכיתות עבור ילדים לקויי שמיעה וראיה ועוד.

מאת: בני גוטמן, יום שני, 18 במאי 2015, 23:29

“עיריית בני ברק פועלת בתחומי הנגישות, לא רק במסגרת שבוע הנגישות או חודש הנגישות, שכן  “ואהבת לרעך כמוך” זהו כלל גדול בתורה ובכל ימות השנה, ועל כן יש להניף את דגל הנגישות בכל זמן”- כך ציין הרב חנוך זייברט, במפגש מקצועי בנושאי הנגישות,  שהתקיים באולם הישיבות של העירייה, במעמד מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים; מהנדס שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצית בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות; הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ויו”ר ועדת הגישות העירונית, עו”ד רות דיין- מדר, ממונה נגישות במרכז השלטון המקומי, אישי ציבור ומתנדבים ובני משפחותיהם.

כדי לקדם כללית את תחום הנגישות, הוקמה, לפי הצעת הרב חנוך זייברט, ראש העיר, ועדת נגישות עירונית בראשותו של הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה וראש האגף לתשתיות ולפיתוח. בועדה חברים גם הרב יהודה מרמורשטיין, נציג רה”ע בועדה; הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח;  אינג’ אלכס בליאצקי, מהנדס ומנהל מח’ תחזוקה באגף לתשתיות ולפיתוח; גב’ מלכה לב, מנהלת מח’ חופש מידע ורכזת נגישות עירונית; אדריכלית רות מוזס, מנהלת מח’ תכניות בניין עיר באגף ההנדסה; גב’ ציפורה אורלנציק, מנהלת מח’ תחבורה; עו”ס יעל יצחקי, רכזת המחלקה לעבודה קהילתית ועו”ס חיה שלף, עובדת קהילתית ורכזת “קהילה נגישה”. הועדה פועלת בקביעות בתיאום עם משרדי החינוך והרווחה, פעילי “קהילה נגישה”.

מר אחיה קמארה, נציב שוויון הזכויות במשרד המשפטים, שהינו שותף בתהליך חקיקת חוק השוויון והקים וניהל בעבר את ארגון “בקול” לאנשים עם ליקויי שמיעה ומתחרשים, הדגיש, כי, כיום, חיים בישראל כמליון וחצי אנשים עם מוגבלויות מסוגים שונים, ומשום כך מטרת ביקורו בעירייה היא לשמוע את התקדמות העירייה ביישום החוק ותקנותיו, שכן שירותי נגישות אינם עוסקים רק בצד הפיזי, אלא גם בהנגשות של מידע ומתן שירות מותאם, ובהתאם לחוק, הרשויות אמורות ליישמו עד שנת 21′, כל שנה באחוז מסויים ובהיקף מתוכנן, כשתפקיד רכז הנגישות בעיריות הוא לתכלל את כל העבודה ולדאוג לביצוען ולאכיפתן של תקנות החוק.

הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ויו”ר ועדת הנגישות הציג בפני המשתתפים, באמצעות מצגת מרשימה, את הישגי הועדה ומאמציה לשיפור איכות החיים של האוכלוסיות המיוחדות והעמקת המודעות הציבורית לצרכיהן, ובמסגרת זו גם הוכנה תכנית אב מקצועית ע”י מומחה שמפרטת את המקומות, השירותים והמבנים שעליהם חלות תקנות החוק. כדי לקדם  את המודעות הציבורית לתחום, הפעילה העירייה, לא מכבר, יריד, בהשתתפות כל עמותות החסד העובדים עם אוכלוסיות מגוונות במתן מגוון שירותים.

הרב חנוך זיידמן, מנהל אגף תשתיות ופיתוח ציין כי עד כה הונגשו 200 תחנות אוטובוסים, הונגשו דרכי גישה לגינות ציבוריות, הותקנו מתקני שעשועים נגישים בחמש גינות, ובתהליכי התקנה – ארבעה מתקנים נוספים, הונגשו מעברי חציה, נוספו חניות נכים באזורים שונים של העיר, ובימים אלו מתבצעות עבודות הנגשת החוף הנפרד בהרצליה, המתופעל בשיתוף עיריות בני ברק והרצליה.

אינג’ שמואל כהן-צדק, מהנדס אגף החינוך של העירייה סקר את פעילויות האגף בתחומי נגישות, ובהן השקעה של 11 מליון ₪ בהנגשת מוסדות חינוך בבתי-ספר ובגני-ילדים, בהתקנת רמפות, מעליות, שירותי נכים, כיתות עבור ילדים לקויי שמיעה וראיה ועוד.

הרב אליהו קוריץ, מנהל מח’ הבריאות העירונית מסר על השקעות העירייה בהנגשת תחנות לבריאות המשפחה, בהרחבת כניסותיהן, הרחבת דלתות חדרי טיפול, הגדלת חדרי ההמתנה, בניית שירותים תקניים, ולקראת השנה הקרובה יותקנו מכשירי STEP HEAR בעבור לקויי ראיה ומכשירי LOOP HEAR בעבור לקויי שמיעה.

עו”ס רינה ציכטינגר, סגנית מנהלת האגף העירוני לשירותים חברתיים פירטה את פעילויות האגף לצרכי האוכלוסיות המיוחדות באמצעות דיור מוגן, תעסוקה, פעילויות שילוב לילדים, הקמת פורום תושבים בנושא אוטיזם “קהילה נגישה” ללקויי ראיה ועיוורון ושירות מרש”ל- מרכז רב שירותים לעיוורים וללקויי ראיה.

בחלקו השני של הטכס הענקת אות הוקרה למתנדבים מצטיינים בעמותות חסד בעיר, בעקבות הרעיון שהעלה הרב חנוך זייברט, ראש העיר ושילוב הטכס  בביקור בעירייה של נציגי משרד המשפטים ומרכז השלטון המקומי. בטכס חולקו התעודות למתנדבים על מסירותם והשקעתם הרבה בפעילויות  ההתנדבותיות, וכהבעת הוקרה  ואות ודוגמא לאחרים ללכת בעקבותיהם ולהשקיע במעשים נפלאים מסוגם:

מקבלי אות ראש העיר:

הרב דוד רוימי – מתנדב ב”שמעיה”, יוזם ופועל רבות וגדולות לניווט דרכם של בוגרי שמעיה ומהווה כתובת אישית ברוחב- לב עבורם.

הרב אליסף סגרא – מתנדב ב”שמעיה”, מדריך את בחורי שמעיה ביצירתיות ובמסירות, מתוך דאגה לשלבם בחברה, בצורה הטובה ביותר.

הרב משה לייפניקר– מתנדב  ב”עלה“, רוחץ את הילדים השוהים במעון, במסירות מירבית .

הרב אליעזר פישר– מתנדב  ב”עלה“, רוחץ את הילדים השוהים במעון, במסירות מירבית.

גב’ שושנה רייס – מתנדבת ב”עלה”, מאכילה בחיוך וברוחב לב את הילדים השוהים במעון.

הרב שמואל קסלר – מתנדב  ב”מסיל”ה” (להכנת ספרים בכתב ברייל לכבדי ראיה), מלווה במאור פנים מיוחד את קוראי מסיל”ה למעלה מ – 7 שנים, מגייס מתנדבים נוספים לפעילות זו.

הגב’ לאה גליס – מתנדבת  ב”מסיל”ה“, מלווה את פעילות מסיל”ה בהיבט המקצועי, באופן יעיל ומושלם. מעמדת את הספרים ומקדישה זמן עבודה יקר.

הגב’ מירי שולזינגר – מתנדבת  ב”מסיל”ה“, מלווה את פעילות מסיל”ה בהיבט המקצועי, באופן יעיל ומושלם. מעמדת את הספרים ומקדישה זמן עבודה יקר.

הרב ישראל הרשטיק – מתנדב ב”אהל שרה“, זמר ידוע המגיע בקביעות לשיר בשמחות בר מצוה של חניכי “אוהל שרה”.

הרב צבי פאלוך – מתנדב ב”רפואה וישועה”, אחראי על כל מערך ההסעות ההתנדבותיות במהלך היום- יום ,בטיולים ,מועדוניות וכו’. בכל יום שישי מסיע ילדים למלונית מירושלים לבני ברק.

הרב אפרים וינגוט – מתנדב ב”רפואה וישועה“, אחראי על המלונית  שנותנת מענה 365 יום בשנה להורים, בעיתות שמחה, או עצב, חלילה.

משה רושצקי – מתנדב ב”רפואה וישועה”, אחראי על גיוס המתנדבים למחנות המתקיימים מידי חודש בחודשו, ובמיוחד במחנות חג הפסח וסוכות ובקייטנות.

מר יורמן דוראל –מתנדב ב”עזרה למרפא”. כ- 20 שנה מגיע מר דוראל בשעה מאוד מוקדמת בבוקר, פותח את משרדי העמותה, מקשיב לכל הפונים ומשיב תשובות בנועם הליכותיו לכל הנזקקים.

הרב ישי הכהן לוינשטיין-, מתנדב ב”עזרה למרפא”. כ- 30 שנה מנהל את  מחלקת השאלת הציוד הרפואי- שיקומי במאור- פנים ובשמחה , עומד בקשר יומיומי הדוק עם הרב אלימלך פירר , יו”ר הארגון ונאמנו בכל תחום.

מר שלמה משה אגוזי-. מתנדב ב”עזרה למרפא“. כ- 15 שנה עוזר ותורם מניסיונו הרב בניהול אדמיניסטרטיבי של המשרד בשקט, בצנעה ובנועם הליכותיו.

מר שמואל וויס – מתנדב ב”עזרה למרפא” –  במועדונית כ- 32 שנה בבית המלאכה, עושה את כל התיקונים והשיפוצים, וכן בונה אביזרים בזריזות וביעילות רבה.

מר אברהם קנובל – מתנדב ב”עזרה למרפא–  במועדונית עושה תיקונים לנזקקים, מייעל, משפר ומנגיש את המקום למען הילדים השוהים בו.

ד”ר שרה שפיצר– מתנדבת ב”עזרה למרפא–  במועדונית, פסיכיאטרית בכירה, מדריכה ומלמדת את ההורים דרכי טיפול תרופתי ונפשי כדי להקל על ההתמודדות  עם הילדים.

גב’ אברהם רחל – מתנדבת ב”עזרה למרפא–  במועדונית, מטפלת רגשית מוסמכת, שעוסקת בחלק ההתנהגותי והרגשי של ההורים ביחסם לילדים.

הרב ישראל משה מאצנר – מתנדב ב”עזרה למרפא–  במועדונית, שוהה במקום בשבתות עם לינה מידי חודש בחודשו, בזמן שההורים צריכים לכך.

הרב נפתלי וינברגר   – מתנדב ב”רפואה וחיים” כ- 22 שנה. אחראי על חניכים מיוחדים ,עוזב את ביתו ומשפחתו אחת ל-3 שבועות, למען ילדים אלה.

והגב’ רחל וינברגר   – מתנדבת ב“רפואה וחיים” כ- 20 שנה. אחראית על ה”חניך המיוחד”. בהתנדבות מיוחדת מלווה את הילדים עם הצרכים המיוחדים אחת ל – 3 שבועות, אל מחוץ לביתם.

הרב שמואל כהנא– מתנדב ב”רפואה וחיים” שנים רבות, איש “הצלה” המגיע בשבתות, כדי לסייע ולהעניק עזרה רפואית לילדים הנזקקים.

הרבנית מרים לוי לרר –מתנדבת ב”שיח סוד”, מבססת מסגרות מקצועיות ומכבדות לבעלי צרכים מיוחדים מן המגזר החרדי. גב’ לוי לרר מגיעה בהתנדבות למסגרות הבוגרים של הארגון, מעבירה שיעור בפרשת שבוע ובאקטואליה, משוחחת עימם ומהווה עבורם אוזן קשבת למשאלותיהם.

הרב חיים יחיאל מנדל – מתנדב  “בעזר מציון”כ-8 שנים, מסיע חולים יום, יום, במשך כל השבוע לבתי חולים וחזרה.

גב’ גאולה רייסנר – מתנדבת  “בעזר מציון”, עוזרת ומלווה חולות במחלות קשות במשך שנים רבות, בכל העניינים הנצרכים לניהול החיים.

הרב צדקיהו כהן –מתנדב  “בעזר מציון” שנים רבות, מארגן ולומד שיעורי תורה עם החולים בבתיהם ובבתי חולים ומעודד את רוחם.

הטכס הסתיים בהבעת הוקרה למתנדבים המסורים ולעיריית בני ברק, על כל פעלה בתחומי הנגישות ובארגון הטכס למתנדבים, עם תכניות להרחבת מסגרות ההתנדבות והנגישות של כל הגורמים העוסקים בנושאים אלו.

 

בתמונה למעלה: מפגש עבודה מקצועי בנושא הנגישות באולם הישיבות של מועצת העיר בני ברק, במרכז האולם הרב חנוך זייברט, ראש העיר; הרב מיכאל קקון, חבר הנהלת העירייה ויו”ר ועדת הנגישות העירונית; מר אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים; מהנדס שמואל חיימוביץ, ממונה נגישות ארצית בנציבות שוויון לאנשים עם מוגבלויות.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין חדשות חרדים

מסובין חדשות חרדים

מסובין – חדשות חרדים. רשת חברתית חרדית ליצירת תוכן וסגנון חיים של חרדים בישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, על פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

הוצאת כל התחבורה הבינעירונית מרחובות העיר לתחנה מרכזית אחת בצפון בני-ברק ותחנה אחרת בדרך ליציאה… המשך לקרוא בני ברק מחפשת מוצא למצוקת התחבורה, עיר ובליבה פקק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *