בזכות נשים חרדיות || נגאלו ישראל

סדרת תכניות העוסקת בנשים בחברה החרדית בהנחיית ד”ר לי כהנר, המכון הישראלי לדמוקרטיה והמכללה האקדמית לחינוך אורנים. 

הסדרה מבקשת להציג את התהליכים ההיסטוריים שעומדים מאחורי בניית מעמדה של האישה החרדית במשפחה ובחברה, להתחקות על תהליכי הקמתו, ולעתים פירוקו, של התא המשפחתי החרדי; לערוך היכרות עם מערכת החינוך החרדית לבנות; להציג את כניסתן של נשים חרדיות להשכלה הגבוהה ולשוק העבודה; ולאפיין את תרבות הפנאי והטיפוח הנשי החרדי. הסדרה גם מבקשת לעסוק בתמורות ובשינויים שעוברים על החברה החרדית ועל נשות החברה החרדית בתוכה.

התכנית עוסקת בבניית מעמד האישה בחברה החרדית בין נקודת מבט היסטורית לעכשווית. במסגרתה נבקש לשאול מהם מאפייניו של המעמד הנשי שהתפתח בחרדיות טרום עלייתה לארץ לאחר מלחמת העולם השנייה? כיצד נבנתה מערכת החינוך החרדית לבנות ומה היו יעדיה עוד באירופה? כיצד נבנה תפקידה ומעמדה של האישה החרדית בארץ ישראל בראי ההיסטורי והעכשווי? בשאלות אלו נדון עם פרופ’ קימי קפלן, מהמחלקה לתולדות עם ישראל באוניברסיטת בר-אילן. פרופ’ קפלן הוא אחד החוקרים החשובים בחקר החברה החרדית, אשר הוציא מתחת ידיו ספרים ומאמרים רבים בנושא זה, ובהם: “חרדים ישראלים השתלבות בלא טמיעה?”, “בסוד השיח החרדי”, “מהישרדות להתבססות: תמורות בחקר החברה החרדית בישראל ובחִקרה”.

צפו בריאיון המלא (32:06 דק’)

יש שלל מיתוסים לגבי תפקידה ומעמדה של האישה החרדית במשפחה ובחברה. התכנית תעסוק בדימויָהּ של האישה החרדית, באופי התמודדותה עם מציאות החיים בחברה החרדית, בדפוסי יציאתהּ לעבודה, בדפוסי הפנאי שלה, במקומה ומעמדה בקרב מגוון החוגים החרדיים. את נקודת המבט הפנימית בנושאים הללו תציג גב’ רבקה פאלוך, יועצת אסטרטגית למגזר החרדי.

צפו בריאיון המלא (42:31 דק’)

החוג החרדי-ספרדי הוא אחת הקבוצות המורכבות ביותר בחברה החרדית. מהו המוצא ההיסטורי של קבוצה זו? כיצד היא מתחברת לחרדיות האשכנזית? מהם המאפיינים של נשות הקבוצה הספרדית חרדית – לבוש, ניהול הבית, יציאה לעבודה, קיום הלכות, מעמד וכוח פנימי? על הקבוצה החרדית-ספרדית ועל קצת מהתשובות על השאלות הללו תדבר ד”ר ענת פלדמן מחלוצות המחקר בנושא תנועת ש”ס ומרצה בקמפוס האקדמי אחווה.

צפו בריאיון המלא (24:36 דק’)

על רקע התפתחויות הנהגתיות, תרבותיות וכלכליות נראה כי בשולי החברה החרדית מתפתחות בעשור האחרון תתי-קבוצות נוספות, רלוונטיות ומשמעותיות, הדומות במהותן לחרדיוּת הנהוגה במקומות רבים בארצות הברית, בקנדה ובמדינות מערב אירופה. התכנית עוסקת בנשים מהקבוצה החרדית-מודרנית הבאות ממעמד הביניים החרדי. התפיסה המודרנית של קבוצות אלו אינה פוסחת גם על מעמד האישה: לימודים אקדמיים, משרה ייצוגית, קריירה משגשגת, רישיון נהיגה ומכונית צמודה, ירידה בשיעור הילודה, בילוי נשי ומודעות גבוהה לטיפוח עצמי. על נשות מעמד הביניים החרדי תספר העיתונאיתגב’ ריקי רט.

צפו בריאיון המלא (29:19 דק’)

למערכת חינוך בחברה מסתגרת יש משמעות מיוחדת, שכן היא משמשת מעין מכשיר הגנה מפני חדירת ערכים זרים. הקהילה החרדית מקיימת ומנהלת מערכת חינוך נבדלת, עצמאית וייחודית. כמעט כל חוג באוכלוסייה החרדית מקיים מוסדות חינוך משלו. מציאות זו הופכת את המערכת הזו למורכבת מאוד גם מהבחינה הפנים-חרדית. התכנית תעסוק במערכת החינוך החרדית לבנות, במבנה שלה, במורכבותה ובמערכת הערכים שאותה היא מבקשת להקנות לבנות. על מערכת החינוך החרדית לבנות יספר מר בצלאל כהן, מנהל בהקמה של “בית חינוך ישיבתי”, האגודה לקידום החינוך.

צפו בריאיון המלא (49:53 דק’)

מאמצים רבים משקיעה החברה החרדית כדי לבטל את האישי, את האינטימי ואת הרומנטי בתהליך מציאת בן הזוג. כך לשיטתה תהיה הדרך נקייה רעיונית מהממד המיני, והמפגש בין המינים לבניית התא המשפחתי העתידי יתבסס על יסודות נוספים או אחרים. בחלקה הראשון תעסוק התכנית בבניית התא המשפחתי החרדי, במאפייניו של תהליך השידוכים ובבחירת בן הזוג בחברה החרדית. בחלקה השני יוצג תהליך מוכר ורווח פחות, והוא פירוק התא המשפחתי וחוויית הגירושין בחברה החרדית, תוך כדי התמקדות בנקודת המבט הנשית. על סוגיות אלו תספר ד”ר ענת בארט, שכתבה את עבודת הדוקטור שלה בנושא גירושים בחברה החרדית, מחקר שפורסם בשנת 2012.

צפו בריאיון המלא (31:43 דק’)

בהמשך לפרק שעסק בחוויית הקמתו ופירוקו של התא המשפחתי בחברה החרדית, תעסוק תכנית זו בהגדרת תפקידן של הטוענות הרבניות מול בית הדין, מול המשפחה והחברה, מול הלקוח ובינן לבין עצמן. במסגרת זו יידונו הגדרת תפקידה של הטוענת הרבנית, תהליך הכשרתה, החידוש הנשי שבלימודי הטוענות, הארגונים השונים הקיימים והצגת התמודדותן של הטוענות הרבניות במספר מעגלים. על תפקידן של הטוענות הרבניות תספר עו”ד ורדית רוזנבלום, טוענת רבנית ועמיתה במכון מנדל.

צפו בריאיון המלא (19:13 דק’)

החל בסוף שנות התשעים נעשו ניסיונות ראשונים לשלב סטודנטיות  וסטודנטים חרדים במסגרות ייעודיות באקדמיה. ניסיונות אלו קיבלו תמיכה רבה מהחלטת המועצה להשכלה גבוהה (מל”ג) להקים מכללה חרדית שתופעל על ידי עמותה חרדית, ושתכניה ומלאכת ההוראה בה יהיו באחריות מוסד אקדמי מוכר.  החלטה זו הביאה בתוך שנים ספורות להקמת המכללה החרדית בבני ברק, המכללה החרדית בירושלים, השלוחה החרדית של מכללת קריית אונו ומוסדות נוספים שלומדים בהם כיום למעלה מ-7,000 סטודנטים חרדים. התכנית עוסקת במאפייני הכניסה להשכלה גבוהה בקרב נשים חרדיות, בשאלות מהם מקצועות הלימוד הרווחים, היכן לומדות הבנות החרדיות, מהם חסמי הכניסה להשכלה גבוה בקרב נשים חרדיות, כיצד הן תופסות את מסגרות ההשכלה הגבוהה (האם כדרך לפרנסת הבעל או כבמה לקריירה ולמימוש אישי), וכיצד תופסת החברה החרדית את כניסתן של הנשים לתוך המוסדות להשכלה. את מהפכת ההשכלה הגבוהה בקרב הנשים החרדיות  יציג מר אריאל דרעי, לשעבר מנכ”ל המכללה החרדית וכיום מנכ”ל תנועת “טוב” – התנועה החרדית-חברתית.

צפו בריאיון המלא (31:42 דק’)

התכנית הקודמת עסקה במאפייני ההשכלה האקדמית בקרב נשים חרדיות. תכנית זו תיקח אותנו צעד נוסף קדימה ותעסוק בהצטיינות נשים חרדיות במסגרות שונות ובחשיבות הצלחתן לבניית מעמד נשי חרדי חזק. בנושא זה נשוחח עם גב’ נעמי פרל, מנהלת תכנית להכשרת מוזיקאיות חרדיות במכללת לוינסקי, תכניות פיתוח מנהיגות בקהילה החרדית במכון מנדל למנהיגות חינוכית ותכנית “שלוחי ציבור” באוניברסיטה העברית בירושלים.

צפו בריאיון המלא (41:48 דק’)

בעשור האחרון אין כמעט גוף מחקרי או ממשלתי העוסק בחברה החרדית, שאינו מחפש אחר הפתרון לנושא התעסוקה במגזר החרדי. התכנית עוסקת בתעסוקת נשים בחברה החרדית, במוטיבציה שלהן ליציאה לעבודה, בחסמים בכניסה לשוק העבודה עבור הנשים ובדרכים לקידום נושא התעסוקה בקרב נשים בציבור החרדי. על כל אלו ועוד תספר גב’ אתי מלר, מנהלת תכניות חרדים בג’וינט ישראל – תב”ת (תנופה בתעסוקה).

צפו בריאיון המלא (28:37 דק’)

תופעת נשים ובני נוער הנמצאים במצוקה ובסיכון בשולי החברה אינה חדשה, ונכתב עליה בהיבט האקדמי בארץ ובעולם. תופעת נשים ונערות הנמצאות בסיכון “חותכת” מגזרים שונים: מעמדיים, תרבותיים, עדתיים, כלכליים וגאוגרפיים. התכנית עוסקת בכלים הקיימים בתוך החברה החרדית פנימה לטיפול בנשים ובנערות בסיכון, ומציגה את הגורמים ליצירת מצבי סיכון וניתוק בקרב נשים ונערות חרדיות, את דרכי התמודדותן של המשפחה ושל החברה ואת מסגרות הטיפול השונות שבנתה החברה החרדית עבור אותן נשים ונערות. בנושא זה יתארח באולפן עו”ד נוח קורמן, ראש עמותת “בת מלך”, ארגון סיוע לנשים במצוקה.

צפו בריאיון המלא (40:02 דק’)

קיימות לא מעט דעות קדומות לגבי הקשר, או ליתר דיוק היעדר הקשר, בין נשות המגזר החרדי לבין כל הנוגע ליופי, לאופנה ולטיפוח. ייתכן שהסיבה לכך היא השוני המובהק בין המרדף אחר המראה החיצוני לבין המושג “צניעות”. ואולם, דעות קדומות, כדרכן, מסתירות ברוב המקרים מציאות שונה לחלוטין. על רקע החידושים המוצעים כיום בשוק הקוסמטיקה והטיפוח, אין שום בעיה להיות יפה “כהלכה”. על מאפייני הלבוש והטיפוח ועל תרבות הפנאי, תספר גב’ שלהבת חסדיאל, עיתונאית ועורכת מגזין “פיין סטייליש”.

צפו בריאיון המלא (26:04 דק’)

בפרק הסיכום תתארח פרופ’ תמר אלאור, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. פרופ’ אלאור היא חוקרת חשובה בחקר המגדר בחברה החרדית וכתבה ספרים ומאמרים רבים בנושא. בין ספריה: “משכילות ובורות מעולמן של נשים חרדיות” ו”מקומות שמורים על מגדר ואתניות במחוזות הדת והתשובה”. פרק זה מעלה סוגיות מגדריות בחקר החברה החרדית סביב מחקריה של פרופ’ אלאור ומסכם יחד עמה את הנקודות העיקריות שעלו בתכניות.

צפו בריאיון המלא (56:50 דק’)

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

מיכל לשם || סוד עוצמתי לטוב ולרע שלמדתי מהמן הרשע

אישה שמאוד יקרה ניגשה אלי לפני תחילת הרצאה נוספת באותו הערב כשפניה נפולות ושאלה בפיה,… המשך לקרוא מיכל לשם || סוד עוצמתי לטוב ולרע שלמדתי מהמן הרשע

כתיבת תגובה