אינטגרציה חברתית || הפתרון, מערכת חינוך שיוונית וערכי.

לא אצלנו

כולנו מתעסקים בוועדות הקבלה למוסדות החינוך החרדים

אלחנן יונס | טור דעה – כיצד בונים מערכת חינוך שיוונית שאינה באה על חשבון החינוך הערכי ?

כולנו מאשימים את הסלקציה הגזענית

כולנו מוחים על הסלקציה החברתית

והפתרון שמוצע הוא בתי ספר אזוריים

בצעירותי למדתי בממ”ד יבנה בפ”ת
שהוקם אז כבית ספר שכונתי ב”כפר גנים” העירייה החליטה יחד עם משרד החינוך דאז .. ליצור אינטגרציה חברתית ולמנוע מבית הספר להפוך ל”בני טובים” מהעשירון העליון על פי צביון השכונה … לצורך כך הובאו מידי יום תלמידים בהסעות משכונת שעריה… שהייתה אז שכונת עוני ביחס לכפר גנים מובן כי המוצא העדתי היה שונה.. תושבי כפר גנים היו עשרים ואשכנזים ותושבי שעריה היו עניים וספרדים כמקובל במוסדות הממ”ד לכל דבר נמצא מוטיב דתי ומצוות היום הייתה לקרב את בני העניים….

אולי זו גזענות ואמירה קשה

אך יותר משהם למדו ממני אני למדתי מהם.. מושגים ושפה שבבית שלי לא דיברו עליהם…

אז כשמדברים על בית ספר אזורי שמקבל כל מי שגר בשכנות לו
יש סכנה רוחנית … האם אנו באמת מסכימים לה ? וכן אני מודע לכך שלו הייתה לי כיום ילדה בגילאים המדוברים בית יעקב לא היו מקבלים אותה כי אני ” חרדי עובד” …

מה הפתרון ? כיצד בונים מערכת חינוך שיוונית שאינה באה על חשבון החינוך הערכי ?

לי אין תשובה

בצלאל כהן, אלחנן – אני שמח מאוד על השאלה שלך, מפני שבדרך כלל אלו שמצדדים בשילוב מבקשים להתעלם מקולות שטוענים שיש במהלך סכנה רוחנית.

בסוף דבריך שאלת “כיצד בונים מערכת חינוך שיוונית שאינה באה על חשבון החינוך הערכי?”, ואני סבור שהתשובה היא שבאמת לא ניתן לעשות זאת.

יחד עם זאת, אני תומך לחלוטין בחינוך אזורי ואינטגרטיבי, למרות שהדבר כרוך במחיר של השפעה שלילית מסוימת.

חובתנו המוסרית ועולם הערכים שלנו, מחייב אותנו לעשות זאת גם במחיר הזה.

התנגשות בין ערכים שונים היא בהחלט דילמה שמחייבת הכרעה איזה ערך גובר על משנהו, ולי ברור שהערכים של “בין אדם לחברו” המחייבים יחס מכבד ושוויוני לאנשים שונים, גובר על הערכים של “בין אדם למקום” המצדיקים בידוד מקסימלי של ילדים מבית “טוב” מפני השפעות שליליות.

כמובן שבפועל תיתכן גם הכרעה שונה, במקרים שבהם מידת ההשפעה השלילית היא ברורה וגבוהה מדי, או כשיש חלופות טובות ראויות ומכובדות לאותן משפחות וכיו”ב. אבל ברמה העקרונית צריך לדעתי להבין ש

גם כשיש מחיר רוחני מסוים, עלינו לשלם אותו בשם מצוות “ואהבת לרעך כמוך”

ו”לא תונו איש את אחיו” ועוד מצוות רבות. עלינו לזכור שאם נעדיף את שמירת הרמה הרוחנית של ילדינו ותלמידינו על פני האכפתיות הדאגה האהבה והכבוד לשונים מאיתנו, באותה שעה ממש אמנם שמרנו על רמתם הרוחנית אבל פגענו בערכים של מצוות שבין אדם לחברו שאנו מבקשים להנחיל להם, ומי קבע מה חשוב יותר?

אני מבקש להביא שתי מעשיות מהגמרא במסכת בבא מציעא (פה,א) שהן בעיניי המקור החינוכי החשוב ביותר.

“איקלע רבי לאתריה דר’ אלעזר בר’ שמעון א”ל יש לו בן לאותו צדיק אמרו לו יש לו בן וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתייה אסמכיה ברבי ואשלמיה לר’ שמעון בן איסי בן לקוניא אחות דאמיה כל יומא הוה אמר לקרייתי אנא איזיל אמר ליה חכים עבדו יתך וגולתא דדהבא פרסו עלך ורבי קרו לך ואת אמרת לקרייתי אנא איזיל אמר ליה מומי עזובה דא כי גדל אתא יתיב במתיבתא דרבי שמעיה לקליה אמר הא קלא דמי לקליה דר’ אלעזר בר’ שמעון אמרו ליה בריה הוא קרי עליה (משלי יא, ל) פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם פרי צדיק עץ חיים זה ר’ יוסי בר’ אלעזר בר’ שמעון ולוקח נפשות חכם זה ר’ שמעון בן איסי בן לקוניא כי נח נפשיה אמטוהו למערתא דאבוה הוה הדרא לה עכנא למערתא אמר ליה עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביו לא פתחא להו כסבורים העם לומר שזה גדול מזה יצתה בת קול ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה

איקלע רבי לאתריה דר’ טרפון אמר להו יש לו בן לאותו צדיק שהיה מקפח את בניו אמרו לו בן אין לו בן בת יש לו וכל זונה שנשכרת בשנים שוכרתו בשמנה אתיוהו לקמיה אמר ליה אי הדרת בך יהיבנא לך ברתאי הדר ביה איכא דאמרי נסבה וגירשה איכא דאמרי לא נסבה כלל כדי שלא יאמרו בשביל זו חזר זה”

בשתי המעשיות הכניסו רבותינו התנאים לבית המדרש את העבריינים הגדולים ביותר, אלו שעשו את הונם מהעיסוק העתיק בעולם. אני מתאר לעצמי איזו זעקה גדולה הייתה קמה היום אם מישהו היה מעלה בדעתו להכניס אנשים כאלו לבית המדרש, והנה הפלא ופלא אותם עבריינים הפכו בעצמם לתנאים קדושי עליון.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

אז נסעתי לאומן. אני, ליטאי בן ליטאים, באומן. והרי הרשמים שלי. 1. הרבה אומנ’ים יש,… המשך לקרוא ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

כתיבת תגובה