אימא בישלה לשבת || תפילה שמכניסה קדושת שבת למאכלים

שבת קודש
רָאוּי שֶׁיֹּאמַר עַל כָּל פְּעֻלָּה שֶׁעוֹשֶׂה ”לִכְבוֹד שַׁבָּת קֹדֶשׁ“, וּבָזֶה שׁוֹרָה עָלָיו קְדוּשָׁה. וּמְרוּמָז בַּפָּסוּק ”וְהֵכִינוּ אֶת אָשֶׁר יָבִיאוּ“ (שמות טז, ה).
רבי יוסף חיים זיע“א בספר בן איש חי (פרשת לך לך) מביא שההכנות לשבת צריכות להיות במחשבה בדבור ובמעשה. וחלקי הדבור זה לא רק בקריאת שנים מקרא ואחד תרגום, אלא גם באמירת ”לכבוד שבת קודש“ על כל מה שעושה. ובזה חלה קדושה על אותם מאכלים שנעשו לכבוד שבת קודש. וכעין זה למדנו בזוהר הקדוש (פרשת תזריע דף נ, א), שהבונה בית צריך שיאמר בפיו שבונה בית זה לכבוד ה‘ יתברך, לעבוד בו את ה‘ יתברך ולשמור בו תורה ומצוות, ואז סיעתא דשמיא חלה עליו וה‘ יתברך מזמין עליו קדושה.

ומוסיף בזוהר הקדוש (שם), שהבונה בית בלי מחשבת קדושה שורה עליו רוח טומאה, ומי שגר בבית זה יוכל להנזק בנזק גוף או בנזק ממון, עי“ש דברים נפלאים. ונראה, שהאומר לכבוד שבת קודש, מקדש לא רק את האוכל, אלא גם הבית מתקדש יותר, כי בית זה מכינים בו דברים לכבוד שבת קודש, ודבור זה מוריד קדושה לכולם. ומרומז בתהילים (מה, ב) בפסוק ”אומר אני מעשי למלך“, שצריך לומר על כל דבר: זה לכבוד המלך, מלכו של עולם. ואז יורד עליו שפע מלמעלה ויש הצלחה במעשיו. ועיין זוהר הקדוש (פרשת צו לא:).

ומכאן גם למי שקונה בית, שלפני חתימת החוזה יאמר בפיו אני קונה בית זה או מגרש זה לכבוד ה‘ יתברך, כלומר בית שיתנהגו בו כפי הוראות התורה הקדושה בלבד. ואז הכל נעשה קדוש. ובפרט כשיעשו אחר כך חנוכת הבית ותקון הבית, בודאי שיצליחו.

ובסיפור היהודי הנודע על “יוסף מוקיר שבת” שהמסר העיקרי בו הוא השכר המגיע משמים לאלו המכבדים את השבת בכל מאודם ואף מעבר ליכולתם. מקורו במעשה המופיע בתלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קי”ט, עמוד א’. שימש כדוגמה וכסמל לכיבוד השבת והשכר המובטח למתענגים בה כמו יוסף שנעשה עשיר מופלג בזכות שכל מה שהיה קונה היה מוציא בפיו ואומר ”זה לכבוד שבת קודש“, עי“ש. ועיין בשלחן ערוך (סימן רפ) שגם חיי משפחה נעשים מסודרים בבית כזה, מקיים עוד מצווה של עונג שבת.
תפילה מרגשת במיוחד לפני התחלת בישולים ואפיה לכבוד שבת קודש
ריבונו של עולם,
הנני עומדת מוכנה ומזומנה להתחיל במלאכת הקדש, להכין בשר ודגים וכל מטעמים
לכבוד השבת הקדושה  (לכבוד יום טוב) לקיים מקרא שכתוב “והכינו את אשר יביאו”.
לכל טרחתי ובכל עמלי , אנא, משמיים שים נא את ברכתך. ובכל תבשיל ותבשיל , אנא,
משמיים פזר את התבלין ששמו שבת, שאי אפשר להשיגו בעולמינו עבור כל ממון שהוא,
רק על ידי שאשליך יהבי בתחינה לפניך, רבון העולם.
ובטרם אתחיל במלאכת כפי, אתן בידי פרוטה לצדקה, כאשר ציויתנו, “כי פתוח תפתח את ידך” .
ותן לי ריבוני, שמחה בלבי, ששוב מתקרבת שבת המלכה (שוב מתקרב חג ומועד)
שנתת לנו באהבה. ובאהבה ובחשק רב, בבריאות הגוף והנפש, אכין כל תבשיל ותבשיל.
ותשמרני ותנצרני ותסמכני , שלא תבוא שום תקלה על ידי, והכל יהיה כשר ומדקדק כאשר ציויתנו.
ואל יבהלוני רעיונות המאכלים, בשעה שאני עומדת ומתפללת לפניך מתוך הספר, אלא בשעה שאני מבשלת תהיינה שפתיי ממללות תפילה לפניך מתוך הלב.
מודה אני לפניך , על שנתת לנו בזה השבוע צרכי השבת (החג) ותתן לנו היום ובכל יום תמיד מידך המלאה,
הפתוחה , הקדושה (הגדושה) והרחבה ולא על ידי מתנת בשר ודם.
ויהיו נא מזונותי (המאכלים) אשר אני טורחת ועמלה לכבוד השבת (מועד) לרצון על מזבחך,
כאילו הקרבתים לפניך א-ל רחום וחנון, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה “כל זמן שבית המקדש היה קים, מזבח מכפר על ישראל, ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו”. ונאכל בשמחה כי כבר רצך.
ויהיו נא המאכלים אשר טרחתי ועמלתי לכבוד השבת (המועד) ערבים וטעימים ונעימים לפני
אישי, ובני ביתי ולפני כל המסובים על שולחננו מעמך בני ישראל כאשר ציויתנו
“ואהבת לרעך כמוך”.
ואוסיף לפניך תפילה, אלוקי, שיהיה כל האכל העולה על שולחננו מזכיר לפני, שהכל ממך, אב רחום וחנון,
מתנת חנם.ולא תעלה בלבי מחשבת פגול, המאוסה בעיניך, ולא הרהורי גאוה והתנשאות.
ונהיה אנחנו וצאצאינו לומדי תורתך לשמה, מוכשרים בדיני שולחן ערוך ודיני בישול בשבת ויום טוב
לפרטיהם ודקדוקיהם.
בכוונת לב תמים, נברך ונודה לשמך הגדול, הצור משלך אכלנו ושבענו ונהללך ונשבחך
בזמירות ותשבחות מעתה ועד עולם.
המפתח לזכות לקדושת שבת, הוא ההכנה של ערב שבת.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי

מסובין – מגזין האביב החרדי. רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים לייף סטייל חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה חרדית מתחדשת, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה ועוד. העולם החדש של החרדים החדשים.

מעניין מאוד

המטבח של יעל || לחמניות המבורגר רכות בטירוף

לחמניות המבורגר רכות בטירוף /יעל פריגן מה יצא לכם בסוף מתכון קל ל 16 יחידות… המשך לקרוא המטבח של יעל || לחמניות המבורגר רכות בטירוף

כתיבת תגובה