אומץ לחרדים || הרשימה המעודכנת של “אלף החטאים”

אומץ לחרדים לו הייתה עוד קצת שנאה

עשרת ימי תשובה נועדו כמובן, לחשבון נפש מעמיק ונוקב, על מנת שנפשפש במעשינו, נחפש את אשר עלינו לתקן, ועל מה עלינו לעשות תשובה. ואומנם מידי שנה בשנה, אני לוקח את ספר “שערי תשובה” ומגיע למצב שקוני יעיד עלי שלא אחטא עוד (עד הפעם הבאה)

אך השנה חשבתי בליבי, שיתכן וכל אותם עבירות וחטאים עליהם אני שב בתשובה, הם כבר “פסה” דברים לא עדכניים ולא רלוונטים,

יודעים אנו שבית המקדש נחרב בעוון “שנאת חינם” בגלל “גילוי עריות” “שפיכות דמים” ו”עבודה זרה” אך זה ודאי מיושן, וממה שאני שומע ורואה, יש סיבות הרבה יותר עדכניות לאי בואו של המשיח והגאולה, ויש אצבע מאשימה וברורה לגורמים הישירים לכל צרות העולם,

לטרור, לפיגועים, לתאונות הדרכים, למחלות ולטרגדיות שהורגות ללא רחם נער וזקן ומשפחות שלמות מאנ”ש.

אז כיצד אלבן את הסוגיה,

ומהם הדברים הספציפים עליהם עלי לעשות תשובה?!

יצאתי אל רחוב העיר, אל הפשקווילים העומדים בפרץ,
נכנסתי לבתי הכנסת לעיין בעלונים המתריעים על כל תופעה פסולה ואסורה.
ניגשתי אל העומדים בצמתים וזועקים בגרון ניחר את דבר הגיוואלד.

וכמובן קראתי את דבר ה’ המפורש, כפי שמובא בעיתוני הקודש המבשרים דבריו,
הרי הם עיתון “המזדעזעים”-הפלס.
עיתון ה”רק אני צודק”-יתד נאמן.
עיתון”רק אני קיים”-המודיע.
עיתון”גם לי מגיע”-המבשר.
וכמובן את ביטאונם של העדה המחרידה, ועלוני השכונות האירגונים, העמותות, הכנסים המעוררים, המזדעקים, הכואבים המושפלים, העומדים בפרץ…ועוד כהנה וכהנה, תורה בתפארתה ובאמיתותה ודומיה, שכמובן קיבלו את דבר השם איש מפי איש עד למתן תורה, ומשם הם יודעים בדיוק מה הבעיה שלנו ומה עלינו לעשות!

את הרשימה הזאת עשיתי בבת אחת בעת שהייתה לי השהות לכלות את זמני בהבלים אלו,

כמובן שבטוח אני, שיש חטאים שנעלמו מעיניי ומוזמנים אתם לצרפם לרשימה בתגובות, יחד עם צילומים ממקור המחאה…
המוצלחים ביותר יזכו לזיכוי הרבים מוחלט, ולהכלל ברשימה העדכנית ל”פאלאצעס” 2016 הבא עלינו לטובה…
כמובן, אין בסדר הדברים כנקיטת עמדה לגבי חומרתם, מה גם שבאמת איני יודע מה יותר חמור “אייפון” או “פאה” רח”ל,
הדברים לא נכתבו הלכה למעשה, אלה כדי לעורר את לב המעיין בלבד.
כל אחד יעשה שאילת חכם בנוגע לדברים.
ואילו הם:
-פאות שחץ וגאוה
-אייפון ודומיו
-חרד”קים
-שרות לאומי
-מקררים דיגיטלים
-לימודי ליבה בתלמודי תורה
-לימודי דרגה 2 לנשים
-לימודים אקדמאים לגברים
-קווי הנייעס האסורים
-מכון אחיה
-יד ושם
-שירת נשים
-חוף שרתון
-חיטוטי שכבי
-חניון קרתא
-צהרונים בפיקוח משרד החינוך
-גיוס בנות
-גידול חיות לא כשרות
-שעטנז בלבנים
-אופני שחץ להשכרה בירושלים
-ספורטק
-מד מים חשמלי
-תולעים בדגים
-שתית מים בתקופה האסורה
-ירקות מהבקעה בשנת השמיטה
-תירס שלא מיבול חול
-אכילת קטניות להכעיס בפסח
-ערכאות
-חומץ לשטיפת רצפות שאינו כשר
-חשמל האסור בשבת
-אגוזים בעשרת ימי תשובה
-רבני צוהר
-הקפאת בניה במוסדות החינוך
-החרבת בתי כנסיות
-הדרת חרדים מפארקים
-טלית שכולה תכלת
-וילונות שקופים
-בתי מלון
-אילת
-חוץ לארץ
-לימודים מעורבים בגיל הרך
-משחק כדורגל ביום כיפור
-האכלת חיות בשבת
-חמצן שאינו נקי מחידקים
-רמשים במים
-שימוש בטישו מעץ שנגדע בשבת
-מס על השטרימלים
-אי ניצול הזמן
-קיצוץ קצבאות הילדים והישיבות
-מוסדות לא מונגשים לנכים
-הכנסיה המורמונית
-רדיו חרדי
-שירי עגבים
-צפיה במשחקי כדורגל
-יד ושם
-בלוריות
-שעון יד
-לא תלבש
-ערבי שירה באיצטלה חרדית
-אנשים המקררים מקווה רותחת
-הטבלת כלים במקווה טהרה
-שילוט דיגיטלי בתחנות האוטבוס
-טיסת כוהנים מעל חולון
-מתחם גולבנציץ
-סרטים בטיסות
רעל עכברים ללא הכשר
-השפה העברית
-לימוד גמרא בהברה ישראלית
-הליכה לכותל שנכבש בידי זיידים
-נסיעה בכביש שש
-בנק לאומי
-הלואות מבנקים
-שמירת העיניים
-הוצאת זרע לבטלה
-מוזיקה שאינה לפי רוח היהדות
-איפור בשבת שדינו כצובע
-שער אוזנים באישה שאינו מכוסה
-מחשוף שאינו כהלכה
-חצאית שבישיבה מגלה את הנוף
-עליונית צמודה
-גרבים שלושים דנייר
-מופעים אור קוליים לנשים
-נשים שמוכרות לגברים
-כסף מהמדינה
-מצעדי תועבה
-מרידה באומות
-רצועות תפילין מפלאסטיעק
-מזוזות מזויפות
-שקיות מחוררות לכיסוי כוהנים
-דפי “שיימאס” המתגוללים בבזיון
-שטיינלזץ שוטנשטין וקהתי
-שם השם שלא בקדושה
-מניעת הריון
-פרסום בגדי הריון
-פרסום כיפת תאומים והמסתעף
-פרסום בדבר סרטן השד ומניעה
-תמונת נשים על אוטובוסים
-שער פזור
-בשר זבו
-שתית קוקה קולה בהכשר האסור
-תותים בלי טחינת התולעים
-פשע שוק
-מילקי האסור ע”י הרב אמנון
-פארק המים שפיים
-מכנסי כותנה
-נעלים בצבעי שחץ ולבן
-מכנסי כותנה
-כיפה בלי סרט
-חציית כביש לפי חוקי המדינה
-תשלומי מיסים למדינה הציונית
-שידוך מעורב לאשכנזי וספרדי
-קול באשה ערוה בג’י פי אס
-התמכרות למחשבון בפלפון כשר
-פרסומי שחץ בדואר ישראל
-אי הכרת המלג בלימודים בישיבה
-סגידה למדינה ולכוחי ועוצם ידי
-אמירת מי שברך לחיילי צה”ל
-אמירת מי שברך למדינת ישראל
-עמידה בצפירה לזכר חיילי צהל
-צפירה לזכר חללי השואה
-צפיה בזיקוקים ביום אידם
-אמירת וזאת התורה בלי האצבע
-עושה שלום לפני המתפלל
-סכך הנקשר בידי סודנים
-תפילת העמידה ללא כובע
-יומא דפגרא שלא כבן תוירה
-משקפים הדומה למלבושי הגויים
-לולב ללא קורה
-תפילין בחול המועד
-לולבי דרעי בהכשר ליצמן
-ערבות שאינם ערבי נחל ממש
-קיצוץ הזקן
-קיצוץ בנטיעות
-ספרי ילדים שאינם מאושרים
-מכשיר התואם כשר ללא חתימה
-תחנה ללא שבע קופות צדקה
-ילדות מעל גיל שלוש באופנים
-אברכים העמלים לפרנסתם רח”ל
-חוזרים בתשובה
-ביטול תורה באיכות
-הכשר רבנות
-מכונות גילוח אלקטריק
– דואודורנט ובשמים
-מקלחת בתשעת הימים
-מוזיקה ווקלית בתשעת הימים
-אורגן בחתונה בירושלים
-ניגוב ידים במכנסים
-סעודה שאינה מספקת
-חוסר בהכרת הטוב
-נשים ההולכות לרופאים זכרים
-רדיו
-ברכת המזון שלא מתוך ברכון
-מפגשי קירוב המרחקין קרובים
-פיתוח הגוף כתרבות יון
-הליכה לים ללא כיפה
-הורדת ידיים מתחת לחגורה
-מצה מטוגנת בפסח
-המזרחי
-חילונים בסמפוזיונים של קעמפים
-סאן דור
-ניקיון הרכבת בשבת
-סדרי ראש השנה של חבד
-הנחת תפילין לנשים
-נשים רפורמיות בכותל
-מראה
-ספא מעור שנעשה אבר מן החי
-הציונים
-הרחוב המפתה
-השקפות פסולות
-טהרת המשפחה
-סידור מלא
-מדבקות כשרות מזויפות
-רגלי בשר מעזה
-ארוחות טריפה בצבא
-מושב יד השמונה
-אבו כביר
-שער אמיתי שנראה נוכרי
-ציצית שנקשרו בידי נוכרי
-ספר תורה שנכתב בשבלונה
-ברכה שאינה צריכה
-שוקולד מחלב עכום
-אוכלי שפנים בתאבון להכעיס
-מוזיקה קלאסית שהלחין גרמני
-סעודה שאינה מפסקת
-קברניטי העיר אלעד
-קרוקס הנוחים בתשעה באב
-בימבה המרעישה בשבת
-ממשלת הזדון
-סנקציות פליליות
-ביזוי גדולי הדור
-היתר מכירה
-קביעת מוות שלא כהלכה
-גירוש יהודים
-איסור להדליק נרות חנוכה בבנין
-פוטו אלן
-חדרי אינטרנט מאושרים
-אוטובוסים מעורבים
-המשחן
-המתות חסד

עד כאן הרשימה החלקית והבלתי מעודכנת, לדבר ה’
הרי אתם מוזמנים להוסיף ולעורר בבחינת “כל המוסיף מוסיפים לו”

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי

מסובין – מגאזין לייפסטייל חרדי-ישראלי. רשת חברתית ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראל. חדשות היום. מבזקי חדשות, פוליטיקה, יהדות, דעות ופרשנויות, לימודים וקריירה, עבודות לחרדים, עסקים וכלכלה, נדל”ן, הייטק ואינטרנט, לייף סטייל חרדי, שירים חסידיים, צרכנות וקופונים, יחסים ומשפחה יזמויות ועוד. בעולמם של חרדים.

בדוק גם

ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

אז נסעתי לאומן. אני, ליטאי בן ליטאים, באומן. והרי הרשמים שלי. 1. הרבה אומנ’ים יש,… המשך לקרוא ש. בן שלום || חזר בשלום מאומן ועושה ‘חשבון נפש’

כתיבת תגובה