אבד צדיק מן הארץ || הרב יורם אברג’ל רבן של ישראל, מצדיקי הדור וענקי החסד.

רבן של ישראל, מצדיקי הדור וענקי החסד, קדוש ומקודש, ממקימי עולה של תורה בדורנו, מגדלור של תשובה בכל רחבי הארץ, ממנהיגי הדור איש האשכולות, רבינו הגדול הצדיק הרב יורם אברג’ל זצוק”ל אשר החזיר את נשמתו בן 58 לבורא עולם לאחר שנזדכך ביסורים וקיבלם באהבה. (י”ז בסיון תשי”ז, 16 ביוני 1957 – כ”ז בתשרי ה’תשע”ו, 10 באוקטובר 2015) מייסד וראש מוסדות “קול רינה ומוסדות רב פעלים” הפועלים בעיר התורה נתיבות. ב45 מוסדותיו הפזורים ברחבי הארץ לומדים מעל 2,000 אברכים. הרב יורם אברג'ל

הרב אברג’ל זצ”ל היה אוזן קשבת וכתף תומכת לכל יהודי באשר הוא. עם פטירתו נודע כי כיהן יו”ר ועד רבני השב”כ והמוסד ייעץ ושימש ככתובת בעבור מאות מקרים הגובלים בפקוח נפש וידע בתבונה רבה למצוא אוזן קשבת והכריע הלכתית למלוא מורכבויתיו של ארגון השרות הבטחון הכללי.

 

תולדות חייו.

הרב יורם מיכאל אברג’ל נולד במושב ‘ברוש’ אחד משלושת המושבים ‘ברוש’ ‘תדהר’ ותאשור’ על שם הפסוק בישעיהו מ”א יט’ “אשים בערבה, ברוש תדהר ותאשור יחדו” שלושת המושבים שהם חלק מהמועצה האזורית ‘בני שמעון’ ממוקמים בין נתיבות לאופקים.

‘ברוש’ הוא מושב שהוקם כמו שני האחרים בתשי”ג על ידי עולים מצפון אפריקה שהגיעו בעליה הגדולה משם, רובם ממרוקו, כמו גם משפחת אברג’ל.

מושב ‘ברוש’ איננו מוכר כמושב חרדי וכן מרבית מתושבי ‘ברוש’ הינם עוסקים בחקלאות וכן במשקים של עופות תלמידי החכמים בסביבה היו מעטים כך שהעובדה שמ’ברוש’ יצא מרביץ תורה ועוד בסדר גודל שכזה אינה עניין אוטומטי.

הדרך שעבר הרב יורם אברג’ל מספרת את סיפור התחיה היהודית בעדות המזרח. אחרי לימודים בבית הספר הדתי באזור ואחר כך בתלמוד תורה אזורי של חב”ד {במושב ברוש ניכרת השפעה של פעילות חב”דית} עבר ללמוד בישיבת בני עקיבא ‘בית יהודה’ שחרי”ת בכפר מימון. אבל לא נשאר כאן אלא מצא את דרכו עד מהרה עובר ללמוד בישיבת ‘תפארת צבי’ , הישיבה הקטנה של ‘חברון’.

כשסיים בירושלים חזר לאזור הדרום , ובישיבה גדולה למד ב’ישיבת הנגב’ שבראשות הגאון רבי יששכר מאיר זצוק”ל שחוללה נפלאות בדרום. כבר בימיו בישיבה התגלו היכולות המנהיגותיות שלו והוא עסק בהפצת תורה. כאשר במקביל ללימודיו בישיבה הוא התקרב לדרך חב”ד, הרב אברג’ל מוסר שיעורים קבועים מדי יום בספר התניא שבו הוא עוסק רבות והשיעורים יצאו לאור בסדרת הספרים ‘בצור ירום’ המונה כעת שמונה כרכים כולם על בסיס שיעורי התניא.

מאז כניסתו לישיבה בנתיבות ומאז שהוא גר בעיר הרב רואה עצמו כל השנים כתלמידו של רבי יששכר מאיר והיה קרוב אליו. אבל בימיו בנתיבות זכה להתקרב גם לדמות אחרת שהשפיעה רבות על חייו, לבבא סאלי.

קרבתו ל”בבא סאלי”

הרב הגיע אל הבבא סאלי לפני 34 שנים, בתש”מ, כשהוא עדיין אברך צעיר וזכה לקרבה מיוחדת מהבבא סאלי ואף זכה לשמשו. וכך זה נמשך כ- 4-5 שנים עד להסתלקות הבבא סאלי זי”ע בד’ שבט תדש”מ.

אולי הקירבה לבבא סאלי והשהות בנתיבות שנחשבת עיר של באבות יצרה את הדימוי של “מקובל” אבל הרב יורם אברג’ל רחוק מלהיות “באבא”. הוא בוודאי לא אדם שחי ב”הרחבה” ולא יושב על מבועי הממון. ההיפך הגמור כאשר הדבר ניכר בכל הליכותיו, כולל כמובן דירת השיכון בנתיבות שהיא מאוד לא של “באבא”, וגם “באבא” מתחיל יתבייש לגור בה.

גדול מרביצי ומחזיקי התורה שבדור

במהותו הרב אברג’ל מרביץ תורה בסדר גודל ענק, וכל מהותו היא המחשבה איך להגדיל תורה ואיך להגביר את הפצתה.זה היה ונשאר הסיפור העיקרי שלו ואכן זהו סיפור. ככלות הכל מדובר ב-45 כוללים שמפוזרים בכל הארץ, מיועדים לכל העדות, בלי הבדל ובלי העדפה, כאשר גם הרבנים ונושאי המשרה מגיעים מכל העדות, אשכנזים, ספרדים, ליטאים וחסידים.

הכל החל בנתיבות, בכולל שנפתח בעיר, ועד מהרה הגיעו פניות להקמת סניפים, וכך נפתחו עוד ועוד כוללים {לא אחת קיבל על עצמו הרב אברג’ל על פי בקשת גדולי תורה את העול של כוללים שעמדו בפני סכנת סגירה} עד למספר הנוכחי המדהים. כאשר הרב אברג’ל נוסע ממקום למקום אם כי המרכז היה ונשאר בנתיבות.

הקמת מוסדות “קול רינה רב פעלים” בנתיבות 

הסיפור של המוסדות החל בגדול בשנת תשמ”ה, אז הקים בנתיבות את כולל “קול רינה רב פעלים” {קול רינה על שם אמו, רינה אברג’ל זצ”ל} בתחילה שכן הכולל במקלט, ועם התרחבות הלומדים בכוללים שלו הקים את רשת החינוך “באר מים חיים” שהיא מעצמה נוספת שכוללת מעונות יום גני ילדים תלמודי תורה ובית ספר יסודי לבנות הנושא את שם אמו של הרב “יבוא ברינה” וכן ישיבה קטנה “תפארת בחורים” ותיכון לבנות “שפתי רננות”.

פעילות חסד בקנה מידה ארצי

לצד מוסדות התורה יש לרב אברג’ל גם פעילות חסד בקנה מידה ארצי. בחצר הכולל בנתיבות יש מחסן מזון שמיועד לעזרה לנזקקים ומדי שבוע נפתחים השערים והוא מחלק חינם אין כסף מצרכים למאות משפחות.

המכירים את דרכו של הרב אברג’ל יודעים שזה לא הסוף רק ההתחלה. את המספרים כמובן יש לקחת בערבון מוגבל. כי הם כל הזמן בתנועה, וב”ה רק קדימה. ומה שהתחיל לפני כשלושים שנה במטי מעט, הפך כעבור תקופה לא ארוכה לממלכה, והממלכה הפכה בימינו למעצמה, ובאשר לעתיד השמים הם הגבול, גם בתחום הכוללים וגם בתלמודי תורה שכמו כל המוסדות התחילו בנתיבות אבל זו הייתה רק נקודת המוצא,

קרבתו לרב עובדיה

מספר אלי ישי “הגאון הצדיק זצוק״ל זכה לקירבה יתירה מרבינו הגדול מרן הרב עובדיה יוסף זצוק״ל זכיתי לשמש כשליח מרן זצוק”ל לרב הצדיק בענייני הנהגת הדור והקמת עולה של תורה, להסתופף בצילו, להתברך מפיו, ולפעול על פי הנהגותיו.”

יום השבעה לרב יורם אברג’ל יחול בדיוק ביום השנה השני לפטירת הרב עובדיה זצ”ל

***

דודי ירד לגנו לערוגת הבשם לרעות בגנים וללקוט שושנים

למה מתים צדיקים ? נזכיר כאן עוד דעת חז”ל שמיתת צדיקים מכפרת. . “ופעם יחולו על הצדיק רעות בעבור כללות האומה לא על צד העונש אבל כדי לכפר על כלל האומה, וזה שלהיות השם יתברך חפץ בקיום העולם ויודע שהצדיק יקבל הייסורין בסבר פנים יפות ולא יקרא תגר על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לפיכך מביא הקדוש ברוך הוא ייסורין על הצדיק, כופר הרע הנגזר לבא על כלל האומה כדי שיהיה כפרה עליה, וזהו שאמרו רבותינו ז”ל מיתתן של צדיקים מכפרת…” (העיקרים, מאמר ראשון, פרק כא).

היות ו”כל ישראל ערבים זה לזה” (שבועות לט ע”א), מגיעים צרות וייסורים גם לצדיק, “ויהיה זה לכפרת דורו. והנה מחיוב הצדיק הוא לקבל באהבה הייסורים שיזדמנו לו לתועלת דורו, כמו שהיה מקבל באהבה הייסורים שהיו ראויים לו מצד עצמו, ובמעשה הזה מיטיב לדורו שמכפר עליו, והוא עצמו מתעלה עילוי גדול, שנעשה מן הראשים בקבוץ בני העולם הבא…” (רמח”ל דרך ה’ חלק שני פרק ב)

גדול כים שברנו ומי ירפא לנו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים!

הכותב בדמע משה אבועזיז.

תפילות בשבעה לרב יורם אברגל

לשאלת הקהל הקדוש,

זמני תפילות והגעת קהל המנחמים.

בשורות טובות.

נשמח אם תגיבו עם הפייסבוק שלכם

תגובות

אודות מסובין

מסובין מגזין האביב החרדי
מסובין - מגזין האביב החרדי. הבית של החרדים החדשים, רשת חברתית וקהילה ליצירת סגנון חיים חרדי-ישראלי. חדשות, דעות, תרבות, לימודים אקדמאים וקריירה, עבודות לחרדים, פיתוח כלכלי, נדל"ן, הייטק ואינטרנט, מוזיקה ותרבות, אופנה יופי ובריאות, תיירות, צרכנות וקופונים, יחסים משפחה ועוד ...

בדוק גם את זה

עו”ד דוד דרור || עד מדינה זו עדיין לא הרשעה

כמה מילים על מוסד ה’עד מדינה’ בהקשר לחוק הפלילי ולדין העברי. לצערנו הסוגיה הזו הפכה… המשך לקרוא עו”ד דוד דרור || עד מדינה זו עדיין לא הרשעה

כתיבת תגובה